Petr Iljič Čajkovskij / Symfonie č. 3 D dur

18.08.2013 20:01

Třetí Čajkovského symfonie, op. 29, napsaná v D dur, se označuje jako „Polská“. To vyplývá ze závěrečné věty, která má charakter polonézy. Vznikla krátce po dokončení jeho prvního klavírního koncertu a baletu Labutí jezero.

Má méně obvyklých pět vět označených
   1. Introduzione e Allegro
   2. Alla tedesca. Allegro moderato
   3. Andante elegiaco
   4. Scherzo. Allegro vivo
   5. Finale. Allegro con fuoco

Často vznášená kritika, že Čajkovského symfonie jsou spíše suity než symfoniemi, se týká především tohoto díla. V díle ruského skladatele je to jediná symfonie, která má pět vět a je celá v durové tónině.

První věta je v sonátové formě, uvádí ji smuteční pochod a přechází v živé hlavní téma a vedlejší poetické téma, obsahuje také kontrapunktické prvky. Ve druhé taneční větě se střídají rytmy valčíku a lendleru. Idylická třetí věta připomíná šestou symfonii Ludwiga van Beethovena, „Pastorální“. Čtvrtá věta je v duchu pochodových rytmů a energická pátá věta obsahuje, stejně jako úvodní prvky kontrapunktu a končí fugato polonézou.

Premiéra opery byla v roce 1875 v Moskvě a u dirigentského pultu stál, podobně jako u druhé symfonie (i pozdějších) Nikolaj Rubinštejn. Kritika i publikum bylo spokojené, ne tak sám skladatel se svým vlastním dílem, neboť postrádal dostatek kreativních prvků.

Info
https://de.wikipedia.org/wiki/3._Sinfonie_%28Tschaikowski%29
Muzika
Holandský královský symfonický orchestr, dirigent Bernard Haiting
https://www.youtube.com/watch?v=5oKHPBVOb5s

Zpět