Podkrkonošský symfonický orchestr na turné s pěveckými sbory

17.06.2012 20:42

Podkrkonošský symfonický orchestr na turné s pěveckými sbory
faktografická zpráva

V tomto roce se uskutečnily dva velké projekty, při nichž Podkrkonošský symfonický orchestr spolupracoval s jinými hudebními tělesy. Tím prvním byly společné koncerty se Symfonickým koncertem ZUŠ v Liberci s názvem Společně na klasiku, které se uskutečnily 31. března 2012 v KC Golf v Semilech a 13. dubna v kostele sv. Antonína v Liberci.

Druhým z projektů bylo turné pěveckými sbory, rozsáhlejší projekt v souvislosti s „kulatými výročími“ některých z nich a participací dalších subjektů. Prvním společným vystoupením pěveckých sborů Východočeské a Liberecké oblasti Unie českých pěveckých sborů se realizoval v rámci hudebního večera v Sále Filharmonie Hradec Králové 17. 5. 2012 s programem hudby českých klasiků, na němž hradecké symfonické těleso zahrálo pod taktovkou Ondřeje Kukala Českou suitu D dur op. 39  Antonína Dvořáka, a jako sólistka vystoupila rovněž Julie Svěcená se dvěma Dvořákovými skladbami, Romance pro housle a orchestr op. 11 a Mazurek pro housle a orchestr op. 49. Spojené východočeské sbory Pěvecký sbor Vlastislav Heřmanův Městec, Pěvecký spolek Jizeran Semily, Smíšený pěvecký sbor Doubravan Chotěboř, Pěvecký spolek Antonín Dvořák Turnov, Smíšený pěvecký sbor Hlas Nová Paka, Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové, Smíšený pěvecký sbor Záboj Dvůr Králové nad Labem, Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice – zazpívaly dvě kantáty, s nimiž vystoupily i na dalších společných koncertech s PSO, totiž Jarní romanci, kantátu pro sóla, sbor a orchestr na báseň Jaroslava Vrchlického op. 23 Zdeňka Fibicha a Českou píseň, kantátu pro smíšený sbor a orchestr na slova Jana z Hvězdy Bedřicha Smetany. Sólisty ve Fibichově opusu byli v Hradci Králové Věra Poláchová-Kavanová, soprán, a Jiří Přibyl, bas.

Na první ze společných koncertů s PSO pozvali do velkého sálu zámku v Lomnici nad Popelkou v pátek 25. 5. 2012 Pěvecký sbor S Bořivoj Lomnice nad Popelkou, lomnické Kulturní informační středisko a PSO. Vedle jubilujícího PS Bořivoj (sbormistryně Zdena Lokajová), který v letošním roce slaví 150 let od svého založení, na jevišti stáli členové Záboje ze Dvora Králové (sbormistři Vít Mišoň a Petr Růžička),  Antonína Dvořáka z Turnova (sbormistr Bohuslav Lédl), Hlasu Nová Paka (sbormistryně Petra Lukavcová) a Jizeranu Semily (sbormistr Jiří Kurfiřt). Sólisty Fibichovy Jarní romance byli Jana Heryánová-Ryklová a Michal Kutek, kteří vystoupili v první části koncertu s řadou sólových vokálních skladeb – Smetanovou Árií Přemysla Ó, vy lípy z opery Libuše, Verdiho Árií Violetty z opery La Traviata,  Pucciniho Árií Mimi z opery Bohéma, Dvořákovými Cigánskými písněmi č. 5 Struna naladěna a č. 6 Široké rukávy, Árií Rusalky z opery Rusalka či závěrečným duetem z opery Jakobín My cizinou jsme bloudili. Na klavír oba sólisty doprovázel Bohuslav Lédl. Kantáty dirigoval sbormistr Jizeranu Jiří Kurfiřt. V orchestrální části koncertu (v první části po přestávce) zazněly Slavnostní pochod a Polka B dur Antonína Dvořáka, Furiant z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany a dva Slovanské tance, č. 4., F Dur, Tempo di minuetto (Sousedská) a č. 8, g moll, Presto (Furiant), op. 46. Orchestr dirigoval Bedřich Kameník.

Zatímco na lomnickém koncertu, nazvaném Jarní koncert – svátek hudby, bylo pořadí skladeb, jak naznačeno, rozvrženo tak, že koncert zahajovala sólová vystoupení Jany Heryánové-Ryklové a Michala Kutka a obě kantáty byly uvedeny v závěru první a druhé poloviny koncertu (Jarní romance před přestávkou, Česká píseň jako poslední skladba), v následujícím vystoupení v Semilech, „domovském místě“ Podkrkonošského symfonického orchestru, které se konalo 8. června 2012 v KC Golf, dramaturgie rozvrhla jednotlivé skupiny tak, že orchestrální skladby byly v programu jako první, sólová vystoupení po přestávce, a kantáty, stejně jako v Lomnici nad Popelkou v závěru obou částí. Také účast pěveckých sborů byla obdobná, nicméně v Semilech nevystoupil královédvorský sbor a na jeviště se postavili s ostatními zpěváci Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice (sbormistr Tomáš Žídek).

