Přehled článků o muzice ve složkách Poznámky a komentáře

19.10.2012 16:36

Příspěvky, které jsem publikoval za dva a půl roku (od února 2010) ve složkách Poznámky a komentáře (II, III) jsou velice různorodé, což je dáno jejich kontextuálním charakterem, např. okamžitým aktuálním impulsem k sepsání textu. Jsou to často sběrné/odkazové články k samostatným recenzím či úvahám, drobné poznámky či prezentace regionálních událostí spíše než souvislejší projekty, portréty umělců či příběhy skladeb, které jsou umístěny v sekci Hudba, či v jiných samostatných složkách, jako je Fidle. Přesto by byla škoda, aby se v záplavě ostatních příspěvky vytratily. Proto tento přehled. Jsem si vědom problematičnosti členění, stejně tak jsou příspěvky řazeny abecedně spíš podle pojmů než začátků názvu článku.

V á ž n á  h u d b a  s  e v r o p s k ý m i   k o ř e n y
Skladatelé, skladby

J. S. Bach
Poznámky a komentáře, 18.01.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/j-s-bach/

Mozart!
článek o Formanově filmu, kde je ovšem i Mozartova hudba
Poznámky a komentáře, 12.02.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/mozart-/

Novoroční koncert z vídeňského Hudebního spolku
Poznámky a komentáře, 01.01.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/novorocni-koncert-z-videnskeho-hudebniho-spolku/

Opera v kině
Poznámky a komentáře, 09.01.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/opera-v-kine/

Šípková Růženka / Petr Iljič Čajkovskij / Javier Torres
Poznámky a komentáře II, 12.06.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/sipkova-ruzenka-petr-iljic-cajkovskij-javier-torres/

Ještě jednou Spící krasavice
Poznámky a komentáře II, 12.06.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/jeste-jednou-spici-krasavice/

Interpreti

Canticleer v Praze
odkazový článek k očekávanému koncertu amerického komorního pěveckého sboru
Poznámky a komentáře II, 16.01.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/chanticleer-v-praze2/
recenze koncertu v sekci „Muzika“
Poznámky a komentáře II, 16.01.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/chanticleer-v-praze4/

Hudba ticha
sběrný odkazový článek k hudebníkům autentické interpretace
Poznámky a komentáře II, 16.01.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/hudba-ticha1/

Martin a Pepík
dva skvělí muzikanti Martin Kaplan a Pepík Fiala
Poznámky a komentáře II, 6.02.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/martin-a-pepik/

Jan Kubelík
odkaz na článek-portrét houslového virtuóza, sběrný článek s odkazy k dalším českým houslistům
Poznámky a komentáře, 14.09.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/jan-kubelik/

Pavel Šporcl a Romano Stilo
odkaz na článek v sekci „Muzika“
Poznámky a komentáře, 09.07.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/pavel-sporcl-a-romano-stilo1/

Projekt Čeští houslisté
sběrný odkazový článek ke zhruba dvěma tuctům portrétů
Poznámky a komentáře, 01.10.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/projekt-cesti-housliste/

R e g i o n á l n í   s o u v i s l o s t i

Činna & Anna Irmanovová
Poznámky a komentáře II, 4.07.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/cinna-anna-irmanovova/
… (I, II, rozšířený text)
Poznámky a komentáře II, 10.07.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/cinna-anna-irmanovova-i-ii-rozsireny-text-/

Beyondsemble v Jičíně
Poznámky a komentáře II, 10.07.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/beyondsemble-v-jicine1/

František Doubravský / 220 let od narození
Poznámky a komentáře, 8. 2. 2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/frantisek-doubravsky-220-let-od-narozeni/

Festival barokní hudby v Jičíně
kulturní události v létě 2011
Poznámky a komentáře, 28.07.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/festival-barokni-kultury-v-jicine/

Mirek Filsak
Poznámky a komentáře, 21.09.2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/mirek-filsak/

Vánoční koncert pěveckého sboru Foerster
Poznámky a komentáře II, 16.01.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/vanocni-koncert-peveckeho-sboru-foerster1/

Hořice JazzNights 2011
Poznámky a komentáře II, 16.01.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/horice-jazznights-20111/

