Německé katedrály

29.01.2011 12:52

Začít bych mohl zprávou takřka bulvární. Před několika týdny se i v českých novinách objevil palcový titulek: „6. ledna 2011. Největšímu zvonu světa a symbolu míru upadlo srdce.“ Tak to samozřejmě láká, ale opravdu to nebylo mým záměrem, i když mnohé na těchto stránkách je inspirováno nejaktuálnějším děním ve světě i u nás.

Bezprostředním podnětem k tomuto projektu byl článek o katedrále ve Wormsu, která se řadí k trojici tzv. Císařských katedrál, nacházejících se ve vzájemné blízkosti v středním pásu Německa, kde je například i kumulace někdejších Božích hradů (Gottesburg), mohutných kostelů postavených v románském slohu, největší. Záměr zabývat se nějakým způsobem tímto tématem je ovšem podstatně staršího data.

V zemi s tak mohutnou a zároveň komplikovanou historií, jako je Německo, jsou jedním ze zajímavých námětů  (vedle např. hradů, mostů, řek, dopravních systémů či historie umění) církevní stavby. Před časem jsem viděl knížku s názvem tuším 100 nejkrásnějších katedrál. Jako mnohé podobné publikace mne příliš neuspokojovala, protože shrnuje „jabka a hrušky“ na jednu hromadu a srovnává neporovnatelné. Oblíbeným tématem zájmu bývají katedrály ve Francii, mne samozřejmě, coby člověka orientovaného na německou kulturu (což je dané částečně povoláním, částečně i životními osudy) budou zajímat právě katedrály německé, podle mého názoru (možná právě těmi okolnostmi posunutého) u nás poněkud opomíjené.

Architektonické skvosty jako kolínský dóm, tj. arcibiskupská katedrála sv. Petra,  či dóm sv. Bartoloměje ve Frankfurtu, řezenský dóm, rovněž pod patrociniem apoštola Petra, dómy v Bamberku nebo Cáchách, jsou monumentální stavby s vlastní pozoruhodnou historií nejen stavební, ale i náboženskou či kulturní – hudební, výtvarnou. Vznešeně řečeno, katedrálou procházejí dějiny. V této sérii článků se tedy budu zabývat touto problematikou v určitém výběru, který by mohl vzbudit určitý zájem a měl by odpovídat nárokům těchto stránek, jak jsem si je nastavil.

Obecné odkazy
Císařské katedrály
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99sk%C3%A1_katedr%C3%A1la
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserdom
https://www.lidovky.cz/nejvetsimu-zvonu-sveta-upadlo-srdce-dv5-/ln_zahranici.asp?c=A110106_220031_ln_zahranici_ani
Seznam významných katedrál ve světě https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_bekannter_Kirchengeb%C3%A4ude

Jednotlivé články na adrese

https://jan-k-celis.webnode.cz/napiste-nam/archiv-materialu/nemecke-katedraly/

Kolínský dóm
Dóm ve Frankfurtu n. Mohanem
Dóm v Řezně
Dóm v Bamberku
Dóm v Cáchách

Přehledy církevních staveb na Wikipedii
Katedrála ve Wormsu (v Poznámkách a komentářích)

Zpět