Phaeno

04.02.2011 09:39

Asi nějak špatně čtu noviny. Když si prohlížím stránky www.creative-germany.travel a zastavuju se v sekci o architektuře u jednoho z největších projektů zážitkové turistiky posledního desetiletí v Evropy, projektu phaeno, nevzpomínám si, že bych o něm našel jakoukoli zmínku. Či zmínku v jiných médiích. Rozhlas bohužel neposlouchám. Ale v televizi. Že bych byl hluchý, slepý? Nebo není někde jinde něco v pořádku?

U příležitosti svého pátého výročí otevření  science centra phaeno ve Wolfsburku zveřejnila tato  vzdělávací instituce výsledky dvou studií, jedné hospodářské a jedné mediální, a zhodnotila její bilanci jako velice pozitivní. Podle první ze studií phaeno, které se stalo důležitou turistickou atrakcí a zároveň cílem návštěvníků z Wolfsburku, mělo obrat 7,6 miliónů euro, vytvořilo 140 pracovních míst ve městě a zvýšila počet přenocování ve městě o 7 procent. Phaeno navštívilo ročně mezi 230 a 300 tisíci návštěvníků. Individuální návštěvníci zde strávili v průměru 4 ¾ hodiny, školní třídy takřka 4 hodiny. Na základě přenocování a delšího pobytu návštěvníků ve městě se zvýšila i návštěvnost ostatních atrakcí ve městě. Mediální analýza zahrnuje informace o nepolevující mediální prezenci, která obnáší 2300 lokálních/regionálních zpráv, ve všech médiích spolkové republiky a mezinárodních médiích 6500 redakčních zveřejnění, z čehož je 150 zpráv televizních a 500 článků v on-line médiích.

Nechci být zlomyslný, ale připomínám první odstavec. Kromě toho může být tato informace jednoduchým příkladem toho, jak se má uvažovat o turistice a vzdělání (obojí je dnes propojeno) místo nářků, že na nic nejsou peníze.

Poznávací turistiku nahradila v posledních dvaceti letech turistika zážitková. Neznamená to zrušení poznání, naopak. Zážitkem se stává i vzdělání a cílem institucí, jako je phaeno, je zvýšit atraktivitu vzdělávání novými formami. O úspěšnosti svědčí právě uvedená fakta studie. Pod logem je na stránkách phaena výraz „Da staunst du.“ / To jen zíráš. A v páse přes celou šíři strany si přečteme otázku: „Heute schon die Welt entdeckt?“ / Už jsi dnes objevil svět?

Stálá výstava inzeruje zážitky jako ohnivé tornádo, které se vznese do šesti metrů, klamu zemské anti-tíže, zkoumání vlastní sítnice, cestu strojem času či pohled do nekonečna, tedy nejrůznější interaktivní prvky na devíti tisících čtverečních metrů. V příštích dnech (psáno 4. února 2011) nabízí Den Geo, laserovou show „Mirror Magic“, veřejnou laboratoř (workshop) stavby kaleidoskopů či chemickou show Gymnázia Theodora Heusse. Nabídka se orientuje na jednotlivé cílové skupiny, najdete tu něco pro zájemce o architekturu, rodiny, skupiny mladých, postižené, školy, seniory, konají se dětské dny či dětské narozeniny.

Myslím, že stojí za to se sem podívat. Nebo aspoň na jejich stránky. (Odkaz na ně jsem dával už v jednom z minulých článků.)

https://www.creative-germany.travel/architecture/phaeno/
https://www.phaeno.de/

Zpět