Město a klášter Lorsch

29.07.2012 12:43

Město a klášter Lorsch
Poznámky kolem Erbachu

Městečko Lorsch je nazýváno „Brána Horské cesty“ (Bergstraße, jedna z autoturistických tras, vedoucí severo-jižně z Darmstadtu kolem západního úpatí Odenwaldu do Hornorýnské roviny), v jižním Hessensku (na jeho okraji, není to daleko do Bádenska-Württenberska), mezi Einhausenem a Heppenheimem, chceme-li se orientovat podle známějších větších center, pak řekneme, že na severu se nachází město Darmstadt, na jihu Mannheim.

Lorsch je známý především klášterem, zapsaným v roce 1991 do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Benediktinské opatství v Lorsch bylo založeno v roce 764, a do doby vrcholného středověku bylo mocenským, duchovním a kulturním centrem oblasti, než se v roce 1232 stalo součástí Mohučského kláštera a v roce 1461 připadlo Rýnské Falci (též Dolní Falci, dnes část spolkové země Porýní-Falc, na rozdíl od Horní Falce, vládního obvodu v Bavorsku), s rezidenčním městem Heidelberkem, později Mannheimem. V té době pak byl klášter zrušen.

Významnými literárními památkami, které se zachovaly, je Lorschský kodex (Codex Laurenshamensis), Lorschský evangeliář, ale také veršované Lorschské žehnání včelám.

Bránová hala (Torhalle), nazývaná také Královská hala, je jednou z mála dochovaných staveb z karolínského období v Německu, druhá vedle nejlépe zachované baziliky v Steinbachu-Michelstadtu. Pozdně karolínská stavba, postavená v polovině 9. století, se připisuje Ludvíkovi Němci, zatímco dříve panovala domněnka, že jejím původcem je sám Karel Veliký. Po zámku v Auerbachu je to druhá nejoblíbenější historická stavba v Hessensku.

https://www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/kloester/lorsch/index.htm
https://www.kloster-lorsch.de/
https://wernernolte.de/index.php?option=com_content&view=article&id=23:tor-halle-lorsch&catid=4:karolingische-kirchen&Itemid=38

 

Zpět