Města a místa / dvojčata (a trojčata)

20.03.2011 23:41

Nejen jakkoli spřízněné osoby, rodem, jménem, které se také omylem zaměňují, buď proto, že se pletou jména, nebo protože jsou dvojčata a nerozeznáte je. I místa mají svá podobná jména. A někdy to ani nejsou dvojčata, ale šesterčata, sedmerčata, vícerčata. Jen co je těch Lhot! Nebo Městysů, Městců, neřku-li Měst, Hradců, Hrádků, Týnců či Týnů. I tady budeme muset vybírat, abychom se nenudili.

Stráž pod Ralskem / Stráž pod Nežárkou / Stráž nad Nisou

Stráž nad Nisou
Stráž nad Nisou je menší obec kousek nad Libercem, vlastně v těsném dotyku, protože Krásná Studánka (první železniční stanice na cestě z Liberce, Stráž následuje) je dnes vlastně součástí Liberce, jezdí sem ostatně odtud i městská hromadná doprava. Původně německá vesnice Habendorf jako ostatně vcelku celý region Jizerských hor  leží na soutoku Lužické a Černé Nisy. První písemné zmínky jsou z roku 1469, pak souvisí její vývoj s Albrechtem z Valdštejna, na jehož panství se nacházela, s Kateřinou z Redernu (jestlipak se ještě o ní průvodci zmiňují při prohlídce zámku Frýdlant?), která zde postavila kostel. Po rozmachu v průmyslovém 19. století postihl vesnici po druhé světové válce stejný osud jako všechny okolní, totiž odsun Němců a tedy násilné přetržení kontinuity místa. Dnes je to nicméně malebná víska, místo, odkud můžete vyrazit na pěkné výlety – na Dračí vrch, k Mníšku či Oldřichovu v Hájích a na Oldřichovský Špičák nebo na druhou stranu směrem k Hejnicím, na Poledník či ty další kopce, to už je ale delší putování. Naopak autem je to kousek do Chrastavy.
O nádraží s modely vláčků na peroně jsem se zmiňoval nedávno v textu https://jan-k-celis.webnode.cz/news/vlacky/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1%C5%BE_nad_Nisou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ichovsk%C3%BD_%C5%A0pi%C4%8D%C3%A1k
https://www.straznnis.cz/titulni-strana/
interaktivní mapa
https://maps.google.cz/maps?q=http%3A%2F%2Ftoolserver.org%2F%7Epara%2Fcgi-bin%2Fkmlexport%3Fproject%3Dcs%26article%3DKategorie%253AHory_a_kopce_v_Jizersk%C3%BDch_hor%C3%A1ch&t=p

Stráž pod Ralskem
Tahle Stráž je větší obec než ta u Liberce. Ralsko je jeden z mohutných solitérních kuželovitých kopců sopečného původu u České Lípy nebo ještě blíže u Mimoně, jakých je v tomto kraji povícero. K onomu starému hradu nahoře je zpočátku přístup procházkový, pak už nic moc. Stopy po sovětských vojácích jsou zřejmé, vždyť tady byl jeden z nejrozsáhlejších výcvikových prostorů „spřátelených armád“. Také Stráž má na sobě výraznější stopy normalizační architektury než jiná města. Jakási prostorová roztříštěnost. Přitom za tradici by se nemuselo městečko stydět. Barokní kostel, morový sloup, narodil se zde Heinrich Ignaz Biber, skladatel a jeden z nejlepších houslistů své doby. Pak se taky musí říci, že tahle část české země, řekněme Českolipsko, má turistický potenciál, který teprve bude nalezen.

https://www.strazpr.cz/

Stráž nad Nežárkou
Třetí v pořadí je Stráž nad Nežárkou, Malebné městečko s necelým tisícem obyvatel mezi Jindřichovým Hradcem a Třeboní. Místo známé svým barokním zámkem, který kdysi koupila slavná pěvkyně Ema Destinová.

A také jihočeskou přírodou. V bezprostřední blízkosti jsou rybníky u Vitmanova, řeka Nežárka, která vzniká soutokem říček Kamenice a Žirovnice, je zajímavá pro vodáky, konečně je to odtud kousek do Nové Bystřice (přírodní park Česká Kanada, několik tras úzkokolejné dráhy), také do Třeboně, Dačic či Slavonic to není daleko.

https://www.straznadnezarkou.cz/view.php?cisloclanku=2007110001
https://cs.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1%C5%BE_nad_Ne%C5%BE%C3%A1rkou

Podobně by to bylo třeba se jménem Žďár, tedy Žďár nad Sázavou, Žďár nad Metují, Žďár nad Orlicí, ale i Žďáry bez přívlastku, jichž je rovněž několik.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C4%8F%C3%A1r

