Marisha Pesslová / Noční film +

23.03.2017 14:07

Marisha Pesslová / Noční film+
přípravná studie k fenoménu ostrovů v literatuře

Psychothriller Marishi Pesslové Noční film (Argo, Praha 2015), její druhá úspěšná kniha (první byla Vybrané okruhy z mechaniky pohrom), se prakticky celý odehrává v New Yorku (kritika hovoří rovněž o tom, že je jakýmsi portrétem americké metropole). K našemu tématu, bádání v oblasti fenoménu ostrovů v literatuře se váže pouze úplný závěr románu, předposlední kapitola, v níž na základě interpretace výrazu, s nímž se setkal několik set stran předtím v hloubi předchozího příběhu, přijde vypravěč, investigativní novinář Scott McGrath právě na ten nápad, že pojede právě na ostrov Chiloé. To pak uskuteční v poslední, stoosmnácté kapitole. Letí do Santiaga de Chile a dalším letadlem do Puerto Montt, na letišti El Teptual jede taxikem k nádraží, tam nasedne do autobusu do Parguy a posléze trajektem na ostrov Chiloé.  Vystoupí v přístavu Chacao a vydá se pátrat po tom, co vlastně hledá.

Víc bych toho neměl z děje prozrazovat s ohledem na čtenáře, který po takřka šest set stran v napětí očekává, jak příběh dopadne (je otázka, zda je jeho skutečným koncem) a vyzrazením konce po přečtení mého příspěvku by byl poškozen. Ostrov Chiloe se nachází v seizmicky aktivní oblasti v Tichém oceánu asi dva kilometry od pevniny, oddělen kanálem Chacao. Ostrov dlouhý asi 180 km ze severu na jih a široký 50 km je druhý největší ostrov Chile a největší ze souostroví Archipiélago de Chiloé, které je zase součástí regionu de los Lagos. Hlavním městem regionu je zmíněný přístav Puerto Montt. Oblast je turisticky oblíbeným a navštěvovaným místem, Puerto Mortt je východiskem cest do Ohňové země a k Magellanovu průlivu (latinsky Fretum Magellanicum) či do Národního parku Chiloé, který se nachází na severu jezera.

Ostrov není tedy místem se zcela nedotčenou, „panenskou přírodou“, jak by se tak trochu z líčení v knize mohlo zdát. Na břehu moře jsou podle jiných zdrojů, pravda, dřevěné domky palafitos, které stojí na pobřeží na kůlech a jsou natřeny pestrými barvami, o jakých se píše v Nočním letu. V každém případě představuje v knize ostrov, respektive místo, k němuž se hrdina na posledních několika stránkách dostane, lokalitu, k níž není jednoduché se přiblížit a na níž se nachází něco, co mohl hrdina objevit teprve po dešifrování řady informací. Kdybych to chtěl vyjádřit nějakým výrazem podle poetiky Nočního filmu, je tato lokalita „temným místem“. Není to ovšem tak, že by New York, který se nachází v odtud vzdálené civilizaci, byl v protikladu k ní místem, které temné není. Předchozí příběh nám tento protiklad vyvrací. V jistém smyslu je naděje, kterou můžeme tušit v posledních větách románu, naopak „ne-temná“. Ostrov se nicméně nachází na konci cesty, po níž se hrdina románu vydal. A nachází se „na hraně“ či „za hranou“, o níž se celou dobu mluví. To je, ve srovnání se sémantikou obvyklou ve většině literárních děl (navíc dobrodružných) „úplně obráceně“. Ostrov je, počínaje Robinsonem a konče Pánem much, místem, které nás může lákat coby místo dobrodružství, na konci story se ale hrdina chce dostat domů. Scott McGrath nás sice ujišťuje, že se také domů vrátí – ke své malé dceři Samantě, jak to ale opravdu dopadne, se neví. Konec zůstává otevřený. Hrdina učinil vše pro to, aby se až sem dostal. Tady se může dozvědět „pravdu“, kterou po celý román hledal.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chilo%C3%A9

https://de.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_los_Lagos

mapa
https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=357024;label=gog235jc-city-es-cl-quicavi-unspec-cz-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Achrome-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=456774eb00ab7b1b201edda3553d8da9;atlas_src=lp_map;dest_id=-898167;dest_type=city&;map=1#map_ope

https://www.booking.com/city/cl/quicavi.es.html

Marisha Pesslová, Noční film, Argo, Praha 2015

 

O samotné knize je na těchto stránkách publikován příspěvek na adrese
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/marisha-pesslova-nocni-film/

Zpět