Jananas / Šrámkova Sobotka
Poznámky a komentáře II, 04.07.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/jananas-sramkova-sobotka/

Iamme Candlewick etc.
Andrea Knotková, busking etc. v Jičíně
Poznámky a komentáře III, 17.07.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/iamme-candlewick-etc-/

Jičínská letní kultura
Poznámky a komentáře III, 27.08.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/jicinska-letni-kultura/

Lomnické hudební nebe
Poznámky a komentáře, 12.05.2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/lomnicke-hudebni-nebe/

Majáles v Jičíně 2012
Poznámky a komentáře II, 06.06.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/majales-v-jicine-2012/

Ňáfa Fest 2012 Libuň
Poznámky a komentáře II, 22.04.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/nafa-fest-2012-libun/

Putování ke sv. Anně a P. Marii Rušánské
Poznámky a komentáře, 25.07.2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/putovani-ke-sv-anne-a-p-marii-rusanske/

Radek Rejšek na Bradech
Poznámky a komentáře, 22.10.2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/radek-rejsek-na-bradech/

Radůza v Jičíně
odkaz na článek v sekci „Muzika“
Poznámky a komentáře II, 05.06.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/raduza-v-jicine1/

Rockové velikonoce v Jičíně
Poznámky a komentáře II, 11.04.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/rockove-velikonoce-v-jicine/
odkazový článek na alba fotografií
Poznámky a komentáře II, 17.04.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/rockove-velikonoce-v-jicine1/

Smradlavky a jejich Smradi
vystoupení jičínské rockové skupiny na pohádkovém festivalu
Poznámky a komentáře III , 03.10.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/smradlavky-a-jejich-smradi/

Svátek hudby v Jičíně
Poznámky a komentáře II, 20.06.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/svatek-hudby-v-jicine/
Svátek hudby / Jičín 21. června 2012
Poznámky a komentáře II, 28.06.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/svatek-hudby-jicin-21-cervna-2012/

Stivín v Jičíně
Poznámky a komentáře, 16.06.2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/stivin-v-jicine/

Vans Dirt&Roll na Šibeňáku v Jičíně
Poznámky a komentáře II, 3.07.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/vans-dirt-roll-na-sibenaku-v-jicine/

Velké Noce 2012 / Valdštejnská loggiie v Jičíně 5.-7. 4. 2012
Poznámky a komentáře II, 5.04.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/velke-noce-valdstejnska-loggiie-v-jicine-5-7-4-2012/
Velké Noce 2012
Poznámky a komentáře II, 10.04.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/velke-noce-2012/
Poznámky a komentáře II, 17.04.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/velke-noce-20121/

Č e s k é  d o t e k y  h u d b y

Skončil 55. ročník Dvořákova festivalu
Poznámky a komentáře, 27.06.2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/skoncil-55-rocnik-dvorakova-festivalu/

Obrovský slunce / Michal Pavlíček a Monika Načeva v Jičíně
koncert Dvořákova festivalu, článek, fotoalbum
Poznámky a komentáře, 16.06.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/obrovsky-slunce-michal-pavlicek-a-monika-naceva-v-jicine/

Dvořákův festival 2012 zahájen na státním zámku Sychrov
poznámka a významném regionálním festivalu a odkaz na recenzi o koncertu souboru Antiquarius Consort v sekci „Muzika“
Poznámky a komentáře II, 06.06.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/dvorakuv-festival-2012-zahajen-na-statnim-zamku-sychrov/

Petra Ernyei Quartet v jičínské Valdštejnské loggii
poznámka a odkaz na recenzi koncertu Dvořákova festivalu a fotoalbum na Rajčeti
Poznámky a komentáře II, 06.06.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/petra-ernyei-quartet-v-jicinske-valdstejnske-loggii/

Paganini – Dvořák – Beatles / Wihanovo kvarteto
poznámka a odkaz na recenzi koncertu Dvořákova festivalu a fotoalbum na Rajčeti
Poznámky a komentáře II, 06.06.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/paganini-dvorak-beatles-wihanovo-kvarteto1/

