Lomnické letní turistické noviny

23.12.2018 21:43

Lomnické letní turistické noviny
Lomnice nad Popelkou a mikroregion Tábor

Čas od času sejmu ze stojánku s propagačními materiály (většinou u lomnického zámku) tento sešitek ve formátu o něco málo větším než je á-čtyřka, vydávaný KISem, Kulturním a informačním střediskem v Lomnici nad Popelkou. Na osmi listech jsou aktuality, kalendář akcí zabírající obvykle přes tři strany a dvojstrana graficky podobně upravená s obsahem z mikroregionu Tábor. Poprvé jsem myslím na tuto tiskovinu narazil, když byla zrekonstruována krásná osmiboká rozhledna z 19. století na úbočí Tábora zvaná Allainova věž, po desetiletí takřka nedohledatelná v zarostlém křáčí, nyní i s upraveným prostranstvím, v němž se znovu zaskvěla její jedinečnost. Její fotku nalezneme u článku Letošní rok 2018 je Rokem republiky na straně 2, který shrnuje nejzajímavější kulturní a společenské události jubilejního roku, jednak ty, které byly ke stému výročí české státnosti připraveny, ale i ty, které se pravidelně každoročně opakují (Den koně, Lomnické kulturní léto), přičemž se obě skupiny svým způsobem i doplňují a prostupují.  Ovšemže je zvláštní pozornost věnována samotnému státnímu svátku, na který je ohlášen Slavnostní koncert, pořádaný Městem, s vystoupením pěveckého sboru Bořivoj a zasazením Lípy republiky.

Ovšemže noviny sledují několik úrovní (jak už zmíněno, samotné město i mikroregion Tábor), ale rovněž celorepublikovou a místní, když na úvodní straně je fotografie lomnických zvonů (avizuje se, že budou zvonit i v pravé poledne, v neděli 28. října). Je to pochopitelné, návrat zvonů ze zvonařství Manoušek bylo v minulém roce velkou událostí a v titulu Kulturní dědictví Lomnicka je „Lomnické zvony a zvonařství“ první položkou. Na toto téma jsou (kromě zmíněné úvodní fotky) vlastně články dva, na straně č. 3 najde čtenář vedle článku o Vincencovi Mastném, prvním starostovi města, ještě článek Desatero lomnických zvonů, zabírající (s další fotografií) celý jeden ze tří novinových sloupců. Také řada dalších článků je „jubilejních“ – Lomnice a její třetí Lípa svobody, Výstava „Lomnicko za první republiky“ v muzeu či Od Masaryka až po sestry Havelkovy, komentující kulturní program.

Za Kalendářem je následující stránka věnována Lomnickému pivu, strana 14 je věnována rekonstruovanému lomnickému kinu, které začne na podzim promítat a strana následující má titul Karlovské náměstí vás očekává – pro vzdálenější je třeba povysvětlit, že Karlov s jeho náměstím je urbanisticky cenná památková rezervace, kterou nicméně neznalý turista může snadno přehlédnout, přestože je vlastně kousek od Husova náměstí, kudy každý jezdí z Jičína do Semil. Nechci jednotlivé události příliš rozvádět i vzhledem k tomu, že mnohé najdeme na webových stránkách Lomnice nad Popelkou (zvl. položka – kronika), jednak se o nich můžeme dovědět dalšími cestami. Nicméně právě v Lomnických letních turistických novinách je vše pěkně pohromadě a na papíře.

Odkazy
https://www.rozhlednovymrajem.cz/allainova-vez/
https://rozhledny.webzdarma.cz/allain.htm

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlov_(Lomnice_nad_Popelkou)
https://www.mu-lomnice.cz/kronika/
https://www.kislomnice.cz/lomnicke-kulturni-leto-2018/a-2891
 

Zpět