Rychlokontrolky k četbě

04.01.2011 23:24

Mácha Máj / vysvětli slova intermezza, dedikace, jamb, nihilismus, byronismus; pojmenuj figuru:
zbortěné harfy tón, ztrhané strůny zvuk, zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit, zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit

přepiš podle dnešní ortograf. normy

Byl pozdnj wečer – prwnj mág –
Wečernj mág – byl lásky čas.
Eufonie, onomatopoie řekni česky, prostředky kterého „plánu“ jsou?
Máj je a) lyrická b) epická c) lyricko-epická báseň
Jak skončí Jarmila? Jak Vilém?
K. H. Borovský Tyrolské elegie
řekni česky deportace, personifikace, antiklerikalismus
jakou myšlenku vyjadřují verše?
    Ach ty vládo, převrácená vládo!
   
Národy na šňůrce vodit chceš,
   
ale s čtyřmi koňmi na opratích
   
vládnout nemůžeš!
kterou vládu myslí?
napiš v jedné větě obsah
K. J. Erben Kytice
řekni útvary lidové slovesnosti
jak je potrestaná matka v Pokladu? za co?
z které balady je úryvek?
    A tu na dvéře: buch, buch, buch!
   
burácí zvenčí její druh:
   
„Vstávej, umrlče, nahoru,
   
odstrč mi tam tu závoru!“
kde je užit pohádkový motiv živé vody?
ve které baladě jsou popsány vánoční zvyky? co čeká Hanu a Marii? dejte příklady, kdy se matka proviní proti svému potomkovi. uveďte nějaký křesťanský a nějaký pohanský motiv.
o kterou se jedná baladu – podle následujícího obsahu:
Jednoho dne se manžel ptá paní, proč je ve dne živá a v noci je její tělo mrtvé a studené. Paní řekne, že tak to má již od narození. Muž ale není spokojen a odejde k bábě kořenářce. Ta mu poví, že v noci je duch jeho paní ve …(slovo obsahuje název básně)
Divá Bára
jaké vlastnosti má d. B.? na kterém dějovém motivu je lze doložit?
je to krátká nebo rozsáhlá povídka? znáte nějaké jiné krátké povídky B. N.?
Povídky malostranské
kde se odehrává děj? Která
povídka vypráví o žebráku panu Vojtíškovi?
Kolik mají P. m. povídek? Která povídka je nejrozsáhlejší? Jak se jmenuje hl. hrdina povídky Hastrman? Proč se pan Vorel oběsí? Proč spolu nemluví pan Ryšánek a pan Schlegl? Kdy začnou?
Balady a romance

napište tři názvy balad – na české motivy, na náboženské, humoré balady (či romance)
o kterou se jedná?
dívka se modlí ke sv. Petronile, aby měla chlapce, nejdřív nechce zrzavého, ale když není jiný, spokojí se i se zrzavým
Newtonův mozek
co je romaneto? souvisí povídka s naším krajem? co je to eskamotáž? jakou myšlenku chce autor sdělit?

Zpět