Houslový recitál Ivana Ženatého
poznámka a odkaz na recenzi koncertu houslového virtuóza v rámci Dvořákova festivalu v rodné Lomnici n. Pop. a fotoalbum na Rajčeti
Poznámky a komentáře II, 09.06.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/houslovy-recital-ivana-zenateho1/

P o d k r k o n o š s k ý  s y m f o n i c k ý   o r c h e s t r

Hudební soustředění PSO
Poznámky a komentáře, 22.08.2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/hudebni-soustredeni-pso/

Poznámky ke koncertu PSO
průvodní slovo ke koncertu
Poznámky a komentáře, 28. 10. 2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/poznamky-ke-koncertu-pso/

Koncert Podkrkonošského symfonického orchestru ve Vrchlabí 20. května 2011
odkazový článek podle repertoáru koncertu
Poznámky a komentáře, 23.05.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/koncert-podkrkonosskeho-symfonickeho-orchestru-ve-vrchlabi-20-kvetna-2011/

Zdislavice / Hudební soustředění PSO 2011
Poznámky a komentáře, 12.08.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/zdislavice-hudebni-soustredeni-pso-2011/

Symfonický zážitek
společný koncert PSO a ZUŠ v Liberci
Poznámky a komentáře II, 11.04.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/symfonicky-zazitek/

Podkrkonošský symfonický orchestr na turné s pěveckými sbory
Poznámky a komentáře II, 17.06.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/podkrkonossky-symfonicky-orchestr-na-turne-s-peveckymi-sbory/

O Podkrkonošském symfonickém orchestru též ve složce PSO na těchto stránkách.

P o p  m u s i c

LuŠtěLa
Poznámky a komentáře, 13.02.2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/lustela/

Žebrácká opera
upoutávka a odkaz na článek v sekci „Muzika“
Poznámky a komentáře, 04.04.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/zebracka-opera1/

Dobrý den, majore Gagarine
malá úvaha o někdejším hitu
Poznámky a komentáře, 04.04.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/dobry-den-majore-gagarine/

Milan Faltus mi posílá…
nahrávky na starých gramofonových deskách
Poznámky a komentáře, 21.06.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/milan-faltus-mi-posila-/

Tomáš Klus
úvaha o současné populární hudbě
Poznámky a komentáře, 18.03.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/tomas-klus/

Václav Neckář
návrat populárního zpěváka
Poznámky a komentáře II, 18.03.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/vaclav-neckar/

Whitney Houston
Poznámky a komentáře II, 20.03.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/whitney-houston/

R o c k o v á   m u z i k a,  j a z z

Beatlemanie
výstava v Muzeu české hudby
Poznámky a komentáře, 17.06.2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/beatlemanie/

Bigbít
odkazová poznámka k webovým stránkám
Poznámky a komentáře, 22.06.2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/bigbit/

Scuse me while I kiss the sky
příběh skladby J. Hendrixe Purple Haze
Poznámky a komentáře, 25.09.2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/scuse-me-while-i-kiss-the-sky-/

Spain
odkazový/poslechový příspěvek, nahrávky Chicka Corey
Poznámky a komentáře, 27.12.2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/spain-/

Imperfect Harmonies / Béďa Plecháč
Poznámky a komentáře, 08.01.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/imperfect-harmonies-beda-plechac/

Kabáti
poznámka k nejúspěšnější české kapele
Poznámky a komentáře, 22.03.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/kabati/

Klasikové české rockové hudby
odkazový sběrný článek k portrétům, M. Pavlíček, R. Hladík a Blue Effect, fotoalba
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/klasikove-ceske-rockove-hudby/

John Lennon / 70
Poznámky a komentáře, 10. 10.2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/john-lennon-70/

Měsíčku na nebi hlubokém
nahrávky Nightworku
Poznámky a komentáře, 04.02.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/mesicku-na-nebi-hlubokem/

Club Silencio / První hoře vydalo nové album

Poznámky a komentáře, 09.04.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/club-silencio-prvni-hore-vydalo-nove-album/

První hoře v pražském Rock Café
Poznámky a komentáře II, 16.01.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/prvni-hore-v-prazskem-rock-cafe1/

Pavel Vrba
Poznámky a komentáře, 09.09.2011
zemřel kníže českých textařů
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/pavel-vrba/

Dvakrát padesát
50 let od prvního koncertu Rolling Stones, glosa
Poznámky a komentáře III, 28.08.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/dvakrat-padesat/

Legendy rock´and´rollu
sběrný odkazový článek, osm článků v sekci „Muzika“ (Eddie Cochran, Bo Diddley, Jerry Lee Lewis, Little Richard ad.)

