Nicoló Fiorenza

30.08.2013 12:23

Nicoló Fiorenza
skvosty barokní hudby

Nicola (Nicoló) Fiorenza byl italský houslista a skladatel neapolské ranné klasiky, v Neapoli se narodil i zemřel(1700 – 1764). Hudební vzdělání dostal na Conservatorio S. Maria di Loreto, pravděpodobně u Francesco Barbelly. V roce 1726 se stal Fiorenza violoncellistou v neapolském dvorním orchestru, nejdříve zastupoval Francesca Alboreu, rovněž violoncellistu a skladatele, který odcestoval do Vídně, později působil jako houslista a posléze, od roku 1758, jako koncertní mistr jako následovník Domenica de Matteise.

V roce 1743 přicházelo v úvahu vedení společné třídy smyčcových nástrojů na Conservatorio S. Maria di Loreto se čtyřmi dalšími stejně kvalifikovanými kandidáty, bylo rozhodnuto, že se k výsledku dospěje losem, a tak se Fiorenzo stal učitelem institutu, který vedl Francesco Durante.  Od roku 1760 ale přicházely stížnosti, že Fiorenzo žáky bije a vyhrožuje jim, takže někteří se studiem skončili. Z tohoto důvodu vidí vedení konzervatoře řešení, od roku 1762 Fiorenza propustit.

Hudební aktivity Neapole patřily k nejdůležitějším kulturním impulsům 18. století. Se svými divadly, akademiemi a především čtyřmi konzervatořemi představovalo město líheň hudebníků a umělců, kteří v této době vytvořili vlastní pozoruhodný styl.

Asi třicet rukopisně zachovaných Fiorenzových skladeb pochází z let 1726 až 1736. Lze ale předpokládat, že v době jeho působení na konzervatoři vznikla celá řada dalších. Díla, která máme k dispozici, představují triosonáty, houslové sonáty, symfonie pro malé smyčcové soubory či koncerty pro různé sólové nástroje. Stylově se tato díla pohybují mezi corelliovskou církevní sonátou až po galantní díla Franzesca Duranta.

Info
https://de.wikipedia.org/wiki/Nicola_Fiorenza

Muzika
https://www.youtube.com/watch?v=Z-Cn0YsL1YY
https://www.allmusic.com/album/nicola-fiorenza-concerti-sonate-mw0001410955

Bataglia et Lamento (1600 – 1660), Jordi Savall
https://www.youtube.com/watch?v=Oey04Ut7MbE

Jordi Savall je španělský (katalánský, studoval na konzervatoři v Barceloně) světově proslulý interpret v oblasti staré hudby, gambista a hudební vědec, o jeho proslulosti svědčí např. jím založený label Label „Alia Vox“, který do rok 2010 prodal přes dva milióny nosičů.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jordi_Savall

Zpět