Petr Iljič Čajkovskij / Symfonie č. 4 f moll

19.08.2013 20:17

Současně s proslulou operou Evžen Oněgin podle předlohy klasika ruské literatury Alexandra Sergejeviče Puškina vznikala Čajkovského Čtvrtá symfonie f moll, op. 36. Bylo to v roce 1877, v době, kdy započal svou tajemnou korespondenci s Naděždou von Meck, bohatou mecenáškou skladatele a on sám trpěl v nešťastném manželství se studentkou konzervatoře Antonínou Miljukovou.  Čajkovskij psal „naši symfonii“, kterou ukončil v roce 1878, „mému nejlepšímu příteli“ (tím se myslí právě Naděžda, která jej 14 let podporovala). Symfonie byla uvedena téhož roce v Moskvě, dirigentem byl Nikolaj Rubinštejn.

Symfonie má čtyři věty, jejich označení je
   1. Andante sostenuto – Moderato con anima – Moderato assai, quasi Andante – Allegro vivo
   2. Andantino in modo di canzona
   3. Scherzo: Pizzicato ostinato – Allegro
   4. Finale: Allegro con fuoco

Čajkovského symfonie, kterou psal „s pravou inspirací od začátku do konce“ a „s láskou a planoucím nadšením“, je považována jako jedno z děl s největší autobiografickou vazbou (do jaké míry je nicméně program, který posílal paní von Meckové, vázán k hudbě, je ovšem sporné).

Na začátku první věty, která podle autora „obsahuje jádro celé symfonie, bezpochyby její hlavní myšlenku, ohlašují fanfáry lesních rohů a fagotů nevyhnutelné fátum. Štěstí naznačené tématem valčíku a klarinetovým sólem vydrží jen krátce. Repríza a provedení je v jednom celku. Druhou větu uvádí lyrické sólo hoboje, které přebírá orchestr. Třetí věta je charakteristická pizzicatem smyčců a v repríze jej doprovodí dechové nástroje. Čtvrtá věta je bouřlivé líčení lidové slavnosti. Čajkovskij radí, když nenajde člověk spokojenost a vyrovnanost u sebe samého, má „jít mezi lid“. Opět zazní motiv osudu z první věty, ale vrátí se zpět k náladě lidové slavnosti. „Těš se na radost druhých – a život bude přece jen snesitelný,“ píše Čajkovskij.

Ve čtvrté větě Čajkovskij zpracovává Balakirevovo téma Předehra na tři ruská témata.

https://de.wikipedia.org/wiki/4._Sinfonie_%28Tschaikowski%29
https://www.rozhlas.cz/klasika/download/_zprava/petr-iljic-cajkovskij-symfonie-c-4-f-moll-op-36--988884
Nejrůznější nahrávky symfonie (mj. H. von Karajan)
https://www.youtube.com/watch?v=KhoYauWJh54
https://www.youtube.com/watch?v=nMViOrqBzPk
https://www.youtube.com/watch?v=rAotb3P4VPg
https://www.youtube.com/watch?v=2QEP59-EB-4

Zpět