Neklidné srdce

04.03.2012 13:54

Kniha dosud nepublikovaných textů, nazvaná podle jedné z povídek pozoruhodného českého spisovatele, jilemnického rodáka Jaroslava Havlíčka, vyšla s podtitulem Vzpomínky, Reflexe, Literární místopis, Korespondence při příležitosti 110. výročí spisovatelova narození opravdu pěkně vypravená (papír, vazba, kvalita tisku a fotografií, vkusná úprava atd.) v libereckém nakladatelství Odkazy v roce 2006.

V úvodní studii, první ze tří částí knihy, Nella Mlsová podává vhled do historie edice Havlíčkových textů (sebrané dílo v osmi svazcích v dnes již neexistujícím Československém spisovateli, doplňující projekty v královéhradeckém Kruhu), problematiky variant a nedokončených prací (fragmenty zamýšlené trilogie, jejíž součástí jsou dokončené Petrolejové lampy), filmové podoby Havlíčkova díla, paralelnost osudů románových postav s regionální i „velkou“ historií (Mlsová je autorkou monografie o Jaroslavu Havlíčkovi Člověk na rozhraní, 2005) atd.

Ve druhé části vybrala Hana Taudyová (PNP Praha) osobní korespondenci mezi Jaroslavem Havlíčkem a jeho budoucí ženou Máňou Krauseovou.  Ve třetí části, která zaujímá více než polovinu takřka stopadesátistránkové knihy, je komentář Marie Havlíčkové k literární mapě s názvem Jilemnice v díle Jaroslava Havlíčka, přetištěné na přední a zadní předsádce. Komentář je pozoruhodný ovšem i sám o sobě, je vlastně jakousi malou monografií o celém Havlíčkově literárním díle, vedle poznámek ve formě podrobných vysvětlivek k místům a osobám v něm, vycházejících z vlastní osobních vzpomínek a zkušenosti, i jakýmsi jeho stručným, přesto zřetelným shrnutím všech románů i povídek v jednotlivých charakteristikách.

V poznámkách Havlíčkovy ženy se dozvíme například, že autora celý život mrzel nakladatelem vnucený název Vyprahlé touhy pro jeho prvotinu Petrolejové lampy, že Pecník je nejstarší dům v Jilemnici, Štěpánka, „tato krásná, složitá postava celé knihy“ je výplodem fantazie autora, zatímco pro dospělou Štěpku „se našel vzdálený vzor“, a postavy v knize Ta třetí odpovídaly skutečnosti do té míry, že reálné osoby se, přes mnohdy nelichotivé vykreslení v knize, nejen poznávaly, ale „přijali svůj úděl se vzácným pochopením“. Jednotlivé postavy jsou identifikovány nejen v nejznámějších Havlíčkových knihách, vedle již zmíněných v Neviditelném, Helimadoe či Synáčkovi, ale i méně známých či dokonce dlouho nepublikovaných, jako jsou Komtesa Camilla, Útěk z civilizace, Neopatrné panny (tyto povídky nejsou zase tak neznámé), jiná sbírka povídek Zánik městečka Olšiny, novela Kamenný orchestr, Vzdoropohádky a další texty.

Kniha je doplněna řadou fotografií, textové i obrazové materiály poskytlo, jak prozrazuje už poznámka na titulní straně Krkonošské muzeum v Jilemnici a Památník národního písemnictví v Praze.

https://knihy.abz.cz/prodej/jaroslav-havlicek-neklidne-srdce

Zpět