NFA / Katalog knih a filmů DVD / Blu-ray

13.12.2017 23:16

Sešit o 44 číslovaných stránkách textu s nabídkou knih a filmů, zprostředkovaných Národním filmovým archivem ve formátu DVD či Blu-ray je katalogem s širokou nabídkou, kterou stručně popíšu v tomto příspěvku. U každé položky/skupiny je uveden odkaz na webové stránky Národního filmového archivu, kde je uvedena kompletní nabídka a přes něž jsou možné jednotlivé produkty koupit.

Na prvních stránkách sešitu, koncipovaných inverzně (bílé písmo na černé ploše) je uvedena charakteristika  NFA textem podobným (poněkud zkráceným) jako na webových stránkách ve složce O nás / O NFA:

Co je Národní filmový archiv?
Národní filmový archiv byl založen roku 1943. Vedle klíčové archivní role se zabývá vědeckou a publikační prací, zpřístupňuje filmové dědictví a také hospodří s českými filmy. NFA se stal již v roce 1946 členem Mezinárodní federace filmových archivů (FIAF) a dnes patří k deseti nejstarším a největším filmovým archivům na světě. V současné době pečuje jak o stále rozsáhlejší datováúložiště, tak o tradiční sbírky a fondy, které obsahují vícenež 150 milionů metrů filmu, 600 tisíc fotografií, 30 tisíc plakátů, 100 tisíc propagačních materiálů, rozsáhlý archiv písemností k dějinám československé kinematografie a nabízí také služby největší filmové knihovny v Čr.
- Více na nfa.cz

V katalogu Knihovny NFA je možno vyhledat textové dokumenty k vícenež 27 tisícům filmů, 42 tisícům personálií, 5 tisícům akcí a 6 tisícům korporací. Digitální knihovna nabízí na 122 titulů českých filmových periodik z let 1911-2000. Onovinkách ve fondu pravidelně informuje filmové periodikum Iluminace.
- Více na nfa.cz/knihovna

Jedním z projektů archivu je Filmový přehled, nejstarší český filmový časopis, který původně sloužil kinařům jako přehled distribuce. Postupně se stal vyhledávaným zdrojem nejúplnějších informací o filmech v české kinodistribuci, přinášel profily režisérů, herců idalších tvůrců. Dnes dochází k přeměně Filmového přehledu v on-line portál s komplexními informacemi o české kinematografii. Slouží jak filmovým odborníkům a industry uživatelům, tak filmovým fanouškům a široké veřejnosti.
- Více na filmovypřehled.cz

Národní filmový archiv je také provozovatelem kina Ponrepo, které sídlí v historicky cenném refektáři staroměstského Konviktu, budovy ze 14. století. Promítá především filmy z vlastních sbírek, které jsou dramaturgy koncipovány do tematicky provázaných cyklů a nejednou opatřeny úvodem z úst nejpovolanějších odborníků a tvůrců.
- Více na nfa.cz/kino-ponrepo

V neposlední řadě archiv vydává knihy o filmu, dále DVD a Blu-ray disky. Nabízí filmové plakáty a pravidelně publikuje Iluminaci – časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, který je jediným domácím recenzovaným filologickým periodikem.
- Více na nfa.cz/e-shop

Tím, že jsem takto přepsal dvě úvodní stránky, jsem vlastně popsal onu nabídku v nejhrubších rysech.  Podrobněji se pak dozvíme o obsahu zmíněného časopisu, založeného v roce 1989 coby půlletníku pro vědeckou reflexi kinematografie, který od pátého ročníku přešel na čtvrtletní periodicitu. Důležitá je edice pramenů k dějinám kinematografie, rozhovory s významnými osobnosti oboru či recenze domácí a zahraniční odborné literatury.  

A pak už následují jednotlivé knihy a filmy. Z knih jsem si vypsal sadu katalogu Český hraný film I-VI (ovšem cena přes tři tisíce korun, pochopitelně), soubor textů Voskovce a Wericha Nikdy nic nikdo nemá (ed. Václav Kofroň, 2001), či novinku – Juráčkovu knihu úvah, článků a rozhovorů Ze života Tajtrlíků (NFA a Knihovna Václava Havla 2017). Těch filmů by bylo nepočítaně, ty vyjmenovávat nebudu. 

Zpět