Přemysl Rut v jičínské knihovně

09.09.2016 11:14

Moje jméno si určitě nepamatuje a vizáž taky ne, protože jsem se za ten čas dost změnil, řekl jsem Přemyslu Rutovi v zadní části sálu Knihovny Václava Čtvrtka, ve kterém se konají obvykle pořady tohoto typu před „hodinkou příběhů a písní o Orfeovi, Františkovi z Assisi, Bruncvíkovi a jiných lidech skutečných i bájných, kteří se uměli domluvit se zvířaty" s adekvátním názvem Krotitelé bez biče, konaného v rámci jubilejní 20. knihovnické dílny a zároveň v předvečer zahájení festivalu Jičín – město pohádky v úterý 6. září 2016.

Může to být totiž tak patnáct let, kdy Přemysl Rut a Markéta Potužáková, která se teď usmívala vedle něho, byli v Jičíně – jak jsem se dozvěděl, mezitím tu po celou dobu nebyli – právě na jičínském pohádkovém festivalu a v aule Lepařova gymnázia připravili pro posluchače pořad, v němž mimo jiné četli pohádku „domyšlenou“ do nějaké jiné podoby, aniž by změnili původní text. Jen ten původní četl jeden a doplněný ten druhý. Už tenkrát mě napadlo, že to je vlastně opačný postup než jsou „preparované“ texty, jimiž jsem se kdysi sám také zabýval, totiž takové, kde naopak odstraňujete jejich části. Po celou tu dobu mi tanulo na mysli, jaká inspirace byla u Přemysla Ruta přítomná a zda jedním z impulsů bylo také konceptuální umění, které podobné postupy používalo.

Přemysl Rut si vzpomněl, říkal, že to byla doba, kdy právě začínal se svou pedagogickou činností na DAMU, kde profesor Vyskočil, jehož tenkrát také několikrát připomínal, založil Katedru autorské tvorby a pedagogiky (1992). Profesor Rut (jmenování profesorem 2008) pak pokračoval jako vedoucí katedry v jeho práci.  Jeden z těch textů, na které jsem si vzpomněl, mají rovněž zařazeny na dnešní večer. Jednalo se o knížku V mámově postýlce (to se mi líbí, vzpomínám na podobný jazykový vývoj u vlastních dětí), pohádka byla O Červené Karkulce.

To už ale hodiny ukazovaly čas začátku pořadu, a už jsme nestihli „probrat“ onen pořad o státních hymnách, který jsem v Jičíně rovněž viděl (teď si googluju, jmenovalo se to Večer ve stoje anebo Státní hymny, už tenkrát jsem si vzpomněl na úžasnou ruskou carskou hymnu, která ovšem v programu nebyla), dopovídali jsme si to potom cestou k hotelu, kam jsem Přemysla Ruta a Markétu Potužákovou doprovodil, společně s Dragou Zlatníkovou, která se rovněž přihlásila, neboť se dobře znají ze Šrámkovy Sobotky. Tam jsem umělce rovněž vloni vyfotil při vernisáži Bornových grafik, ale už jsem pak spěchal na nějaký další pořad, takže jsem teprve dnes poprosil o kontakt s tím, že fotky, byť zpožděně, pošlu.

Věnovat se písničce ve všech jejích podobách je činnost opravdu záslužná.  A nevím o nikom, kdo to dělá tak dobře a všestranně, mám tedy na mysli opravdu „ze všech stran“. Tuhle jevištní podobu prý kdysi někdo v recenzi pojmenoval jako „kabaret s přednáškou“, napadlo mě, že to odpovídá „duchu doby“, totiž té doby, kdy se rodilo například cimrmanovské divadlo, kde je rovněž „divadelní hra s přednáškou“, přesněji „seminářem“. Že to odpovídá onomu křížení žánrů charakteristických pro šedesátá léta (sedm malých forem – Semafor) i východisku kabaretu, tedy stylu kabaretu, který má ovšem stoletou tradici (u nás) a který Přemysl Rut rozvinul do specifické podoby. K řečenému stylu patří i vtipnost, momenty překvapení, zábavnost v té nepokleslé podobě (měřeno hlediskem dneška, kdy mnohdy znamená cosi jiného), a v našem případě důkladná znalost věci a kritická reflexe na jedné straně, na druhé schopnost věc sám prezentovat. A pak se mi ještě líbí formulace z Týdeníku rozhlas, kde Přemysl Hnilička nazývá Ruta „hudebním archeologem, který nám znovu objevuje písně minulých staletí…“.