Česká Kamenice / Saská Kamenice
Zvíkov / Zwickau

Tak to je zase jiná kapitolka. Dvojice měst, které se vlastně jmenují stejně, jen jsou ve dvou sousedících zemích, tedy na opačné straně státní hranice. Když jsem jezdil přes Českolipsko do Drážďan, narážel jsem na řadu takových obcí. Jednou z těchto dvojic jsou
český Zvíkov a německý Zwickau. Nevím, zda opravdu ta dvě města spolu souvisí jakkoli jinak než podobností svého jména, tj. zda to „druhé“ jméno bylo přeloženo do druhého jazyka, či lépe přizpůsobeno tomu druhému jazyku, tj. např. jestli vzniklo přenosem jako tomu je u berlínského Neuköllnu, tedy Nového Kolína, který založili čeští emigranti, či zda je to jen náhodná podobnost.
Je pravda, že i v Čechách je celá řada Zvíkovů, nejznámější onen Zvíkov, kde je hrad a k němuž se vztahuje Zvíkovský rarášek. Německé jméno je ovšem rovněž slovanského původu, byť ne přímo českého, jedno z vysvětlení hovoří o lužickosrbském jméně Świkawa a souvislostí se slovanským bohem Svarožićem (tj. synem Svaroga), který je známý u jiných slovanských národů jako Radegast, tedy česky Radhošť. Pravda, saské město má i vysloveně „české“ souvislosti, jako ostatně spousta míst v této oblasti, v tomto případě je to solná obchodní stezka, která vedla z Halle a Lipska přes Zwickau do Prahy. Ta se jmenovala Böhmischer Steig a ve Zwickau se křížila s cestou polskou.

A co stojí za to vidět v saském městě? Rodný dům Roberta Schumanna, dóm, Kněžské domy, automobilové muzeum (pamatujete přece na Trabanty, ne?)l

S oběma Kamenicemi, Českou a Saskou, je to ještě trochu komplikovanější. Jak to i v některých případech bývá, je v případě německém přívlastek Saská vynechán, rozumí se totiž samo sebou, Češi je musí rozlišovat. Kamenice v němčině má podobu Chemnitz. Kromě toho bylo město, podobně jako to bylo u našeho Zlína, v době rozděleného Německa přejmenováno na Karl-Marx-Stadt, Město Karla Marxe (u nás to bylo město Klementa Gottwalda – Gottwaldov).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zv%C3%ADkov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svaro%C5%BEic
https://de.wikipedia.org/wiki/Svarozic
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwickau
https://hn.ihned.cz/c1-936064-zwickau-je-metropole-zapadniho-saska

https://www.ceska-kamenice.cz/
https://www.poutni.misto.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_Kamenice
https://www.sachsen.de/cz/267.htm
(německé stránky v řadě jazyků, mj. též polsky, česky a lužickosrbsky)
https://cestovani.idnes.cz/srdecny-pozdrav-z-dovolene-v-ndr-po-20-letech-v-byvalem-karl-marx-stadtu-1zt-/igsvet.asp?c=A101001_113248_igsvet_tom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sask%C3%A1_Kamenice

Hradčany / Hradčany
Jméno, u kterého si já vždycky představím nejdříve ony vývozní zápalky, na nichž byl pražský Hrad zpodoben, nebo také starší československé bankovky, nenajdeme jen v Praze. Wiki rozcestník uvádí celou řadu obcí (v okrese Brno-venkov, Nymburk či Přerov), částí obcí (Bošice, Chlumčany, Ralsko), kdybychom ale hledali dál na mapě, našli bychom řadu místních názvů, označujících obvykle nějaký kopeček, víceméně terénní vlnu či vyvýšeninu, která je takto označována. Jedete-li ze Staré Paky (podkrkonošské předhůří) na Bělou a Libštát, máte po pravé straně silnice kopečky s názvy Hradčany, ale také Vyšehrad a na druhé straně Malá Strana. Taky tam je kdesi Letná, ostatně v Jičíně se tak říká křižovatce silnic na Prahu a Turnov. Takže u nás v kraji máme kompletní českou metropoli.

Sedmihorky / Sedmihorky
O téhle povedené, takřka anekdotické dvojici – Sedmihorky v Českém ráji a oblasti Siebengebirge kousek od Bonnu nad řekou Rýn jsem psal článek nedávno. Je na adrese
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/siebengebirge-sedmihorky/

Kolín / Cölln / Köln
Taky vypečené. Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině, šenkuje tam má milá… Pěkné město na Labi, ve středních Čechách, vždycky jsem si říkal Kolín, Kutná Hora, Čáslav, jednou jsem šel dokonce pěšky, ale už si asi nevzpomenu, myslím že to bylo z Kutné Hory do Čáslavi, tam totiž bydlel můj dědeček sochař a já jsem se ve studentských letech kolikrát sebral a někam jsem šel. Když to je v té řečené rovině, tak to ubíhá.
A pak je Köln, Kolín nad Rýnem, my musíme říkat „nad Rýnem“, abychom to odlišili. U Hradce Králové musíme rozpoznat od sebe ty všechny Hradce v Čechách, Kolín máme v Čechách jen jeden, ale u toho německého, když ho uvádějí Němci, nemusí přidávat nic, my ho ale musíme specifikovat.
A aby toho nebylo málo, tak pak máme ještě Kolín český v Německu, totiž místo českých exulantů, které je v Berlíně, Berlin-Rixdorf, a ten si oni coby vzpomínku na starou vlast pojmenovali Nový Kolín, tedy Neu-Cölln.
Není to tak nic neobvyklého. Máme přece York v Anglii a Nový York v Americe. A právě v Americe je těhle „duplikátů“ nesčíslně. Teď nedávno právě jsem narazil na nějaká jména, tuším španělská. Už si vzpomínám – Cordóba. Coby argentintinská provincie.
No tak to je jen opravdu stručně. Jen jako bonbónek. Kdybychom se do toho zakousli…

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%ADn_nad_R%C3%BDnem
https://cs.tixik.com/keln-913842.htm
https://www.pbase.com/andregold/cologne
https://www.pbase.com/mschilling/cologne_germany
https://de.wikipedia.org/wiki/C%C3%B6lln

Zpět