Nové národní kulturní památky

13.04.2010 01:28

Česká vláda vyhlásila osmatřicet nových národních kulturních památek. Vybral jsem několik a dohledal na webu pár informací o nich.

Informace o nových národních kulturních památkách
https://www.tyden.cz/tema/strela-hotel-i-krematorium_164465.html

Želivský klášter
Klášter premonstrátů Želiv, založený 1139, založený jako benediktinský – do roku 1149, nachází se „v malebném údolí Českomoravské vrchoviny na soutoku řek Želivky a Trnávky“ (stránky obce Želiv).
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelivsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter
https://zeliv.eu
https://www.obeczeliv.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=19627&id_org=19627&id=10823&p1=14523&p2=&p3=
https://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=19003
https://www.atlasceska.cz/kraj-vysocina/zelivsky-klaster

Slovenská strela
technická památka, vlaková souprava z třicátých let, která jezdila na trase Praha - Bratislava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_strela
https://www.speaker.cz/localbahn/view.php?cisloclanku=2006071401
https://www.motionrevue.cz/cs/site/archiv/zima_07/zima07_historie/zima07_slovenska_strela.htm

Barokní hřbitov ve Střílkách u Kroměříže
pochází z let 1730-1743
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADlky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barokn%C3%AD_h%C5%99bitov_ve_St%C5%99%C3%ADlk%C3%A1ch
https://www.korycansko-zdounecko.cz/strilky
https://www.korycansko-zdounecko.cz/strilky

Průhonický park
založil hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca v roce 1885, cenný i dendrologicky jako sbírka domácích a cizokrajných rostlin, v průhonickém zámku sídlí Botanický ústav Akademie věd ČR
https://www.parkpruhonice.cz
https://www.pruhonice-obec.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=13396&id=65237&p1=2085
https://www.ricansko.info/clanky/pruhonicky-park-je-pohledem-do-rajske-zahrady

Hotel Avion (Brno)
funkcionalistická stavba Bohuslava Fuchse z dvacátých let minulého století
https://www.czecot.com/cz/ubytovani/4821_hotel-avion-brno
https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/hotel-avion-zustal-bez-dotace20100402.html

Vila Primavesi (Olomouc)
jedna z nejcennějších staveb vídeňské secese ve střední Evropě
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vila_Primavesi

https://www.vilaprimavesi.cz

https://slavnevily.cz/vily/olomoucky/vila-eugenie-a-otto-primavesi


Přehrada Les Království v Bílé Třemešné
https://www.interregion.cz/turistika/stavby/technika/les_kralovstvi/prehrada_les_kralovstvi.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Les_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD

 

Zpět