Miloš Šejn / Archivy a kabinety

16.06.2012 16:00

Miloš Šejn / Archivy a kabinety
Galerie u rytíře a Oblastní galerie v Liberci
vernisáž 14. června 2012

V Liberci byla zahájena (dvoj)výstava Miloše Šejna, jednoho z nejzajímavějších (a nejautentičtějších) českých výtvarných umělců současnosti. (Dvoj)výstava proto, že na projektu se podílely dvě výstavní instituce, totiž Galerie u rytíře a Oblastní galerie v Liberci, přičemž vystavené práce tvoří kompaktní celek, naznačený názvem Archivy a kabinety (ten by samozřejmě byl třeba nezasvěcenému ozřejmit), a spojitost naznačovala rovněž skutečnost, že vernisáž probíhala s hodinovým s časovým posunem, nejprve ve sklepních prostorách liberecké radnice, které jsou výstavním prostorem Galerie u rytíře, a posléze v prostranství historické Liebigovy vily, sídle Oblastní galerie.
V první části byl věnován více prostor fotografiím, i když zde byly umístěny i jiné, např. velkoformátové práce, které vyvažují komorní formáty snímků z šedesátých a sedmdesátých let. Autor tohoto příspěvku se tam dokonce na záběrech z této doby našel. V této stručné poznámce (nemůže suplovat ani novinový článek) budiž řečeno, že velkým potěšením pro mne byla rovněž skutečnost, že v rozměrnějších možnostech druhé z galerijních prostorů byla vystavena celá řada maleb s Šejnovými životními náměty v blízkém okolí jeho bydliště (Zebín, Prachovské skály), jejichž velkou kontinuální sérii v osmdesátých létech český výtvarník zrealizoval. To ovšem není jediná rovina, kterou výstavní koncept představil. Zahrnoval i rozměr vzpomínek a snění, předávaný publiku právě v oněch – prezentovaným s humorem sobě vlastním – kabinetech („kuriozit“) a archivech (smyslových zážitků, jak o nich hovoří L. Kesner), sestávajících z nejrůznějších předmětů, spojených s krajinami dětství či textových záznamů, či posbíraných („nalezených“) přírodnin, vystavených v kumulacích v Petriho miskách. Ty už jsou ale součástí i vlastní výtvarné práce v uzším slova smyslu.
Součástí vernisáže byla i performance holandského tanečníka Franka van de Vena, Šejnova spolupracovníka v některých „přírodních“ projektech, která se ovšem nyní uskutečnila v „civilizovaném“ prostředí terasy a dvora Liebigovy vily, tedy byla zároveň dá se říci i něčím, co se občas označuje jako site specific. Šejn se ostatně do performance zcela specifickým způsobem zapojil, jak je zřejmé i z fotodokumentace, kterou jsem na místě (mezi jinými) pořizoval. Příjemné bylo pro mne i krátké popovídání s tanečníkem školy Mina Tanakiho, když jsem jsem ho ujistil, že pro mne je šťastným týdnem, během něhož se mi podařilo setkat se se současným nejznámějším českým architektem, Davidem Vávrou, čeká mě koncert nejlepšího českého houslisty Ivana Ženatého a mohu být přítomen tak zajímavé performaci, jaká tady právě proběhla s nejzajímavějšími umělci svého druhu v Evropě. Franka jsem se zeptal, jak to je s tělesným chvěním, které provází jeho performance, my houslisté na podobné pohyby, které musíme smyčcem vykonávat např. v rychlých pasážích, máme precizně rozpracovaná cvičení. Je to rovněž dokonalá koncentrace, vyjádření vlastních pocitů i nezbytnost mít všechny pohyby pod kontrolou.

V závěru této poznámky bych rád akcentoval ještě jednu skutečnost. „Modernost“, zdůrazňovaná v práci Miloše Šejna, je složitější záležitostí. Patří k ní i skutečnost, že součástí výstavy je jedna práce českého malíře předminulého století Josefa Mánesa. Také on byl ve své době průkopníkem výtvarného vidění světa, jaké do té doby nebylo zcela obvyklé. Na YouTube jsem vyhledal video performance Miloše Šejna s Frankem van de Venem nazvané Spealeum veneris z roku 2003, věnované právě Josefu Mánesovi.

Spelaeum veneris
https://www.youtube.com/watch?v=6obDwz1LjB4
Články na webu k výstavě (zatím)
https://www.tvrtm.cz/milos-sejn-archivy-a-kabinety-id-11608.html
https://www.liberec-me-bavi.cz/redakce/index.php?lanG=cs&detail=7580&subakce=events&xuser=
https://www.ogl.cz/vystavy-vystavni-plan.php?vid=914
https://liberecky.denik.cz/kratce/1083270-u-rytire-predstavi-jinou-svou-vystavu.html

Dokumentace na Rajčeti
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Milos_Sejn_Archivy_a_kabinety_I/
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Milos_Sejn_Archivy_a_kabinety_II/
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Milos_Sejn_Archivy_a_kabinety_III/

Zpět