Petr Iljič Čajkovskij / Druhý smyčcový kvartet F dur, Op. 22

21.08.2013 22:58

Na druhém smyčcovém kvartetu ruského skladatele Petra Iljiče Čajkovského je pro nás Čechy zajímavé, že při jeho premiéře v domě Antona Rubinsteina seděli u notových pultů ze čtyř hudebníků dva Češi – u prvních houslí skladatel Ferdinand Laub, který byl v letech 1866–1874 profesorem Moskevské konzervatoře (a participoval již na premiéře Prvního smyčcového kvartetu skladatele v roce 1871) a Jan Hřímalý (1844 – 1915), který odešel po neúspěšném ucházení o profesuru na Pražské konzervatoři (předtím byl koncertním mistrem symfonického orchestru v Amsterdamu) v roce 1869 do Moskvy, kde našel kýžené uplatnění (podobně jako Laub účinkoval na dvou premiérách Čajkovského smyčcových kvartetů, tentokrát Druhého a Třetího).

Druhý smyčcový kvartet zkomponoval Čajkovskij v poměrně krátké době, mezi prosincem roku 1873 a lednem 1874. Autor si poznamenává, že kvartet je jeho nejlepší dílo. "Považuji to za svou nejlepší práci, žádný jiný kus je ze mne nevyšel tak jednoduše a snadno. Napsal jsem to skoro na jeden zátah.“

První věta začíná úvodními 18 takty (bez označení) z Adagia v 6/8 taktu a tempu vyznačeném = 66, s kadencí s téměř rokokovou výzdobu, poté přecházející do hlavní části Moderato assai, quasi andantino v  F dur, 4/4 taktu a tempu = 80.

Druhá věta Scherzo –  Allegro giusto, Des dur, tečkovaná čtvrťová nota = 112, ve střídajícím se 6/8 a 9/8 rytmu, převážně po dvou taktech 6/8 + 1 takt v 9/8, občas autor rozšířil na 3 +1 a 4 +1, střední část pak 3/4 (3 křížky), označené l'istesso tempo, pak návrat k asymetrickým 2 +1 taktům.

Třetí věta, f moll, je označená Andante ma non tanto, čtvrťová nota = 60, v 3/4 taktu, ve střední části ve 4 křížcích,  Piu pochissimo moto (čtvrťová nota = 76).

Čtvrtá věta, opět v F dur, FinaleAllegro con moto je relativně nekomplikovaná.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Laub
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_H%C5%99%C3%ADmal%C3%BD

https://en.wikipedia.org/wiki/String_Quartet_No._2_%28Tchaikovsky%29
https://imslp.org/wiki/String_Quartet_No.2,_Op.22_%28Tchaikovsky,_Pyotr%29

Muzika
https://www.youtube.com/watch?v=DMD32w_4QdE&list=PL719AC1E4AA599582 (několik videí, seřazených za sebou)

Zpět