Martin Kyšperský a Květy

13.01.2014 17:12

Jednou z alternativních kapel, které vystoupily v bohatém programu jičínské Valdštejnské loggie v poslední sezóně, byla brněnská kapela Květy. Zajímá mě, co nového – jednak, jednak i si občas dělám trochu pořádek v proměnách pojmů, kterými se to na hudební scéně jen hemží, a v oblasti, kterou znám jen namátkově a povrchně, byť jsem už v poslední době také odposlouchal pár vystoupení kapel, které se objevily v posledních deseti patnácti letech. Dělám si tedy nyní i obrázek o muzice kapely Květy, pouštím si znovu pár věcí a dohledávám souvislosti. První pocit, který se pokouším nějak formulovat, že ty kapely (tedy nejen Květy) se s tím nepářou, jdou do toho naplno, nebojí se vyjádřit svůj hudební, případně životní pohled, působí na mě autenticky. Jsou pilní, mají stále nové věci, zapojují se do různých pevnějších či volnějších spoluprací, od jedné osobnosti se „proklikávám“ k dalším. Další pocit, v tomto případě u těch osobností, s jejichž tvorbou se seznamuju (a souvisí to s předchozím řečeným), že je tady výrazné „brněnské“ kulturní klima s tradicí (po několika krocích narážím na Petra Vášu, jednoho z těch, kteří byli ve své době čímsi zcela mimořádným a kteří se ani dnes nevytratili a pokračují v dalších projektech, formacích atd.

Takže první odkazy
https://bandzone.cz/kvety?at=video&vi=5840
https://www.kapelakvety.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bty_%28hudebn%C3%AD_skupina%29

Na stránkách Květů (doufám, že ne Květ?) si potvrzuju/rozšiřuju předchozí, totiž že se jedná o širší řečiště kultury, muzika je jedním z vyjadřovacích prostředků, byť pravděpodobně nejdůležitějším. Výtvarná kvalita stránek, literární větvička (Sny),

Souvislosti:
Na profilu Bandzone jsou označeny jako „podobné kapely“ Psí vojáci, Zrní (rovněž alternative, Kladno), Už jsme doma (experimantal-punk), Ty Syčáci (Brno, to je zmíněný Petr Váša). Z nich neznám Zrní.
Na Wikipedii mě odkazy vedou k Aleši Pilgrovi

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ale%C5%A1_Pilgr
hraje také v Ty Syčáci
kapele Budoár staré dámy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Budo%C3%A1r_star%C3%A9_d%C3%A1my
a její houslistce, zpěvačce a výtvarnici Martě Svobodové (ta nemá samostatnou stránku),
hostující Dorotě Barové (též Tara Fuki či Vertigo Quintet),

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dorota_Barov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tara_Fuki
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vertigo_quintet,
další vlákno vede k Tomáši Vtípilovi,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Vt%C3%ADpil,
Urbandu a buskingu (pouliční muzice, brněnským „šramlům“ aj.)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Urband
Objevuje se tu také kapela Čvachtavý lachtan (nemá svou stránku na Wikipedii), a pak jsou samostatné stránky věnované jednotlivým albům (nebudu zde na všechny dávat odkazy).
A pak je tu výrazné jméno výtvarnice Pavly Kačírkové, jejíž jméno se mi zase stáčí do známějšího řečiště (Jan Ambrůz, FVU VUT Brno atd.). Je autorkou videoklipů kapely Květy, spolupracuje s Kyšperským a Vtípilem. Jakoby se kruh, alespoň napoprvé, uzavíral: s kapelou Orchestra byla v roce 2012 ve Valdštejnské loggii v Jičíně, projekce ke kapele.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavla_Ka%C4%8D%C3%ADrkov%C3%A1

Tak, teď zbývá to nejdůležitější. Poslechnout si pozorněji tu muziku.

Zpět