Materiál do programových letáků připravil a oba koncerty slovem provázel zpěvák Pěveckého spolku Jizeran a jeho předseda Jaroslav Vávra, předseda východočeské oblasti Unie českých pěveckých sborů v Hradci Králové.

Závěrečný koncert představoval pro Podkrkonošský symfonický orchestr celodenní výlet (odjezd ze Semil po sedmé ráno, cesta přes Jičín, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim a Ždírec nad Doubravou, příjezd kolem jednadvacáté hodiny). Konal se 17. června 2012 v prostoru zámeckého parku rodu Dobrzenských v Chotěboři. Zprvu hrozilo nebezpečí, že bude pršet, nakonec bylo (alespoň pro orchestr, který byl na přímém slunci) skoro až příliš teplo. Na plakátu jsme si mohli přečíst titul označující druhého jubilanta, příslušného tomuto regionu - Slavnostní koncert Doubravan jubilující. Kromě PSO Semily a rovněž zde domovského pěveckého sboru Jizeranu participovaly na tomto koncertu pěvecké sbory z tohoto regionu, které vystoupily v Hradci Králové: Mužský pěvecký sbor Záboj Pelhřimov (sbormistr Petr Žák), Smíšený pěvecký sbor Vlastislav Heřmanův Městec (sbormistryně Ludmila Štěpánová) a Smíšený pěvecký sbor Doubravan Chotěboř (sbormistryně Renáta Piklová), který je iniciátorem pěveckého setkání. V průběhu slavnostního koncertu (v druhé části, mezi oběma kantátami s nastoupenými všemi účinkujícími a za přítomnosti paní starostky Chotěboře Elišky Pavlíkové a dalších zástupců politické a společenské reprezentace) byla pokřtěna kniha Doubravan – 150 let sborového zpěvu v Chotěboři. Chotěbořský pěvecký sbor je tedy druhým z jubilantů, rovněž Záboj slaví v tomto roce stopadesáté výročí své existence, a sice 17.6.2012 28.9.2012 Festivalem pěveckých sborů v Pelhřimově, jehož se zúčastní dalších pět pěveckých sborů a zahraniční delegace z Německa a Holandska. A aby toho nebylo málo, také Pěvecký sbor Vlastislav oslavil 11. května své stopadesáté výročí svým Jubilejním koncertem. Ale to už jsme s naší zprávou mimo rámec zadání – byť, nejen nadneseně řečeno – hudba nezná hranic. Nicméně, protože tento příspěvek rozhodně není recenzí ani úvahou nad životem, problémy a radostmi dnešních sborů, ale pouhou faktografickou zprávou, je třeba dodat, že průvodní slovo odpoledne měla Marcela Chalupová.

Odkazy
https://pso.ic.cz/
https://www.fhk.cz/filharmonie-program_all.php?mesic=5&rok=2012&koncert=6
https://www.kislomnice.cz/kis/gallery.php?modul=gallery&akce=galerie_ukaz&galerie_id=234

Info o sborech
Jizeran Semily

https://is.muni.cz/th/147041/ff_b/Jizeran.pdf

Bořivoj Lomnice n. Pop.
https://kulturni-prehled.vesvete.cz/?cat=14
https://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/lomnicky-borivoj-slavi-150-let-koncertem-s-dalsimi-sbory-a-orchestry/?aktualitaId=18725
Hlas Nová Paka
https://sborhlas.unas.cz/
https://www.facebook.com/pages/Sm%C3%AD%C5%A1en%C3%BD-p%C4%9Bveck%C3%BD-sbor-HLAS-Nov%C3%A1-Paka/160260344026334
Antonín Dvořák Turnov
https://psad.cz/index.php?p=1
https://www.psad.cz/index.php?a=46
V tomto článku jsou i informace o kantátách i účinkujících na koncertech v Lomnici n. Pop. a Semilech.
Záboj Pelhřimov

https://www.zabojpelhrimov.estranky.cz/
https://www.koncerty-velkalhota.estranky.cz/fotoalbum/7.-koncertni-sezona-2011/dostalikovo-sborove-jaro---28.5.2011---1.-rocnik/smiseny-pevecky-sbor-zaboj-pelhrimov.html
Vlastislav Heřmanův Městec
https://www.hermanuv-mestec.cz/kultura/pevecky-sbor-vlastislav/aktualne-psv/pevecky-sbor-vlastislav-slavi-150-vyroci/
Smíšený pěvecký sbor Doubravan Chotěboř
https://www.sbordoubravan.cz/

 

Zpět