Nekonečný stroj v hudbě / Perpetuum mobile (III)

01.03.2015 21:32

Nekonečný stroj v hudbě / Perpetuum mobile (III) 
ďábelské kousky nejen na houslích

V třetí sérii, pojednávající o hudebních skladbách, které naplňují námět „neustávajícího pohybu“, si zřejmě vystačíme s jedním skladatelem. U anglického skladatele Benjamina Brittena (1913 – 1976) nalezneme několik skladeb, jejichž jedna věta je ohromující smrští tónů a většinou je i odpovídajícím způsobem označena. První skladbou je Suita pro housle a klavír, op. 6 z roku 1935, jediná autorova skladba pro toto obsazení. Má pět částí, Úvod, Pochod, Moto perpetuum, Ukolébavku a Valčík.

Skladatel byl v tu dobu zaměstnán na plný úvazek u BBC, což ho do jisté míry na jednu stranu svazovalo ve skladatelské práci, na druhou stranu se skladba vysílala jako první právě na kanále BBC  – zatímco první veřejné představení bylo pro bylo pro Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu v Barceloně, v sousedství skladeb dvou dalších významných autorů, Antona Weberna a Ernesta Ansermeta. Britten skladbu výslovně nevěnoval španělskému houslistovi Toni Brosovi, ale jeho jméno je se skladbou spojeno. Hledání formy se pohybovalo na různém počtu částí, nakonec Britten napsal Úvod a Pochod jako poslední části.

Britten píše se samozřejmou virtuozitou, výrazným frázováním, tvoří sebevědomé melodie. Zřejmý je i inteligentní humor humor, nádherné je finále Valčíku, koncertní kousek par excellence, ideální odpověď na promyšlenou a krásnou ukolébavku, kde se čas zastaví ještě k rozjímání. Zřejmé jsou i souvislosti se skladateli jako je Schönberg či Webern. Moto Perpetuo je pak závratná pasáž střemhlav.

Druhým příkladem je závěrečná věta Sonáty pro violoncello C dur, op. 65, kterou Britten napsal v roce 1960. Je to, podobně jako u předchozí skladby, jediné Brittenovo dílo pro tento sólový nástroj. Premiéru mělo v červenci 1961 na festivalu v Aldeburghu, malém městečku na pobřeží Severního moře v hrabství Suffolk, vzdáleném asi 140 kilometrů severovýchodně od Londýna. Tento festival v roce 1948 Benjamin Britten spolu se zpěvákem Peterem Pearsem a libretistou Ericem Crosierem uvedl v život. V září 1960 se Britten setkal v Royal Festival Hall v Londýně s ruským violoncellistou Mstislavem Rostropovičem. Na programu byla britská premiéra Šostakovičova Prvního violoncellového koncertu a rovněž Brittenova proslulá skladba Průvodce mladého člověka orchestrem.

Oba skladatelé sdíleli slavnostní lóži. Šostakovič se později svěřil Rostropovičovi: „Víš, já mám na boku samou modřinu.“ „Co se stalo Dmitriji Dmitrijeviči, upadl jsi?“ ptal se Rostropovič. „Ale ne, pokaždé, když Britten něco obdivoval na Vaší hře, rýpnul mě  do žeber, a řekl: “Není to prostě úžasné!"Jak se mu líbila tolik věcí po celou dobu koncertu, tak nyní je to utrpení!"

Po představení Rostropovič, známý svou posedlostí po nových skladbách, prosil Brittena, aby mu napsal nějakou skladbu pro violoncello. Uchvácen předchozím vystoupení, skladatel rychle souhlasil, a během roku vytvořil Violoncellovou sonátu, op. 65. Ta se stala je první z pěti hlavních děl, které  Britten napsal pro Rostropoviče v průběhu příštích deseti let. K dalším patřila Symfonie pro violoncello a tři suity pro sólové violoncello.

Brittenova korespondence s Rostropovičem odhaluje Brittenovu pokoru vůči violoncellistovi se světovou reputací: "Věta pizzicato vás pobaví, doufám, že to je možné," a pokračuje, "možná jsem udělal pár chyb". Závěrečná věta Moto Perpetuo užívá motiv DSCH (známý jakožto hudební transformace jména Dmitrije Šostakoviče) jakožto poctu skladateli, který inspiroval Brittena psát pro violoncello.

suity
https://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Suites_%28Britten%29#

https://cs.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Britten
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_compositions_by_Benjamin_Britten

Suita pro housle a klavír, op. 6
Info

https://goodmorningbritten.wordpress.com/2013/07/08/listening-to-britten-suite-for-violin-and-piano-op-6/
Muzika
perpetuum mobile – 3. věta

https://www.youtube.com/watch?v=O4uPQkNTlNM&index=3
1. věta – Introduction (Úvod)
https://www.youtube.com/watch?v=g8xovbw-H0Q&index=1
2. věta – March (Pochod)
https://www.youtube.com/watch?v=ap_0J7Ik_88&index=2
4. věta – Lullaby (Ukolébavka)
https://www.youtube.com/watch?v=oAZPgTRurU0 &index=4
5. věta – Waltz (Valčík)
https://www.youtube.com/watch?v=xDzaKG-pxXo

Sonáta pro violoncello C dur, op. 65
https://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Sonata_%28Britten%29

https://www.youtube.com/watch?v=1fftlLJLLEI

Suity pro violoncello
https://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Suites_%28Britten%29#

3. suita 1972, předposlední věta
https://www.youtube.com/watch?v=3yTRcWN65FM

 

Zpět