Pavel Šporcl a Romano Stilo

09.07.2011 15:44

Pavel Šporcl je z těch muzikantů, kteří nejrůznějším způsobem přesahují, chcete-li ten trochu ošklivý výraz, boří hranice. Podobně jako třeba Nigel Kennedy, který začal s tím, co Pavel rovněž dělá, totiž vystupovat bez obvyklého fraku. Zatímco anglický houslista začal vystupovat v lacláčích, Šporclovo image je šátek, vlastně sbírka šátků a modré housle. A zatímco Kennedy hraje také klezmer či jazz, jeden z posledních Šporclových projektů je vystoupení s „cikány“. Přitom je třeba raději ještě jednou zdůraznit to slůvko „také“, neboť oba houslisté hrají standardní virtuózní repertoár z oblasti „klasické“ či „vážné“ hudby, a poznamenat, že všechno to ostatní, co dělají, činí bez jakéhokoli náznaku podbízivé líbivosti, k níž by mohl méně kultivovaného umělce podobný přístup velmi lehce svádět. A že takové taky máme.
Je potřeba ještě opatrně zmínit, že s těmi šátky už to je také trochu jinak, jak český hudebník v nějakém komentáři zmiňuje. Původní uváděný a akceptovatelný důvod, totiž přilákat mladé lidi k „vážné“ hudbě, které možná právě to slovo, ale možná také akademicky strnulý přístup může odradit, nemusí už bezvýhradně platit. Podle mého názoru na této profilaci má podíl zkušenost z Ameriky, něco v nátuře muzikanta (každý má jinou, někde jsem to už popisoval) i vědomí toho, že je jen jedna dobrá hudba, která se dnes v různých polohách vzájemně žánrově či jinak prostupuje. V každém případě se tahle muzika dobře poslouchá.

https://www.romea.cz/romeatv/index.php?id=detail&source=t&vid=AuHKw4DmSIs&detail=AuHKw4DmSIs
https://www.youtube.com/watch?v=o8kAyE_D2rg

https://www.youtube.com/watch?v=TnY2T4DHZ58&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=7jMy321_rR8&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=HCROAY_2BHE&feature=fvwrel
https://www.youtube.com/watch?v=bo5_1u3jPsQ&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=9IVgl3tSals&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=jnt8T2TDTCk&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=So-Klb-4ddg

Zpět