Proč bychom veselí nebyli, zpěvníček

05.09.2009 18:20

Proč bychom veselí nebyli
pořad Fidle / texty písní

 

Beznohej na hrušku leze

Beznohej na hrušku leze
že tam ráčata vybere,
bezruký tam na něj hází,
trefí-li ho, že ho srazí.

Němý po cestě si brouká,
hluchý v trní ho poslouchá
Umrlý po cestě běží,
slepý do očí mu měří.

Holohlavý vlasy češe,
chromý hlavní trámy teše.

Kulhavý se naparuje,
s beznohým si zatancuje.

Šaplavý, ten zpívat bude,
hrbatý mu k tomu hude.
Až se tihle všichni sejdou,
už se nikdá nerozejdou.

 

Já ráda kucmoch

Já ráda kucmoch,
když je hodně vomaštěnej,
já ráda kucmoch,
když je mastnej.

Když je hodně vomaštěnej,
a prachandou posypanej.
Já ráda kucmoch,
když je mastnej.

Já rada kyselo,
když je hodně vomaštěný,
já ráda kyselo,
když je mastný.

Když je hodně vomaštěný,
vajíčkama promíchaný.
Já ráda kyselo,
když je mastný.

 

Maminko, Honza jde k nám

Maminko, Honza jde k nám,
co já mu k večeři dám?
V troubě je kus husy,

ať si ji okusí!

Maminko,…
V troubě je kyselo,
ať je mu veselo!

V troubě je osrdí,
jen jestli nesmrdí.

V troubě jsou vrncáby,
ty ho snad přivábí

V troubě je kafiště,
dobrý pro kočiště.

V troubě je česnečka,
dobrá pro Honzíčka.

 

Jeník to byl ferina

Jeník to byl ferina,
odvážlivý hrdina,

polekal se kominíka,
když vylézal z komína.

Kaše v hrnku šeptala,
ven Jeníka vyhnala,
matka se mu k tomu všemu
ještě řádně vysmála.

Oj, bázlivý Jeníku,
proč se bojíš, blázínku,
vždyť straší hrnec s kaší,
co rád jídáš, hošíčku.

 

Už jsem se dověděl

Už jsem se dověděl,
už jsem se dověděl,
kdo mi k tobě cestičku,
kamením zasypal. 

Cestičku kamením
a pěšinu trním.
Nerada tě Jeníčku,
nerada tě vidím.

Když mě nerada máš,
mohlas mně povědět,
že tvá černá očička
nechtěj na mě hledět.

 

Ach, to bolí, dostat košem

Ach to bolí, dostat košem,
víc než holí, než bejkovcem.

Dostal jsem koš od Andulky,
teď mám srdce na dvě půlky.

Panímáma, ta jí brání,
v našem věrném milování.

Kdybych tě už vidět neměl,
rač bych oslep a oněměl. 

Budu tě mít ve svém srdci
do nejdelší mojí smrti.

 

Kdes, holubičko, lítala

Kdes holubičko, lítala,
žes své peříčko,
má holubičko zrousala?

Lítala sem já nad hory
svému milému
roztomilému navzdory.

Budeš-li zase lítati,
budu já na tě,
má holubičko, líkati.

 

Lepší je žitečko

Lepší je žitečko nežli oves,
lepší je mládenec nežli vdovec.

Lepší je pivečko onežli voda,
lepší je panenka nežli vdova.

Lepší je pivoňka než řimbaba,
lepší je mladice nežli baba.

Lepší je puškvorec nežli snědek,
lepší je mládenec nežli dědek.

 

Bába fousatá

Bába fousatá
pase housata.
Haj, haj, křičí, tabák šňupe,
na husy se zlobí, dupe.
Rozpráví, s nimi se vadí,
s nimi hovoří.

Když chci na tabák,
to vám je randál.
Když kolem jdu a mne shlédne,
zezelená nebo zbledne.
Oheň srší z jejích očí,
chce mě roztrhat.

Když já mám ží¨zeň,
to mívám svízel,
kde bych jaký krejcar sehnal,
abych si pivečko zavdal.
Div mě vzteky neprokleje,
chce mě rozšlapat.

Kdo mou bábu zná,
ten mně víru dá,
brambory a syrovátku,
to jsem míval za pochoutku,
někdy i s mlékem škubánky.

To byly časy.

 

V Soběrazi na kopečku

V Soběrazi na kopečku
stavějí tam barák,
že tam budou starý panny
prodávati tabák.

Jedna dala starou sukni,
druhá dala kabát,
aby je tam nedávali,
že se budou vdávat.

Můj Honzíčku, jen si mě vem,
bych nebyla pannou,
matička už má pro tebe
truhlu nachystanou.

Truhlu plnou kanafasu,
sukniček, na deset,
jen abych se, můj Jeníčku,
dostala pod čepec.

 

Pásla jeleny

Pásla jeleny, jeleny,
v háji zeleným, zeleným,
pásla jeleny v černém lese.
Páslo děvče, páslo laně,
Mysliveček přišel lna ně.
Dej mně laničku, laničku,
můj milej kvítečku.

Já vám nic nedám, nic nedám,
já si zavolám, zavolám,

já si zavolám svýho hocha.
Dej hubičku za laničku,
dej hubičku, můj kvítečku!
Nedám hubičku, hubičku,
můj myslivečku.

 

Přišel jsem k vám na koladu

Přišel jsem k vám na koladu,
tetičko,
přišel jsem si pro červené
jablíčko.

Jablíčko je červený
a koláček je bílý,
je-li pak vám koledníček
ten milý.

Pán Bůh vám to nadělí
na zahradě na poli,
aby vám to neubylo
z vaší komory.

 

Košťálovský hospodáři

Košťálovský hospodáři
do Jičína putovali,
by koupili pár volů,
aby měli do pluhu.

Aby byli scukovaný,
to bude pane hledání.
A jestli je seženem,
pak se dobře pomějem.

Mana s sebou na to vzali,
ten prej je študýrovaný.
On zná dva bystré ptáky,
vola a prase taky.

Do Jičína pospíchali,
ale voly nekoupil.
Přitom dvojí bylinu,
seno též i slaninu.

Domů potom s¨mutně kráčí,
ve Lhotě tu zlost namáčí.
A v Lomnici na hrázi
opilci se hádají.

Pak táhnou ke Košťálovu,
daj si jednu u Otomarů.
A pak dole u Čurdů
pijou pivo ze sudu.

 

Švec leží na maraách

Švec leží na maraách,
přišel koželuh.
Ševče usmolenej,
zaplať mně můj dluh.

Já ti ho zaplatím,
nic se nestarej,
přijď si k nám oblízat,
verpánek starej.

Koželuh za kůži
a žid za floky,
přijdou upomínat,
k tobě po smrti.

Ševcová, ta pláče
a volá k Bohu,
že zůstal verpánek,
má jednu nohu.

Nejstarší tovaryš
popad vocilku,
odcinkal ševcovi
smutnou hodinku.

Smůla se lítostí
herkem roztekla,
že duše ševcova
přijde do pekla

 

Proč bychom veselí nebyli

Proč bychom veselí nebyli,
když nám Pánbůh přeje.
Dává nám na světě pivečko
a po smrti nebe.

Proč bychom veselí nebyli,
když už smrt utekla:
peklo je vodnicej oseto,
nebojme se pekla.

Proč bychom veselí nebyli,
když čert už dávno chcíp:
peklo je mrkvičkou oseto,
budem se dobře mít.

 

 

 

Fidle, sdružení pro hudbu,Jièín

Zpět