Po stopách Albrechta z Valdštejna

25.04.2012 02:19

Sdružení Český ráj se sídlem v Turnově připravilo zhruba před deseti lety (tuším, že běží od r. 2003) turistický projekt s názvem Po stopách Albrechta z Valdštejna. Zajímavé na něm je propojení míst spojených s vévodovými životem a aktivitami při budování jeho panství, „provede po městech, hradech a zámcích, které s osobností Albrechta z Valdštejna souvisejí. Na všech těchto místech získáte brožuru a mapu s bližšími informacemi.“

K jednotlivým zastávkám na putování za Valdštejnem můžeme navštívit kromě Turnova a Jičína např. Mnichovo Hradiště, hrad Bezděz, Českou Lípu, zámek Lemberk, Grabštejn, poutní místo Hejnice v Jizerských horách, hrad Valdštejn či Hrubou Skálu v Českém ráji, Staré Hrady či Dětenice u Jičína, zámek Sychrov a další.

V následujících odkazech je přiblížen obsah konceptu a další souvislosti projektu, kliky na webové stránky jednotlivých míst atd..

https://www.cesky-raj.info/cs/info/sdruzeni-cesky-raj/
Sdružení Český ráj (SČR) je zájmovým sdružením měst, obcí a dalších právnických osob. Účelem sdružení je spolupráce členských obcí, měst a dalších právních subjektů na rozvoji cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. Tento region je jeden z 16 oficiálních turistických regionů České republiky, které byly vymezeny Českou centrálou cestovního ruchu - ; CzechTourism. Společným cílem všech subjektů je vytvořit turisticky atraktivní oblast mezinárodního významu při zachování přírodních a kulturních hodnot a v souladu se zájmy místních obyvatel. Sdružení sehrává v rámci rozvoje území významnou koordinační činnost. V posledních letech bylo předmětem činnosti především vytvoření turistické nabídky a její efektivní marketingová podpora. (na stránkách Sdružení Český ráj)

https://www.frydlantsko.cz/dr-cs/2492-po-stopach-albrechta-z-valdstejna.html
https://www.cesky-raj.info/cs/info/sdruzeni-cesky-raj/tiskove-zpravy-sdruzeni-cesky-raj/vydejte-se-po-stopach-albrechta-z-valdstejna-nejen-ceskym-rajem.html
https://www.cesky-raj.info/cs/turisticky-region/propagacni-materialy-regionu/po-stopach-albrechta-z-valdstejna.html
https://www.albrechtzvaldstejna.cz/cs/po-stopach-albrechta-z-valdstejna/
https://jicinsky.denik.cz/kultura_region/putovani-po-stopach-albrechta-z-valdstejna-20120418.html

 

Zpět