Oktobas

03.12.2014 17:04

Oktobas
zvláštní hudební nástroje

Oktobas (někdy psaný Octobass) je největší kdy vybudovaný smyčcový nástroj. Oktobas je velký kontrabas se třemi strunami, má výšku 3, 45 metrů, struny jsou laděny v jedné kvintě a jedné kvartě, tedy subkontra C, subkontra G a kontra C (C2 − G2 − C1), nejvyšší struna odpovídá nejhlubší struně pětistrunného kontrabasu.

Oktobas vznikl v roce 1850, jeho autorem byl francouzský houslař Jean Baptiste Vuillaume, který rád experimentoval, impuls mu dal hudební skladatel Hector Berlioz, který si přál mít ve svých skladbách ještě hlouběji znějící kontrabas. Poprvé byl nástroj použit v Messe solennelle en l'honneur de Sainte-Cécile (Cecilská mše) Charlese Gounoda v roce 1855. Berlioz a Richard Wagner nabádali k používání hlubokého kontrabasu, ačkoli žádný z nich nenapsal pro ně part do svých děl. Dobové záznamy říkají, že k ovládání nástroje bylo třeba dvou osob. Jeden hudebník ovládal smyčec, druhý z pódia, na němž byl oktobas připevněn, mačkal struny. Nikoli ale prsty (to by pravděpodobně bylo fyzicky nemožné), nýbrž prostřednictvím pák a pedálů.

Vynález zůstal kuriosem, v normální orchestrální praxi se neujal. Vuillaume postavil tři exempláře. První z nich byl ze světové výstavy v Londýně v roce 1851 prodán neznámému kupci. Ten pak jej přeprodal do Londýnské opery a tam při požáru v roce 1867 shořel. Druhý, postavený pro světovou výstavu 1855 v Paříži, byl prodán do Monaca. Později jej Pařížská konzervatoř získala zpět a dnes je k vidění v Cité de la musique. Třetí oktobas byl určen pro St. Petersburg. Neznámým způsobem se pak dostal k vídeňskému houslaři Zachovi sen. a odtud do Salzerovy sbírky. V roce 1924 nástroj získal vídeňský Spolek přátel hudby, dnes je vystaven v jeho archivu.

Od roku 1995 hraje na nově postavený oktobas italský hudebník Nicola Moneta.

https://de.wikipedia.org/wiki/Oktobass
https://www.youtube.com/watch?v=FP1QqtGe8ts&list=RD9BSs3FYQm5E&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Vc-RWrWxaCw
https://www.youtube.com/watch?v=yXd3CoAuWWQ trochu skurilní, nicméně je to Moneta

 

Zpět