Mojmír Grygar

10.05.2016 22:31

Mojmír Grygar
přípravná/předběžná poznámka

Vzpomínám si na někdejší „vlčky“, akustické kresby Milana Grygara. Byla to tuším SP deska (je to víc než čtyřicet let, v detailech se mohu mýlit), na níž byl nahrán nějakým způsobem deformovaný zvuk (myslím, že byl zpomalený a zesílený) opravdu dětského vlčka, který roztočený na připravené desce vydával známý zvuk, který však v záznamu byl magický. Výtvarník Milan Grygar byl jedním z těch výtvarných umělců, kteří sledovali vizuální a akustické souvislosti – v době, kdy experimentální tvorba (nejen ve výtvarném umění, ale i v hudbě, filmu atd.) byla v centru zájmu. Žena Milana Grygara je rovněž známá výtvarnice, Květa Pacovská, jejíž ilustrace dětských knih jsme milovali (první, co mě napadne, je Děvčátko Momo a ukradený čas Michaela Endeho, ale byly to i desítky dalších), ale pozoruhodná je i její volná tvorba. Dočítám se (pro kompletaci genealogie), že syn obou výtvarných umělců Štěpán je fotografem a druhý syn Ondřej grafikem.

Mojmír Grygar, jehož texty si nyní čtu, je Milanův bratr. Pro zmíněnou kompletaci budiž uvedeno, že jeho syn Jan Grygar je hercem Mahenovy činohry v Brně, jeho žena Elvíra Olonova literární historička. Jiří Grygar, astronom a astrofyzik, velmi známá osobnost vzhledem k tomu, že je po desetiletí popularizátorem vědy v oblasti astronomie (nedávno byl v Jičíně při příležitosti otevření jičínské hvězdárny, tedy Centra přírodních věd v Jičíně, vyrazilo mi dech, jak dobře vypadá ve svých osmdesáti letech, které letos slaví), má s ostatními společné jen příjmení. Tolik „pro pořádek“ na začátek.

Jakožto student bohemistiky mi pochopitelně jméno Mojmíra Grygara nemohlo být neznámé. Na začátku 60. let vyšla s charakteristickou grafikou obálky kniha Umění reportáže (Praha, Čs. spisovatel, 1961), dlouhá léta jsme pak čekali na čtvrtý díl tzv. Akademických dějin (české literatury), který existoval v rukopise a za normalizace nesměl vyjít a na trh se dostal až na začátku devadesátých let (vedle Grygara se v něm objevila další jména, o většině z nichž bych mohl hovořit, jako Jiří Opelík, Zdeněk Pešat, Antonín Jelínek, František Buriánek). Osobně jsem ho žel v době studií poznat nemohl, doba, kdy byl asistentem Jana Mukařovského na pražské FF UK, byla příliš dávno, na druhé straně za doby tuhnoucí normalizace, kterou jsem na fakultě zažil, už byl Grygar v emigraci (stejně jako třeba Eduard Goldstücker, kterého jsem viděl „balit kufry“) v Holandsku, kde vědecky působil do začátku devadesátých let.

Teď, když dohledávám – paralelně ke knize Trvání a proměny (Torst, 2006), kterou si prolistovávám - , informace o Grygarovi, vyskočila mě na internetu řada článků (Parlamentní listy, Britské listy aj.), v nichž se velmi kriticky vyjadřuje k polistopadovému vývoji u nás. Nechci je na tomto místě rozebírat, byť mě to výsostně zajímá, vzhledem k tomu, že jsem si spíš od Grygara chtěl přečíst něco o literatuře a umění. Uvědomuju si určitou ambivalentnost vůči člověku, jehož jedním ze vzorů v padesátých letech byl Ladislav Štoll, autor direktivního marxistického směru v literární vědě (tou se snad Třicet let bojů… snad ani nedá nazvat) a jehož prvním prací byla kniha o Juliu Fučíkovi (příslušně orientována), na druhé straně ale vědcem, který se celý život orientoval na strukturalismus (hned první Pařížské rozhovory o strukturalismu přiváděly na českou scénu takové osobnosti jako jsou Roland Barthes, Michael Foucault či Claude Levi-Strauss, kteří alespoň pro mě dodnes jsou ikonami určitého typu myšlení o literatuře i světě), a byl jedním z těch, kteří se orientovali na odkaz Pražské školy (originálnímu příspěvku ke světové literární vědě, teorii umění a estetiky), například v knize Terminologický slovník českého strukturalismu (podtitul Obecné pojmy estetiky a teorie umění, 1999).

Milan Grygar
https://zivotopis.osobnosti.cz/milan-grygar.php
Květa Pacovská
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bta_Pacovsk%C3%A1

Mojmír Grygar
základní údaje

https://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=373https://www.databazeknih.cz/autori/mojmir-grygar-49098
knihy
https://www.databazeknih.cz/knihy/umeni-reportaze-239712
https://vufind.lib.cas.cz/Record/001221047
https://www.databazeknih.cz/knihy/dejiny-ceske-literatury-iv-literatura-od-konce-19-stoleti-do-roku-1945-175889
články (Parlamentní listy, Britské listy)
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Mojmir-Grygar-Jednosmerna-krizovatka-432971 aj.
https://blisty.cz/authors/3286-mojmir-grygar
Trvání a proměny
https://www.torst.cz/czech/detail.php?pk=439
https://www.cbdb.cz/kniha-100798-trvani-a-promeny-trvani-a-promeny

Zpět