„Na začátku“ byla u Přemysla Ruta hra na klavír, tedy máme-li na mysli veřejnou produkci, v Nedivadle Ivana Vyskočila byl (jak to je kdesi formulováno) zpívající klavírista. A klavír je někdy rovněž samostatná disciplína Rutova vystupování, teď se například vrátil z Ortenovy Kutné Hory, kde účinkoval v roli klavíristy v pořadu režírovaném Hanou Kofránkovou (na tu se ho také ptala Draga Zlatníková). Úlohu klavíristy má ostatně celoživotně ohmatanou, na Pražské konzervatoři například působil jakožto korepetitor.

Věc, kterou považuje Rut u písniček za důležitou (jednak ho to zajímá, jednak to patří právě ke kabaretu, který je tím snad nejvhodnějším médiem pro jeho prezentaci), je příběh. Bylo to zřejmé i z pořadu, který Přemysl Rut s Markétou Potužákovou sestavili tak, aby tematicky odpovídal letošnímu ročníku jičínského pohádkového festivalu, tedy: cirkus má vedle akrobatů a klaunů také krotitele, a písničky o zvířatech jsou takové, jejichž krotiteli jsou jejich interpreti. Kromě toho jsou písničky o zvířatech hned druhé nejčetnější po písničkách milostných. Jak to kdysi říkal Slávek Veselý, nemůže-li vás napadnout, o čem byste měli zpívat, začněte písničkami o koních a budete zpívat celý večer.

V jičínské knihovně zaznělo – dokonce několik – písniček o oslu, o slepičkách, ale i o mouše (dokonce několik), člověk by neuvěřil, o jakých zvířatech vůbec existují písničky. A přitom dramaturg a interpret sáhnul do nejrůznějších přihrádek v kulturní historii. Jak už bylo řečeno, oba, Přemysl Rut a Markéta Potužáková, jsou v tomto tématu víc než doma. Mohl bych tady snášet řadu dalších odkazů, napíšu jen jeden. Pokud by mě Přemysl Rut měl na něco pozvat od srdce, byly by to, jak mi řekl, pondělní vystoupení v Divadle Inspirace na Malé Straně (v bloku budov HAMU nad svatomikulášským kostelem). Pořad (a zároveň lze říci společenství) Okolostolala, v němž participují kromě Ruta a Potužákové další zpěváci a zpěvačky (herci a herečky), je dlouhodobý počin, který mapuju kulturu české písničky. Letos vydalo nakladatelství Brkola v dvojknize s názvem Okolo100lalala prvních sto dílů stejnojmenného pořadu včetně cédéčka. Mnohé z těchto večerů si lze rovněž přehrát na YouTube (viz odkazy). Tak to je dobrý tip. Nejlepší.

Knihovna Václava Čtvrtka Jičín
https://knihovna.jicin.cz/knihovnicka-dilna-2016.pdf
https://knihovna.jicin.cz/krotitele-bez-bice.pdf

Přemysl Rut
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Rut
https://www.damu.cz/cs/katedry/katedra-autorske-tvorby-a-pedagogiky/pedagogove/prof-premysl-rut
https://www.radioservis-as.cz/archiv15/14_15/14_porid.htm

Ortenova Kutná Hora
https://www.okh.cz/

Okolostola
https://www.youtube.com/watch?v=VkGdV0QBCdw
https://www.youtube.com/watch?v=6p7gYxFWCT4
https://www.youtube.com/watch?v=KghZDqaRfIo
https://www.youtube.com/watch?v=UzmxKkQ0DWM

Okolo100lalala
https://www.knihydobrovsky.cz/okolo100lalala-i-ii-674022

Zpět