Roman Patočka

14.09.2011 17:54

čeští houslisté
Roman Patočka patří, vedle třeba Jiřího Vodičky či Josefa Špačka, do generace nastupujících houslistů, to znamená umělců narozených v osmdesátých létech (zatímco třeba P. Šporcl je narozen v létech sedmdesátých, I. Ženatý šedesátých, V. Hudeček padesátých a B. Matoušek na konci čtyřicátých), kteří nedávno skončili své hudební vzdělání (Josef Špaček zakončil studia na Juilliardu u I. Perlmanna a nastoupil na post koncertního mistra do ČF letos). U těch nejlepších, jako jsou všichni tito jmenovaní, je samozřejmé, že po absolutoriu Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění (Patočka zde byl žákem Ivana Štrause) se účastní celé řady kurzů u vynikajících uměleckých osobností po celém světě. To dříve nebylo prakticky ani možné. Václav Hudeček byl žákem Davida Oistracha, vzpomínám si na jeho nástup a tuto skutečnost jako něco zcela výjimečného, Pavel Šporcl se už mohl vydat do Ameriky na zkušenou jako první vlašťovka v tomto směru. V biografii Romana Patočky figuruje celá řada významných jmen coby jeho učitelů a míst po celém světě, kde studoval hru na housle. Stejně pak si mohl, přes své mládí, zaznamenat do tvůrčího životopisu bohatou paletu evropských orchestrů, s nimiž jako sólista vystupoval, i špičkových interpretů, s nimiž spolupracoval v oblasti komorní hudby. Stačí nahlédnout na osobní webové stránky, tam jsou, jak se to dělává, všechny údaje vyjmenovány.
Když přehlížím Patočkův repertoár, abych si udělal lepší představu o jeho hudební orientaci, vystupují mi v něm – vedle standardních houslových koncertů, Beethovenově, Brahmsově, Saint-Saensově, Sibeliově, Dvořákově či Mendelssohnově, a virtuózních skladeb, např. Sarasatových, Wieniawského či Paganiniho, některá jména, u nichž je více položek. Jsou to např. skladby Františka Bendy („berlínského Bendy“, houslového virtuóza ranného klasicismu, narozeného v Benátkách nad Jizerou, který se stal koncertním mistrem dvorské kapely pruského krále Friedricha II.). Bendovy houslové koncerty také nahrál na CD s Pražským komorním orchestrem bez dirigenta. Samozřejmě zde figuruje celá řada dalších zajímavých jmen, Janáček, Szymanowski, Bartók, Ravel, Martinů, vždy skladby vysoké technické a umělecké náročnosti.
Nezbývá než odkázat na místa na webu, kde můžeme poslouchat hudbu v Patočkově interpretaci.

Roman Patočka 
https://www.romanpatocka.com/
https://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-clanky/Roman-Patocka-hudba-je-pro-me-stejnou-samozrejmosti-jako-dychani~28~leden~2009/
https://talich.com/orchestr.php

interview
https://www.youtube.com/watch?v=lIeM-Dr99Tg
František Benda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Benda
Muzika
Nicolo  Paganini, Capriccio Nr. 10
https://www.youtube.com/watch?v=_sFOJ48ctd8&feature=related
J. S. Bach, Partita I
https://www.youtube.com/watch?v=YmWuE8HRRqE&feature=related
S Radkem Baborákem a přáteli v Theatre Illusion
Antonín Rejcha - Kvintet E-dur Op.106
https://www.youtube.com/watch?v=mMhYURJkItQ
https://www.youtube.com/watch?v=oXkvrwKsiLA
https://www.youtube.com/watch?v=rJP5gzeyV8g
Ludwig van Beethoven: Koncert pro housle a orchestr D dur op. 61 – Rondo
Pražská komorní filharmonie, dir. Ondřej Kukal, Česká Lípa, Klášterní bazilika Všech svatých, zahajovací koncert Lípa Musica
https://www.youtube.com/watch?v=YWw66oeFt1A  
 

Zpět