Martin Hybler

01.12.2014 11:09

Martin Hybler
osobnosti ČDH

Když si dáte do vyhledávače toto jméno, vyskočí vám buď stránky Nožířství Martina Hyblera (pochází ze stejného kraje jako skladatel, nevím, zda jsou příbuzní, musím se zeptat), filozof (nar. 1951, žák Jana Patočky a signatář Charty 77, který emigroval do Francie a ve svých studiích se zabývá různými aspekty současného světa, života a textů, a to na úrovni psychologické a kritické analýzy) a pak skladatel, jehož práce mě z řady důvodů zajímá.

Nu proč nejít rovnou k nim. Prvním momentem je, že Martin Hybler je z Turnova (já jsem Jičíňák, to je půl hodiny cesty autem). Při řadě příležitostí v Turnově působí, přestože jinak žije v Praze. Měl jsem možnost ho vidět a slyšet na některých turnovských koncertech (také v rámci Dvořákova festivalu, pořádaného ČDH) jako klavíristu (s Bohuslavem Lédlem, ředitelem turnovské ZUŠky a výborným jazzmanem a rovněž skladatelem), jako dirigenta turnovského orchestru i jako autora skladeb, které jsou na programu těchto koncertů.

Druhým momentem je, že se vídáme při dalších setkáních, především na dramaturgické radě ČDH, většinou v pražské Novoměstské radnici, kde má společnost svou kancelář. Martin Hybler přichází s řadou neotřelých nápadů, stejně jako je originální i jeho muzika.

Nu a to je asi nejdůležitější, nápaditost jeho skladeb. V loňském roce participoval na Mezinárodním hudebním festivalu České doteky hudby svou skladbou Symfonie Na příchodnou, vlastně to byl pilíř celého jednoho programu (možná s myšlenkovým přesahem i k celému ročníku). Symfonická skladba, kterou provedla Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Tomáše Braunera 2. 1. 2014 ve Smetanově síni Obecního domu, je postavena na principu opačném než proslulá symfonie Josepha Haydna Na odchodnou, při níž se v poslední větě postupně vytrácejí jednotliví hudebníci od svých pultů, nakonec včetně dirigenta, který mávne rukou a také odejde, a na jevišti zůstanou pouze dva hráči na smyčcové nástroje. Martin Hybler koncipoval svou skladbu tak, že se naopak postupně hráči orchestru scházejí a přidávají se k hudebnímu proudu, který je ovšem sám o sobě zajímavý. Navíc si to hudebníci užívají i divadelně, neboť používají nejrůznější kostýmy. Skladba měla premiéru 30. 11. 2009 v Dvořákově síni pražského Rudolfina v provedení PKF (Pražský filharmonický orchestr), dirigentem byl Jakub Hrůša, v roce 2012 ji v Plzni provedla Plzeňská filharmonie (jak je zřejmé i z videa v odkaze) s Tomášem Braunerem. Sám jsem měl příležitost koncert vidět (a fotografovat), takže jsem si řečenou vizuální složku rovněž užíval (komentář a fotoalbum zájemce nalezne zde a zde, jak je zřejmé z předchozího, na koncertu 2014 se „zkombinovali“ dirigent a orchestr z předchozích).

Martin Hybler je autorem velmi dynamickým, s širokým rozptylem, na letošním pražském festivalu vystoupí jakožto dirigent a autor úprav, jednak orchestrální suity Tři oříšky pro Popelku Karla Svobody ze stejnojmenného filmu, jehož hudbu Hybler zaranžoval a která dala i titul celému koncertu, jednak cyklu koled, z nichž některé jsou lidové, jiné autorské, v úpravě pro dětský sbor a orchestr, s názvem Naši krásní andělé. Na jevišti bude Plzeňský dětský sbor a Plzeňská filharmonie. S Plzeňskou filharmonií premiéroval cyklus Naši krásní andělé v roce 2012 v Plzni Dětský pěvecký sbor na tradičním vánočním koncertu Pohádkové vánoce, v následujícím roce (12.12. 2013) byl proveden v nastudování turnovských muzikantů a pod taktovkou autora v KC Střelnice v Turnově.

https://www.musica.cz/skladatele/hybler-martin.html
https://www.musicbase.cz/composers/330-hybler-martin/

jednotlivé
Koncert v Rudolfinu 2011

https://turnovskovakci.cz/view.php?cisloclanku=2011090010

Symfonie Na příchodnou
https://www.ticketpro.cz/jnp/festivaly/hudebni/1127025-ceske-doteky-hudby-na-prichodnou-na-odchodnou.html
https://goout.cz/en/concerts/ceske-doteky-hudby-na-prichodnou-na-odchodnou/sjcm/

Koncert ČDH 18. 12. 2014
https://www.kdykde.cz/calendar/ts/526716-karel-svoboda-tri-orisky-pro-popelku

YouTube
Premiéra symfonie Na příchodnou

https://www.youtube.com/watch?v=eDgt1uVZr5M
https://www.youtube.com/watch?v=nOjuJ2p8rAE

Naši krásní andělé (Pohádkové Vánoce s Plzeňskou filharmonií)
https://cukrovi.luzr.cz/martin-hybler-nasi-krasni-andele-op-35-our-beautiful-angels/

Další videa na YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCIt3R8ykZi_x4Ab1YQo-0jQ

Videa na CoolMojito (totožné)
https://www.coolmojito.com/2237581

Zpět