Potápky a bedly

07.07.2015 00:03

Potápky a bedly
Inspirace Instinktem

Musím nejdříve říci, že těchto pár řádků je bezprostředně sice inspirováno článkem v Instinktu (21. května 2015), nicméně slůvko „potápky“ jsem dost dobře znal od své matky, která sice nejspíš nebyla „bedla“, alespoň se o tom nezmiňovala, ale za války v době svého pobytu v Praze tančila a stepovala a všechny ty příběhy o firmě Waldes (dnes známá jedním z nejznámějších reklamních logo-obrazů – „miss KIN“, či sbírkou umění jejího židovského majitele) a její tamější kariéře, vystoupení v Lucerně, kde zahlédla Adinu Mandlovou, pražských recesistech či příbězích o Pérákovi, později pak bombardování atd.  patří k rodinné mytologii, která mi od dětských let coby infuze zvláštního druhu plynula do krve, a dnes ji vnímám takřka, jako bych ji sám prožil.

Podnětem příspěvku v Instinktu s názvem Potápky a bedly, aneb Swing Heil! byla skutečnost, že badatel Petr Koura, někdejší pracovník Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd či Ústavu pro studium totalitních režimů, v letech 2012-2014 vědecký pracovník Ústavu českých dějin FFUK, nyní na Pedagogické fakultě FFUK, který v tomto roce převzal Cenu Neuron (Nadační fond Neuron pěti vědcům do 40 let), se tématem zabýval a napsal o něm disertační práci a posléze osmisetstránkovou publikaci, která vyšla (má vyjít?) v těchto týdnech.

Na internetu lze dohledat řadu textů, uvedu jen pár základních věcí, které jsem si poznamenal. Potápky a bedly je fenomén kultury (subkultury) zvl. 30. let minulého století, spojených s tancem a swingovou hudbou. Jedna z definic subkultury říká, že předpokladem její existence (také v TV běží v současnosti dokonce seriál, byť blbý, o dnešních subkulturách – Klany) jsou tři složky: vzhled, postoj těla a jazyk.  Potápka nosili saka károvaného vzoru, místo kravaty tkaničku, úzké a krátké kalhoty, aby vynikly pestrobarevné ponožky, ti radikálnější na botách žárovičky ze strany, typický byl účes havel, vlasy nakulmované do ruličky, prý podle Havlíčka Borovského nebo podle Františka Havla, rozhlasového reportéra, po zákazu 1941 obráceně – kulmování bylo vepředu a název eman – podle Emanuela Moravce, ministra a kolaboranta (pozdější máničky v době bigbítu pak podle holičství Mánička na Václavském náměstí, kam je policajti násilím vodili ostříhat). Dívky – bedly –  nosily sukně nad kolena a výrazné líčení, v chování byly charakteristické líné pohyby, v jazyce zkracování slov, např. to mě neba, pozdravy tě ruka, tě noha apod., dodnes se používá výraz kilo pro stokorunu, Václavák přejmenovali na Trafalgar. Autorem výrazu potápka byl asi Arnošt Kafka, jedna z výrazných osobností swingové éry (nejen za protektorátu). Hudebník, který byl mj. byl též aktivním recesistou byl jedním z idolů doby, stylizoval se do amerického muzikanta Cab Callowaye, k dalším idolům patřil např. herece Clark Gable (charakteristický knírek byl napodobová), fenoménem doby byl orchestr Karla Vlacha (tehdy zpívala Inka Zemánková). Bedly byly zřejmě nazvány podle klobouku Hany Benešové. Paradoxně tato subkultura přežila, byť s potížemi, protektorát, zlikvidovali je až komunisté, kterým se potápky a bedly nehodili do představy „budovatelů socialismu“ a pro něž byli představiteli „nepřátelského imperialismu“.
Později se k potápkám pro negativní konotaci („šmelináři“, „nemakančenkové“) nikdo nechtěl hlásit, jen Lubomír Dorůžka ( hovoří v jednom televizním pořadu, viz odkaz dole) či Josef Škvorecký, ten píše povídku Konec Bulla Máchy, podle ní Fanánek Hagen pak stejnojmennou píseň pro Tři sestry. Relevantní je rovněž, že tato generace zestárla, takže se její konec (každá generacemi svou revoltu) po roce 1945 dal očekávat. Dnes lze v elektro-swingu vidět návrat i k oblečení, třeba v Paláci Metro.

Waldes Koh-i-noor (tomu bych měl někdy věnovat samostatný příspěvek)
https://slavnestavby.cz/?i=2891/tovarna-koh-i-noor-puvodne-waldes
slavné logo vlevo nahoře
https://www.waldes.cz/
https://batastory.net/cs/stopa/podobny-osud-stejne-slavneho-jmena
https://ekonomika.idnes.cz/restitucni-spor-o-koh-i-noor-d1x-/ekoakcie.aspx?c=A140502_100643_ekoakcie_spi

Petr Koura
https://ucd.ff.cuni.cz/o-ustavu/pracovnici/phdr-petr-koura-ph-d/
k tématu
https://www.nfneuron.cz/documents/petr-koura-rozhovor-instinkt-83.pdf (příslušný článek)
https://technet.idnes.cz/mladez-v-protektoratu-06b-/veda.aspx?c=A150602_142650_veda_mla
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%A1pka_%28subkultura%29
https://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/112025-potapky-paskove-chuligani/

Zpět