Poznámky a komentáře, 25.06.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/legendy%20rock%C2%B4and%C2%B4rollu/

Little (modern jazz)

https://jan-k-celis.webnode.cz/news/little-modern-jazz-/

Sarah & The Adams
Poznámky a komentáře II, 07.06.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/sarah-the-adams/

Super nahrávky / rocková muzika
Poznámky a komentáře, 29.07.2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/super-nahravky-rockova-muzika/

Tuli Kupferberg
Poznámky a komentáře, 20.07.2010
poznámka k úmrtí
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/tuli-kupferberg/
 

Šanson, kabaret, vyšší populár, nové tendence, obtížně zařaditelné články

Bboy Cico
hip-hopový performer, odkaz na další článek
Poznámky a komentáře II, 16.01.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/bboy-cico1/

Mlýnské kolo v srdci mém / Hana Hegerová
Poznámky a komentáře, 12. 10.2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/mlynske-kolo-v-srdci-mem-hana-hegerova/

Na perském trhu
Poznámky a komentáře II, 13.03.2012

https://jan-k-celis.webnode.cz/news/na-perskem-trhu/

Rudolf Pellar
Poznámky a komentáře, 10. 10.2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/rudolf-pellar/

Ruský pochod námořníků
Poznámky a komentáře II, 13.03.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/rusky-pochod-namorniku/

Večer ve stoje
Přemysl Rut se svým pořadem v Sobotce
Poznámky a komentáře, 06.07.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/vecer-ve-stoje-/

Tygří lilie
Poznámky a komentáře, 23.09.2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/tygri-lilie/

Kessler´s Knigge
Poznámky a komentáře, 17.12.2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/kessler%C2%B4s%20knigge/

L i d o v á  h u d b a

Masopust držíme
Poznámky a komentáře II, 31.01.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/masopust-drzime/

O lidové hudbě též ve složce Fidle na těchto stránkách, případně na stránkách Fidle, sdružení pro hudbu https://www.fidle.cz/

H u d e b n í  n á s t r o j e
Dechové syntezátory AKAI

Poznámky a komentáře, 02.04.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/dechove-syntezatory-akai/

James Charles Marshall / 29. 7. 1923 – 5. 4. 2012
Poznámky a komentáře II, 21.04.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/james-charles-marshall-29-7-1923-5-4-20121/

Podivuhodné hudební nástroje
sběrný odkazový článek k příspěvkům o thereminu, celestě, cajonu atd.
Poznámky a komentáře III, 17.09.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/podivuhodne-hudebni-nastroje/

Taky hudební nástroje!
Poznámky a komentáře II, 11.03.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/taky-hudebni-nastroje-/

J i n é

Veselé Vánoce
vánoční balíček
Poznámky a komentáře, 18.12.2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/vesele-vanoce/

Zpěv ptáků
Poznámky a komentáře, 13.01.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/zpev-ptaku/

Zvony
Poznámky a komentáře, 27.01.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/zvony/

Kašpárek v rohlíku
Poznámky a komentáře II, 14.04.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/kasparek-v-rohliku1/

Tři Bártové
Dan Bárta, Jiří Bárta, Aleš Bárta
Poznámky a komentáře,19.06.2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/tri-bartove/

Jožo Ráž o Rytmusovi
Poznámky a komentáře III,28.08.2012
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/jozo-raz-o-rytmusovi/

Hodiny hudební výchovy
sběrný článek
Poznámky a komentáře 08.11.2010
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/hodiny-hudebni-vychovy/

V podsložce „muzika“ v sekci Lepařovo gymnázium (LG) je rovněž celá řada odkazových a poslechových článků, např. o Beatles, českých písničkářích, V+W či Suchém a Šlitrovi či o souvislostech „vážné“ hudby.

Zpět