Manuel de Falla / Danza ritual del fuego

01.02.2018 15:20

Manuel de Falla / Danza ritual del fuego
música sinfónica

Rituální ohňový tanec je jedna část El amor brujo (Kouzlo lásky), jednoaktového baletu španělského skladatele Manuela de Fally z roku 1915. Autorem libreta je María Lejárraga, premiéra definitivní podoby se konala 28. března 1916 v madridském divadle Teatro Lara v choreografii Pastora Imperio. Na základě velké obliby existuje u díla několik verzí a zpracování.  Režisér Carlo Saura jej v roce 1985 zfilmoval.

Skladatel započal práci v roce 1914 s původním titulem Ginatería (Cikánská hudba) pro taneční skupinu a čtrnáct hudebníků, kteřá hudebně vycházela z Canto jondo (prostý andaluský lidový zpěv).  Dílo na premiéře v Madridu 14. dubna 1915 propadlo. Skladatel jej přepracoval, zkrátil jej, odstranil mluvené dialogy a zkomponoval tři krátké zpěvy pro mezzosoprán, a s novým titulem, El amor brujo, dosáhl velkého úspěchu. Děj se odehrává v Andalusii v prostředí španělských gitanos (cikánů), jejich rituálů a jejich hudby.

Mladá žena Candela je rušena a obtěžována žárlivým duchem svého mrtvého milého (v jiné verzi je to její manžel), který jí za života nebyl věrný, ale v hrobě nemůže najít klid, když je se svým novým milým Carmelem. Všechna zaklínání, rituální tance ani zpěvy nepomáhají, teprve když se mrtvému nabídne další žena, přítelkyně Candely Lucie, která nemá nic proti tomu, že se s ním spokojí, dá duch pokoj a Candela a Carmelo se mohou mít rádi.

Skladatel si představoval pro dílo orchestr ze dvou fléten, hoboje, dvou klarinetů, fagotu, dvou lesních rohů, dvou trubek, tympánů a smyčcových nástrojů. Balet, jak už řečeno, o jednom aktu, sestává ze šesti scén:

Introducción, Escena, En la cueva, Canción del amor dolido (Introdukce, Scéna, V jeskyni, Píseň o zhrzené lásce)

El aparecido, Danza del terror (Duch, Tanec hrůzy)

El círculo mágico, Romance del pescador (Kouzelný kruh, Vyprávění rybáře)

A media noche, Los sortilegios, Danza ritual del fuego (Půlnoční kouzlení, Rituální ohnivý tanec)

Escena, Canción del fuego fatuo (Scéna, Píseň o klamném světle)

Pantomima, Danza del juego del amor, Canción de la bruja fingida, Final, El toque de campanas (Campanas del amanecer) (Pantomima, Tanec milostných her, Píseň falešné čarodějnice, Finále, Zvonění ranních zvonů)

Jak je zřejmé, Rituální ohnivý tanec se nachází na konci čtvrté scény baletu.

Falla sestavil a v roce 1920 zveřejnil z baletní hudby také suitu, v níž se naše skladba nachází a z níž je nejznámějším kusem.

Suita má následující části:

Introducción y escena: Allegro furioso, man non troppo vivo, 3/4 takt, e moll
Chez les gitanes, la noche: Tranquillo e misterioso, 3/4 takt, As dur
Canción del amor dolido (pro mezzopran): Allegro, 3/4 takt, c moll
El Aparecido: Vivo, man non troppo, 2/4 takt
Danza del terror: Allegro ritmico, dann furioso ritmico, 2/4 takt
El circolo mágico, Romance del pescador: Andante molto tranquillo, 3/4 takt
A media noche, Los sortilegios: Lento e lontano, 4/4 takt
Danza ritual del fuego: Allegro man non troppo e pesante, 2/4 takt, a moll
Escena: Poco moderato, 3/4 takt
Canción del fuego fatuo (pro mezzosopran): Vivo, 3/8 takt, h moll
Pantomima: Allegro, 3/4 takt, dann Andantino tranquillo, 6/8 takt, e moll
Danza de juego de amor (pro mezzosopran): Allegretto mosso, pak Poco più mosso, 3/8 takt
Final (für Mezzosopran): Allegretti tranquillo, dann Largamente, 4/4 takt, A dur

Odkazy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Falla
https://de.wikipedia.org/wiki/El_Amor_Brujo

Muzika (různé orchestry)
https://www.youtube.com/watch?v=uUir35l5y8U
https://www.youtube.com/watch?v=McDd1xWjt78
https://www.youtube.com/watch?v=uDxBSb_BUvc

 

 

Zpět