Petr Iljič Čajkovskij / Symfonie č. 6 h moll, „Patetická“

20.08.2013 21:55

Šestá symfonie h moll, op. 74, je nejen poslední v řadě symfonií, ale i posledním dokončeným dílem proslulého ruského skladatele, které před svou náhlou smrtí ještě uvedl na jeviště. V roce 1893 zemřel náhle ve věku 53 let, v roce své smrti pracoval ještě na Třetím klavírním koncertu Es dur, který ovšem nedokončil.

Charakteristická pro toto dílo je závěrečná věta, neobvykle dlouhá, takže připomíná svým charakterem rekviem. Čajkovskij považoval Symfonii č. 6 za své nejdůležitější a nejosobnější dílo. Zemřel několik dní po jeho dokončení a premiéře a nezažil tak už jeho vítězné tažení po světových jevištích.

Dva roky po uvedení 5. symfonie e moll, op. 54, plánoval skladatel, jak napsal jednomu ze svých přátel, velkovévodovi Konstantinovi, napsat „grandiózní symfonii, která by byla důstojným závěrem mého celého díla“. Ze zavrženého  náčrtu symfonie Es dur z roku 1892 převzal Čajkovskij podstatné části programu, v němž najdeme formulace od první věty jako „vzmach, spolehlivost, aktivnost“ až ke „smrti“ a „výsledku zmaru“, dominantou druhé věty měla být „láska“, třetí „zklamání“, čtvrtá „zánik“. Symfonie se měla původně nazývat „Programní“.

Po koncertní cestě v roce 1893 načrtl skladatel celé dílo během dvanácti dnů za pobytu v Klinu. Jak napsal svému bratrovi Modestovi, byla tentokrát orchestrace obtížnější než jindy, ale nakonec ji během čtyřech týdnů dokončil. Tak mohl při předávání titulu čestného doktorátu v King´s College Univerzity v Cambridgi sdělit dirigentovi Walteru Damroschovi, že dokončil novou symfonii a poukázal na rozdíl od ostatních svých symfonií: „Poslední věta je Adagio a celé dílo je programové.“

Jurij Davydov, nejmladší synovec skladatelův, píše o strhujícím účinku symfonie na zúčastněné hudebníky a přítomné Čajkovského přátele při generální zkoušce, jako například Eduarda Nápravníka či skladatele Alexandra Glazunova. Velkovévoda Konstantin řekl Čajkovskému: „Co jste to vytvořil? Vždyť to je rekviem, skutečné rekviem.“

Čajkovskij věnoval své dílo svému synovci Vladimíru Davydovovi a napsal mu, „ale program má zůstat pro všechny tajemstvím“ s komentářem „ten je veskrze subjektivní“. Právě proto, že měl program zůstat v utajení, upustil od původního názvu díla „Programní“ a použil Modestův návrh, který zněl „Patetická“.

28. října 1893 se konala premiéra Patetické v St. Petěrburgu, publikum dílo ale přijalo vlažněČajkovskému to bylo líto, že nedokázal přesvědčit „ani publikum ani orchestr, že je to moje nejlepší dílo“ a že už nikdy nic lepšího nenapíše. Ještě několik dní před svou smrtí napsal svému nakladateli Jürgensonovi: „S tou symfonií se přihodilo něco podivného. Ne, že by se nepodařila, ale že lidi nevědí, co si s ní mají počít. Co se týče mě, já jsem na ni hrdý víc než na všechny své ostatní skladby.“ Když po  Čajkovského smrti Eduard Nápravník znovu symfonii uvedl, bylo podle Rimského-Korsakova „publikum tentokrát nadšené“ a tím „započalo vítězné tažení díla po Rusku a Evropě.“

Jak řečeno, Čajkovskij považoval svou symfonii za dílo nejosobnější. Toto vyjádření, věnování synovci, autorovy komentáře o nenaplněnosti a zmaru a další okolnosti vzbudily diskusi plnou domněnek o důvodech Čajkovského smrti, v nichž dominují nejasnosti v skladatelově sexuální orientaci jakožto podstatném důvodu ve vývoji událostí. V odkazech připojuji několik adres, které na tuto souvislost poukazují.

Deskripci jednotlivých vět si necháme na samostatný příspěvek, zde pouze jejich tempové označení:
   1. Adagio – Allegro non troppo – Andante – Moderato mosso – Andante – Moderato assai – Allegro vivo – Andante come prima – Andante mosso
   2. Allegro con grazia
   3. Allegro molto vivace
   4. Finale. Adagio lamentoso – Andante

Příspěvek je přepisem části stránky o díle na německé Wikipedii:
https://de.wikipedia.org/wiki/6._Sinfonie_%28Tschaikowski%29

https://vazna-hudba.blog.cz/1004/p-i-cajkovskij-symfonie-c-6-op-74-h-moll-pateticka
https://www.rozhlas.cz/socr/skladby/_zprava/1052580
https://sk.wikipedia.org/wiki/Symf%C3%B3nia_%C4%8D._6_%28%C4%8Cajkovskij%29 (slovenská Wikipedia)
https://operaplus.cz/mistrovske-nahravky-bernsteinova-pateticka/
https://www.knihy-a.cz/3095/skandalni-smrt-skladatele-cajkovskeho-byl-donucen-k-sebevrazde

https://petr.olmer.cz/gramec/16053_item.php

Muzika
https://www.youtube.com/watch?v=wHAfvUFtCIY

Zpět