Názvy ulic, dopis ing. M. Pušovi, starostovi

25.10.2007 00:00

Vážený pane starosto,

kulturní komise se zabývala námětem názvu jedné nové jičínské ulice, doporučila ji pojmenovat podle jména někdejší lokality „U kamene“. Protože Jičín patří k prosperujícím městům, které se i v budoucnosti budou rozrůstat, lze předpokládat, že budeme před podobným rozhodováním stát častěji. Proto si dovoluji Vám a Radě města Jičína zaslat následující rozklad, pokoušející se pojmenovat tuto problematiku obecněji, a může tedy být podkladem pro řešení konkrétních případů. Rád bych podotknul, že toponomastika, zabývající se zeměpisnými jmény,  je odbornou disciplínou bohemistiky, kterou jsem na univerzitě studoval, a přál bych si, aby můj příspěvek byl z tohoto pohledu posuzován.

Názvy ulic

Názvy ulic v obci jsou několikerého charakteru, jejich typologii lze podle jednoho možného členění shrnout do pěti skupin

- a) názvy podle pomístního jména, označující historickou kulturní či přírodní lokalitu (U Kovárny, Na břehu, Ungelt, Na Rynečku)
- b) názvy popisující charakter lokality, která v tomto místě je nebo k níž ulice vede (Průmyslová,  Nádražní)
- c) názvy vyjadřující nějakou společenskou či politickou ideu  (náměstí Svobody, Jednoty či Nezávislosti, dříve třeba Revoluční)
- d) názvy podle významných osobností (Nerudova, Palackého, Valdštejnské náměstí)- e) názvy vytvářející nějakou síť, v níž je třeba se orientovat (ulice na pražských Vinohradech podle evropských zemí či jména typu Jabloňová, Květinová či Mandloňová)

Název v každé skupině má určitou konotaci a denotaci, stručně řečeno obsah vztahující se k příslušnému místu a vlastní sdělení, svou vypovídací hodnotu.

Máme-li u jedné konkrétní jičínské ulice rozhodovat mezi dvěma názvy – „U Kamene“ a „Průmyslová“ , rozhodujeme se podle vlastního obsahu sdělení  i podle podobnosti v jiných městech.

Ve druhém případě – „Průmyslová“ – půjde o ulici, která se obvykle nachází na okraji města (například v Písku na Pražském předměstí), jméno je standardním popisným sdělením, usnadňující hledání ulice podle pravděpodobného umístění a charakteru. V Čechách má toto jméno 73  ulic, mj. v Praze 10, Brně, Liberci, Šumperku, Uherském Hradišti, Ústí nad Labem, Vysokém Mýtě, Svitavách, v naší blízkosti v Turnově, Nymburce či Mladé Boleslavi (podle „Mozek.cz“). Předností je rychlá orientace pro příchozí a jednoduchost řešení.

Ani název „U Kamene“ není zcela neobvyklý. Takto se jmenují ulice v Dolních Břežanech (Praha – Západ), Kutné Hoře (čtvrť Kozlov) čiv Říčanech (Praha – Východ). Vypovídací hodnota takového jména nespočívá v deskripci, nepopisuje místo podle jeho charakteru, nýbrž odkazuje k přírodní a kulturní tradici a identitě místa, které označuje, a tedy navozuje občanský pocit sounáležitosti s ním (může mít i charakter emotivní vazby). Může mít charakter poněkud „tajemný“, jazykovědci říkají „neprůhledný“, tedy potřebující i vysvětlení (proto bylo např. uzákoněno pravopisné pravidlo, kdy se dnes píše „U Kamene“ a nikoli „U kamene“, protože neznalý nemůže vědět, zda to bylo či nebylo kdysi vlastní  jméno). Tato zvláštnost ale není na závadu, v každé obci je takových názvů celá řada. Předností tohoto typu jmen pro ty, kteří přijíždějí do města, je jeho jedinečnost.

Zastávám ten názor, že – podobně jako jsme se před lety moudře vyhnuli diktátu a záplavě Masarykových náměstí po celé zemi a pojmenovali naše centrální náměstí ve shodě s jedinečnou historií našeho města – , měli bychom takto postupovat i v dalších případech. Rada města Jičína rozhodne samozřejmě podle svého uvážení.

S pozdravem
Jan K. Čeliš
V Jičíně, 25. října 2007

 

Zpět