Otto Klemperer

18.01.2013 00:25

Otto Klemperer
významní dirigenti

Německý dirigent a skladatel židovského původu (nar. 1885 ve Vratislavi – zemřel 1973 v Zurychu). Narodil se ve slezské (tenkrát tedy německé) Vratislavi (tenkrát Breslau, dnes polsky Wroclaw). Hudební vzdělání získal na konzervatořích ve Frankfurtu nad Mohanem a v Berlíně. Studoval klavír, kompozici a dirigentství. V roce 1905 se setkal s Gustavem Mahlerem a oba se stali přátelé a Klemperer dostal na Mahlerovo doporučení místo sbormistra, později kapelníka Německého zemského divadla v Praze. V roce 1910 asistoval Mahlerovi při uvedení jeho 8. symfonie.

Klempererova divadelní kariéra v Německu začala těsně před první světovou válkou v Městském divadle v Hamburku a v Městském divadle v Barmen (dnes jedno z měst, jejichž spojením vznikl Wuppertal), za války byl zástupcem dirigenta v divadle v elsasakém Štrasburku a šéfdirigentem ve Štrassburské filharmonii. Později se vypracoval až na generálního ředitele Kolínské opery. V polovině dvacátých let pak působil jako generální ředitel ve Wiesbadenu. Toto období prohlašoval později za nejlepší dobu svého života. Poté až do začátku třicátých let řídil Krolskou operu v Berlíně (na dnešním Náměstí republiky).

Klemperer byl proslulý uváděním děl soudobých hudebních skladatelů, například Šťastné ruky Arnolda Schönberga, Janáčkovy opery Z mrtvého domu, Stravinského Oedipus Rex či Hindemitova Cardillaca.

V roce 1933 byl označen jako „kulturní bolševik“ a postižen zákazem působení. V témže roce emigroval do Ameriky, kde se stal dirigentem Losangelského filharmonického orchestru. Během svého působení ve Spojených státech se zaměřil na klasiky a romantiky jako byli Beethoven, Brahms či Mahler.

V roce 1947 se vrátil do Evropy. Stal se hudebním ředitelem Státní opery v Budapešti. Následovaly tři roky působení v Symfonickém orchestru v kanadském Montrealu, poté se usadil ve Švýcarsku a spolupracoval převážně se Symfonickým orchestrem v Londýně, kde v roce 1959 získal doživotní místo šéfdirigenta.

V Budapešti se mu podařila pozoruhodná nastudování oper, ale došlo také ke skandálům, pro Klepnerera typickým. Na konci vyprávění o grálu při uvedení Lohengrina v říjnu 1948 aplaudovalo nadšené publikum tenorovi Józsefu Simándymu, aby si vynutilo opakování árie. Klempnerer, který vnímal přerušení toku hudby negativně, reagoval rozzlobeně, a když se publikum nedalo utišit a nechtělo ukončit bouřlivý aplaus, obrátil se k němu a vykřikl „Drzost!“ a opustil orchestřiště. Publikum se ale nedalo, křičelo „Otto, Otto!“, načež se dirigent vrátil a pokračoval v dirigování.

Pozoruhodnou anekdotu vypráví o pražském působení Otto Klempnera František Sláma na svých webových stránkách, věnovaných vzpomínkám z České filharmonie. Dirigent si neuvědomil, že má následující den provést koncert a na zkoušce skladbu jen přehrál. Jak to dopadlo, nebudu reprodukovat, text je zhruba v polovině textu příslušné stránky (dole v odkazu, možné použít funkce „najít“).

Ačkoli Klempnerer byl jako skladatel známý méně, napsal poměrně slušné množství vlastních skladeb. Šest symfonií, mši, devět smyčcových kvartetů, asi sto písní a jednu operu s názvem Cíl.

V posledních letech trpěl dirigent částečným ochrnutím, které mělo svůj původ v někdejší operaci související s nálezem tumoru v hlavě. Kromě toho byl jedním z těch umělců, kteří podléhali bipolární afektivní poruše, onemocnění známé spíš pod názvem maniodepresivní psychóza. Ta vedla i k jeho hospitalizaci. Přesto zůstal aktivní do roku 1971. V posledních letech se vrátil „k víře svých otců“ (zatímco v roce 1919 konvertoval ke katolicismu), stáhl se z veřejnosti a když v roce 1973 v Curychu zemřel, byl pohřben na tamějším Židovském hřbitově Oberer Friesenberg.

Jeho dcera Lotte pro svého otce pracovala jako manažerka, sekretářka a ošetřovatelka. Syn Werner se stal hercem v Hollywoodu.

https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Klemperer
https://www.frantisekslama.com/dirigenti

Diriguje Čajkovského Patetickou
https://www.youtube.com/watch?v=JZw6faXXM9g
Diriguje Čajkovského Symfonii č. 4
https://www.youtube.com/watch?v=D11xls4jK3A
Diriguje Hindemitha
https://www.youtube.com/watch?v=wBbIJMo_aAQ
Diriguje Wagnera, Smuteční pochod ze Soumraku bohů
https://www.youtube.com/watch?v=1AXd9QlND1A
Diriguje Beethovena, Ouverturu ke Coriolanovi
https://www.youtube.com/watch?v=EfXIruW81oI
Diriguje Brahmse, Akademische Festouvertüre
https://www.youtube.com/watch?v=cU-izBG35cc

Zpět