Otomar Kvěch

28.01.2018 00:38

Otomar Kvěch
čeští žijící skladatelé

Český hudební skladatel a pedagog pochází z Prahy (narodil se zde 25. května 1950). Od pěti let se učil hrát na klavír, navštěvoval státní hudební školu, od roku 1963 studoval u Jana Zdenka Bartoše, poté byli na Pražské konzervatoři a posléze na HAMU jeho učitelé Josef Kubáň (varhany), Miroslav Raichl, František Kováříček a J. Z. Bartoš (skladba), J. Hůla (kontrapunkt a harmonie), Jiří Pauer a Emil Hlobil (kompozice). Stal se hudebním redaktorem v Československém rozhlase, pracoval jako korepetitor v Národním divadle, v Československém (poté Českém) rozhlase pracuje (na stanici Vltava) i od devadesátých let.

Skladbu Bouře a klid, melodram na verše Emy Destinové považuje v komentáři na YouTube jeden z posluchačů za „příliš patetické. to už dneska vyšlo z módy i ve »vážné« hudbě.“ Možná, může to být i věc interpreta recitátora, v každém případě je Kvěchova hudba expresívní, dokonce chvílemi slyším Janáčka. Tak v Proměně pro housle a smyčcový orchestr, ale třeba i v dalších skladbách, které lze najít na internetu v poslechové podobě. O jednotlivých skladbách se nechci podrobněji rozepisovat i proto, že Otomar Kvěch má velmi dobře zpracované webové stránky, zahrnující biografii, deskripci skladeb, publikační činnost, fotogalerii, noty ke stažení etc. Uvedu tedy pouze několik dalších příkladů, které jsem si poslechl na Youtube: Passacaglia for large orchestra, Psalm 67 for trumpet, choir and organ, String Quartet No. 9 či některé další. V každém případě jsem v Kvěchově hudbě našel mnoho zajímavého. Invenci, zajímavost instrumentace, emoce i myšlenky, nikdy jsem neměl pocit samoúčelnosti. Několik míst naprosto fascinujících.

Skladbu Ozvěny ze Shakespeara pro flétnu, housle, violoncello a klavír, kterou lze rovněž najít na YouTube, znám z živého podání Ensemble Martinů (v jejichž podání zde je), ale také z alba Ensemble Martinů: Echoes from Long Ago, kde vedle Otomara Kvěcha jsou rovněž skladby dalších současných českých autorů – Sylvie Bodorové, Ilji Hurníka, Zdeňka Lukáše (jen Dvořák a Martinů pochopitelně patří ke klasikům).

Odkazy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otomar_Kv%C4%9Bch
https://kvech.cz/cz/index_cz.htm

https://operaplus.cz/poznamky-pro-budouci-skladatele-aneb-zaklady-otomara-kvecha/ (rozsáhlý seriál článků v časopisu OperaPlus

https://www.casopisharmonie.cz/recenze/ensemble-martinu-echoes-from-long-ago-lukas-martinu-bodorova-dvorak-i-hurnik-kvech.html

YouTube
Bouře a klid
https://www.youtube.com/watch?v=hGLIemQRssw
Melodram Bouře a klid jsem začal psát na výzvu dr. Jana Králíka, velkého obdivovatele umění Emy Destinnové a blízkého kolegu Soni Červené. Z básní E. Destinnové přeložených Janem Králíkem jsme s překladatelem vytvořili malý příběh (některé básně jsme kvůli tomu mírně upravili), zároveň jsem vymyslel, že k recitaci a klavíru přibydou sólové housle, které budou hrát citáty z Bizetovy Carmen, díla, které bylo jak pro E. Destinnovou, tak S. Červenou „osudové". Později jsem klavírní part zinstrumentoval, part sólových houslí zůstal s komorní versí shodný. Premiéra orchestrální verse byla v Litomyšli (Otomar Kvěch).

https://www.youtube.com/watch?v=pM1o8aqoAEQ
Název skladby Proměna není narážkou ani na Kafku, ani na Ovidia. Ve skladbě se odráží autorova vlastní „proměna pasivního života ve společensky aktivní", způsobená založením uměleckého spolku spolu s generačními souputníky Pavlem Jeřábkem, Miroslavem Kubičkou, Štěpán Rakem, Vladimírem Tichým a později také s mladšími kolegy Jiřím Gemrotem, Jurajem Filasem či Michalem Zenklem. 
Skladba je zarámovaná do dvou náladově odlišných vět, smutečního pochodu a prudkého allegra. Smuteční pochod je jednak inspirován studiem Mahlerových partitur a jednak Kvěchovými zkušenostmi, které získal jako varhaník při smutečních obřadech (obsáhlý autorský komentář zde https://kvech.cz/cz/os013.htm

Passacaglia for large orchestra
https://www.youtube.com/watch?v=pxugQpMt5eU

Psalm 67 for trumpet, choir and organ
https://www.youtube.com/watch?v=SBFrJYYD5Yg

String Quartet No. 9
https://www.youtube.com/watch?v=CykcG9c-xNA

Ozvěny ze Shakespeara pro flétnu, housle, violoncello a klavír
https://www.youtube.com/watch?v=aCq7jrhQ4GQ

 
Zpět