Nathan Glanz & his Orchestra

14.05.2014 19:29

Nathan Glanz & his Orchestra
kouzlo starých šlágrů/nahrávek

Jestliže se mi v předchozích případech podařilo najít alespoň něco, když už ne souvislou biografii, tentokrát jsem úplně v koncích. Vyhledávače znají toto jméno „jednoho z nejzaměstnanějších saxofonistů v nahrávacích studiích dvacátých let“ jen okrajově vždy při zmínce o nějaké souvislosti s někým jiným. Už trochu naštvaně jsem šel do Encyklopedie jazzu a populární hudby (což nechci dělat, raději přeložím článek odněkud z originálu), ale ani tady jsem nepochodil. Takže by to spravila jedině nějaká specializovaná několikasvazková anglická encyklopedie, kterou ovšem nedisponuju. Takže se tentokrát bude jen poslouchat, třeba se nějakou záhadou cesta najde.

Ditto, 1929 (Banner), orchestr vedený jako Hollywood Dance Orchestra
https://www.youtube.com/watch?v=Mgy9mDSQtso

Bell, 1926
https://www.youtube.com/watch?v=fC9Q1x04vGw
(v komentáři trochu proniká do spleti pseudonymů)

Carolina In The Morning, 1922
https://www.youtube.com/watch?v=xez9L7ZtliA

Say It Again
https://www.dailymotion.com/video/xjthti_hollywood-dance-orchestra-say-it-again_music

Tak, konečně se trochu rozsvítilo. U tohoto videa je komentář – překlápím a shrnu česky:
This was a Nathan Glantz (ca.1860 - 1937) pseudonym. While little recalled now, Nathan Glantz was one of the better known U.S. orchestras. He recorded under a lot of pseudonyms among which were 'Hollywood Dance Orch.', Roy Collins' Dance Orchestra (1927), and the 'Continental Dance Orchestra' (1926 this name was also used by Joseph Samuels Orch.). Between 1923 and 1930, Glantz also recorded under the name of 'The Dixie Jazz Band' for the Challenge, Jewel, and Oriole labels, all subsidiaries of the Scranton (PA) Button Company. This great recording was made in 1926, with a vocal by Irving Kaufman, who performed and recorded with jazz combos and dance bands as well as on Broadway and in vaudeville, so busy he had to use pseudonyms to avoid violating contracts or otherwise irritating people in the music business. Kaufman is said to have recorded more songs than any other popular tenor singer during the '20s.

Hollywood Dance Orchestra byl jeden z řady pseudonymů Nathana Glantze (ca.1860 - 1937). Nathan Glantz byl jeden z lepších známých amerických orchestrů. K pseudonymům patřily kromě "Hollywood Dance Orchestra“ např. „Roy Collins' Dance Orchestra“ (1927), nebo „Continental Dance Orchestra " (1926 toto jméno také používal též Joseph Samuels orch.). V letech 1923 a 1930 Glantz také natáčel pod jménem "The Dixie Jazz Band" pro labely Challenge, Jewel, a Oriole, všechny dceřiné společnosti Scranton (PA) Button Company. Tato skvělá nahrávka byla vyrobena v roce 1926, se zpěvem Irvinga Kaufmana, který hrál a nahrával s jazzovými komby a tanečním kapelami, jakož i na Broadwayi a v estrádě, a byl tak zaneprázdněn, že musel používat pseudonymy, aby nedošlo k porušení smlouvy nebo aby jinak neiritoval v hudebním byznysu. Kaufman natočil více písní, než kdokoli z populárních tenorů v průběhu 20. let.

I Know Why, 1927
https://www.dailymotion.com/video/x8j69i_roy-collins-dance-orchestra-i-know_music

Zpět