Poznámky ke koncertu PSO

28.10.2010 22:43

Vážení posluchači, dámy a pánové.

Když jsem přemýšlel, co bych měl říci při této příležitosti, tedy ke slavnostnímu koncertu k výročí republiky, jaký Podkrkonošský symfonický orchestr již poněkolikáté připravil pro „své Semiláky“, napadla mne jako první věc, že se většinou necítím dobře, když mám deklamovat nějaké strojené projevy, jaké při takových večerech někdy slýcháváme. Jako druhá věc mne ovšem ihned napadlo, že mohu podtrhnout skutečnost, že toto je slavnostní koncert, aniž bych musel vymýšlet cokoli, co by působilo škrobeně.

Nevím, zda to byl dramaturgický záměr či nikoli, ale když si projdete dnešní program, zjistíte, že na něm jsou takřka výhradně tance. Dokonce, jestli nám na konci pěkně zatleskáte, máme přídavek, který není samozřejmě napsán na programu, a je to také tanec. Ta první skladba, výběr několika čísel z Arlézanky Georga Bizeta, jsou, kromě Ouvertury, která je v rytmu pochodu, tance. Z díla Bedřicha Smetany, jsme vybrali rovněž jeden ze tří tanců, které jsme cvičili na letním hudebním soustředění. A v závěru koncertu se vrátíme opět k francouzskému romantikovi v jeho nejslavnějším díle, Carmen. Pravda, koncert Maxe Brucha, který teď uslyšíte v podání Jaroslavy  Petráskové, tanec není – i když obtížností se zcela určitě vyrovná technické náročnosti španělského fandanga.

Já nebudu dlouze hovořit Bedřichu Smetanovi, Maxi Bruchovi nebo o obou Bizetových skladbách, které jsou spojeny původně s hudebně dramatickým žánrem, podobně jako tance Bedřicha Smetany. Ani o způsobu, jakým byly tyto skladby z této vazby na příběh odehrávající se na divadelních prknech, převedeny do podoby pro koncertní sál – z hudby pro divadelní hru či operu na svitu. Poznamenám jen, že oba příběhy jsou velmi silné, o čemž svědčí i to, že přestože Le Arlesienne, původní hra Alphonse Daudeta, byla zprvu vlastně neúspěšná, byla později dvakrát zfilmována. U Carmen, jejímž námětem bylo rovněž literární dílo, tentokrát Prospera Merimééa, uvádět argumenty netřeba.

Důležitější je jiná věc. Totiž skutečnost, že Bizet i Smetana psali skladby, vycházející z melodií i půdorysu lidových tanců, z jejich kultury, se opírá o jiný pohled na hudbu, než je tomu u baroka, které rovněž vytváří svity složené z dobových tanců. Tady je tímto důvodem národ, jehož kořeny spatřuje romantické pojetí právě v hudbě. Na druhé straně se v této hudbě, odkazující svým základem k lidové kultuře, ocitáme ve vrcholné podobě společnosti druhé poloviny devatenáctého století, která se vyznačovala vzrůstajícím materiálním bohatstvím, ale zároveň noblesou ducha.
Dnešní program Podkrkonošského orchestru, který Vám dnes přinášíme, je tedy slavnostní dvakrát. Jednak provedením díla tří skladatelů přináší alespoň odlesk té doby, ve které vznikly, jednak tanec je výrazem sváteční radosti, stejně tak jakou má být tento slavnostní den.

Přeji Vám pěkný poslech.

https://pso.ic.cz/

Slavnostní koncert k výročí republiky, KC Golf
Pátek 29. října 2010, 19.00 hod.
(program bude zveřejněn na stránkách Podkrkonošského symfonického orchestru)

G. Bizet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bizet
https://www.muzikus.cz/klasicka-hudba-jazz-recenze/Georges-BizetArlezanka-Symfonie-C-dur~25~cervenec~2003/
B. Smetana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prodan%C3%A1_nev%C4%9Bsta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Smetana
volně přístupné partitury: Tři tance
https://imslp.org/wiki/The_Bartered_Bride,_JB_1:100_%28Smetana,_Bed%C5%99ich%29#For_Orchestra_.28Riesenfeld.29
jiná díla B. Smetany
https://imslp.org/wiki/Category:Smetana,_Bedrich

Max Bruch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Max_Bruch
https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Bruch
partitura houslového koncertu č. 1
https://imslp.org/wiki/Violin_Concerto_No.1,_Op.26_%28Bruch,_Max%29

Poslech nahrávek (YouTube, jiní interpreti)
G. Bizet
https://www.youtube.com/results?search_query=arlesienne+farandole&aq=2
https://www.youtube.com/watch?v=4DNGMoMNLRY
https://www.youtube.com/watch?v=8Zku4s_C12g
B. Smetana
https://www.youtube.com/watch?v=Wa6xtJyY6ok
https://www.youtube.com/watch?v=4DNGMoMNLRY
Max Bruch
https://www.youtube.com/results?search_query=max+bruch+violin+concerto+no+1+in+g+minor&aq=0

Jiný typ na poslechy (některé skladby hraje i PSO)
https://www.youtube.com/user/0OoFACUoO0

Zpět