Muzika

04.04.2011 22:28

Otevřel jsem zde novou složku "Muzika". Proč jsem to neudělal dřív? Zatím se vše, co jsem pojednával v oblasti hudby, týkalo vlastních hudebních aktivit (Fidle, PSO, Michael Pospíšil aj.) nebo bylo určeno jako materiál pro hodiny hudební výchovy a tedy umístěno v sekci LG (Lepařovo gymnázium). Nicméně se začínají množit články, které pojednávají o hudbě, a ty by měly být v samostatné škatulce. Takže jsem ji tady právě vytvořil.

Zpět