Miroslav Matouš oslaví v tomto roce devadesátiny

25.04.2011 13:46

Známe se od mého dětství. Ještě jako student jičínského gymnázia tancoval s mou matkou, s otcem, tenkrát studentem učitelského ústavu, vedl dlouhé světonázorové diskuse, které pamatuju ještě i já jako malý kluk, vždy když nás Miroslav Matouš navštívil, už jako Pražák. Na Filozofické fakultě UK napsal disertační práci o T. G. Masarykovi, ale přišel Únor 1948 a on odmítl svůj názor revidovat. Další desetiletí pracoval na „ještěrce“ u silnic, tzv. „státní souhlas“ získal až tuším někdy po dvaceti třiceti letech, podrobnosti nevím, možná je mám i s léty zkreslené. O té „ještěrce“ mi to ale vyprávěla matka, i o úrazu, který se mu při té práci stal, napadal od té doby na nohu.

Později jsem s ním byl v poměrně pravidelném kontaktu a převzal jsem po otci štafetu v dialozích o životě. Byl jedním z těch, kteří, ač měli diametrálně jiný názor, ale nenutili mne dogmaticky převzít ten jeho, ale naslouchali mému. A já se učil argumentovat. Nejdříve jako středoškolský student, později vysokoškolský, ještě později coby pedagog. Četl jsem některé jeho knížky, ta první vlastně ještě nebyla četba, ale verše pro děti, ale ty pozdější, překlad Angela Silesia, Cherubský poutník, přednášky o Přemyslu Pitrovi, to byly mnohdy úžasné věci. A byla to i příležitost pozvat ho na besedu do gymnázia v Jičíně. Přestože je o generaci starší, je duševně stále úžasně čilý a inspirativní, jako kněze a člověka filozofického zaměření ho zajímá původ zla ve světě a pátrá po něm, jako člověk literárně činný vidí svět otevřeně a s pochopením.

Na webu je na stránkách Církve československé husitské, na jejímž poslání se, po předchozí činnosti v Jednotě bratrské, podílí, Matoušův životopis.
https://www.ccsh.cz/view.php?id=92
Další odkazy
https://www.ceska-konference.cz/hoste/miroslav-matous

Výběrová bibliografie

Knížky pro děti
Moje zvířátka, padesátá léta ?
Zvířátka dětem
V naší zahrádce
Poezie
Uhel a křída, Karmelitánské nakladatelství 1995
Světla a stíny strun, Karmelitánské nakladatelství 1997
Únik z Babylonu, Archa, 2000
Poslední hlas, Stíny apokalypsy, Karmelitánské nakladatelství 2003
Pouť za světlem, Diecézní rada CČSH, Praha, 2008
Překlady
Angelus Silesius: Cherubský poutník, české katolické nakladatelství ZVON, Praha 1993
Úvahy, eseje, příběhy
Být bližním světu, Povídky, příběhy, úvahy, 1988
Světlo všedním dnům, Jednota bratrská, 1990
Zvláštní člověk Přemysl Pitter, Nakladatelství Bonaventura, 2001
Poslední hlas, 2003
Noc na horách, 2004
Přemítání nad labyrintem. Eseje na rozhraní. 2005
Putování rosou i prachem, 2006

Další odkazy
Cherubský poutník
https://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006040011
Zvláštní člověk Přemysl Pitter, Svědectví o člověku, který věnoval svůj život duchovní obnově národa,
https://www.knihystehlik.eu/knihystehlik/eshop/27-1-Zemedelstvi-a-lesnictvi/0/5/331-ZVLASTNI-CLOVEK-PREMYSL-PITTER-Miroslav-Matous
Pouť za světlem
https://www.cestykesvetlu.cz/program/2009-04-18/Pozvanka%20Pout%20za%20svetlem.pdf

Ilustrace Jana Wienerová
https://www.wienerova.unas.cz/u%20nas.htm

Zpět