Nathan Milstein

07.11.2011 22:39

Nathan Milstein
světoví houslisté

Narozen v Oděse, zemřel v Londýně. Nathan Milstein je americký houslista ukrajinského původu, považovaný za jednoho z nejvýznamnějších mistrů svého nástroje minulého století. Pocházel z židovské rodiny, byl ze sedmi dětí, ve čtyřech letech měl první lekce houslí, když matka malého rebela chtěla zklidnit. Jako jedenáctiletý hrál Glazunovův houslový koncert za klavírního doprovodu skladatele. V roce 1916 nastoupil na konzervatoř v Sankt Peterburgu.
V roce 1923 se vydal se svým přítelem, klavíristou Vladimírem Horowitzem na koncertní turné po Sovětském svazu, v roce 1925 koncertovali společně v západní Evropě (v Berlíně, v Paříži aj.). V Bruselu studoval u Eugène Ysaÿe. V roce 1929 podnikli s Horowitzem a Gregorem Piatigorským
turné po USA, známé jako turné „tří mušketýrů“. Pozornost vzbuzoval u sólistů i orchestrů tím, že během zkoušky, ale i během koncertů měnil u skladeb prstoklady (u houslí lze některé pasáže zahrát různým způsobem, zásadní a běžná věc ovšem je, že si hudebník určí jeden způsob, jak tu kterou pasáž bude hrát, měnit jej je i technicky mnohdy velice obtížné), argumentoval tím, že pevný prstoklad hudebníka svazuje a omezuje jeho interpretační možnosti. V šedesátých letech slavil světové úspěchy s doprovodem klavíristy Georga Pludermachera. Proslulý je především nahrávkami sonát a partit pro sólové housle Johanna Sebastiana Bacha, které představují dodnes platný standard nejvyššího umění. Do hudební literatury zasáhl svými úpravami Paganiniho capricií a klavírními doprovody k nim s názvem Paganiniana, stejně jako kadencemi houslových koncertů, např. Čajkovského, Beethovenova či Brahmsova.

V článku jsem použil informace na německé stránce Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Nathan_Milstein

Info
Podrobnější informace na
https://web.archive.org/web/20080606050520/https://www.geocities.com/Vienna/5585/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nathan_Milstein
O V. Horowitzovi na těchto stránkách
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/vladimir-horowitz/

Muzika
Paganiniana

https://www.youtube.com/watch?v=KQjzKVkFqag
Paganini, Capricio č. 5
https://www.youtube.com/watch?v=kyN4L7Zsyos&feature=related
Paganini, Capricio č. 11
https://www.youtube.com/watch?v=u009WRYcRF0&feature=related
Perpetuum mobile
https://www.youtube.com/watch?v=YKxdCKFIR2c&feature=related
Pablo Sarasate, Tarantella
https://www.youtube.com/watch?v=kGdZEIYMuS0&feature=related
Variace na Corelliho La Folia
https://www.youtube.com/watch?v=pGET78mPMCA&feature=related
Třetí věta z Brahmsova houslového koncertu
https://www.youtube.com/watch?v=Clque0acvaE&feature=related
J. S. Bach, Sonáty a partity, houslové koncerty
https://www.musicme.com/#/Nathan-Milstein/albums/Icon:-Nathan-Milstein-5099969866753.html

Zpět