Literární cvičení VII

09.08.2010 23:46

Úkol číslo 1

Allen Ginsberg / Kadiš

V minulém cvičení jsme se zabývali W. S. Burroughsem, tady začneme jiným příslušníkem téže generace.
https://www.odaha.com/allen-ginsberg/poezie/kadis
Otevřeli jste si jeho nejznámější text – vedle Kvílení? Kdo je Naomi G., jíž je věnován?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Allen_Ginsberg - zde je nejspíš odpověď. Tak tady není, tak na anglické verzi – ostatně naučte se s ní zacházet - https://en.wikipedia.org/wiki/Allen_Ginsberg (ostatně nemusíte číst všechno), ale třeba se tu dozvíte, co začal číst nejdříve (autor napsal Stébla trávy a bez jeho formy verše si Ginsbergovy neumím představy – ale vy můžete aspoň říci, jaký je to verš.

Taky se dá něco přečíst tady
https://ld.johanesville.net/ginsberg

V angličtině je tu ostatně celé Kvílení - https://ld.johanesville.net/ginsberg-02-howl

https://ld.johanesville.net/ginsberg-01-kvileni?page=2  - druhá část – co si představujete pod slovem Moloch?

Tak, ale pojďme ke Kadiši – co to slovo znamená? Víte, jak vypadají obřady na hřbitově u židů? Proč u židů? Odpovězte si sami. Co má společného s tím vším Ray Charles? Všimněte si, co kterých všech kultur zasahuje, když hovoří o lidském údělu.

 

Ve snu jsem prošel celým minulým životem. Tvůj čas - a můj, ubíhající stále rychleji k Apokalypse,

k okamžiku konce - květině hořící za Dne - a co přijde potom,

ohlížel jsem se zpátky na samu mysl, která viděla Americké město

vzdálený záblesk a velký sen o Mně nebo o Číně nebo o tobě a přízračném Rusku, nebo o zválené posteli, která

nikdy neexistovala

jako báseň v temnotě - uniklá zpátky do Zapomenutí

(pouze tu myslím nesedí to dělení veršů – to by měly být dlouhé nádechy v dlouhých řádcích, jak o tom sám někde hovoří, tady se to při přepisu takto „zdrclo“, pokud bych to chtěl rekonstruovat, musel bych jít někam do knihovny) – ale půjde nám o obsah – o čem pojednává Apokalypsa, proč tu je zmínka o Rusku? Znáte některé básníky, pro které je důležitý sen? (hledejte v českém a německém romantismu, v počátcích moderní americké poezie)

Když se podíváte na to, jak následují motivy v textu, vzpomeňte si na G. Apollinaira a řekněte, co je oběma básníkům společné? Kde postupoval Apollinaire podobně jako Ginsberg?

 

Vzpomínka sahá do dob mládí matky – které kulturní fenomény té doby zmiňuje?

Pokuste se něco říci o konci prvního zpěvu:
Ač tu nejsem kvůli tomuto Proroctví, ač jsem bez ženy, bez hymnu, bez Ráje, bezhlavý v blaženosti, chci dál slavit
Tebe, Ráji, po Smrti, Jedinou jen požehnanou v Nicotě, ne světlo nebo temnotu, Věčnost bez Dne Vezmi toto,
tento Žalm ode mne, vytrysklý jednoho
dne z mé ruky, něco z mého Času, teď odevzdaného Nicotě - aby chvalořečil Tebe - Nic než Smrt

Toto je konec, vykoupení z Pouště, cesta pro Divotvorce, Dům nalezený pro Všechny, černý kapesník do běla

vypraný slzami - stránka mimo Žalm - Poslední proměna moje a Naomi - k dokonalé Temnotě Boží - Smrti,

zastav své fantómy!

 

Podívejte se na III. zpěv a všimněte si formy – verše začínají (v tomto přepisu to moc není vidět): „kéž by…“ – jak se této formě říká? Kdo z českých básníků ji rád používal (zvl. ve 30. letech, v období surrealismu?

Šetří svou matku? Estetizuje či idealizuje ji?

 

např. výraz

hlasy na stropě celých třicet let ječící ohavné dávné refrény

 

Jakou formu má poslední zpěv? Zkuste to jednoduše popsat. Výraz čeho je tato forma? Kterého amerického básníka může ono „opakování“ krákání vran  připomínat? (moje obligátní otázka, na kterou vždy zapomínám odpověď – tři černí ptáci – havran, vrána, krahujec – který z nich mluví?)

 

Úkol číslo 2

 

E. A. Poe / Anděl pitvornosti

 

Ostatně proč se mu hned nevěnovat?
https://www.odaha.com/edgar-allan-poe/proza

Zkusme ale probrat prózu. Jaké tři typy prózy zakladatel moderní americké literatury píše? Zkuste u každého typu najít jeden text – máte výše uvedený seznam – nebo se podívejte na Wikipedii https://cs.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe

 

V jakém stavu je vypravěč, když začíná vyprávět povídku Anděl pitvornosti. Jaký je to „obecně“ stav. V podobném bývají hrdinové Arbesových romanet – vzpomínáte? Je „plně při vědomí“? Jakého druhu je případ smrti, o kterém se dočítá v novinách? Už jsme jednou vysvětlovali pojem „kuriozita“, připomeňte si jej, znovu jej přesně definujte. Teď přichází hlas, který podivně mluví (je to v překladu hlas Němce, který mluví česky), - co je to, dvojník, vnitřní hlas či svědomí, schizofrenie? Co myslíte, to co se odehrálo – zdálo se mu to, nebo co na tom bylo pravdy?

Jak se říká jevu, kdy ve se ve skutečnosti věci mají jinak než jak je vidíme? Když  to třeba závisí jen na zraku? Když máte pocit, že vás někdo pronásleduje? Co je to ideé fixe? Fixní idea? Znáte nějaké filozofické směry, které tvrdí, že vše je jen v naší představě?
Jaké psychické stavy mohou vést k tomu, že vnímání skutečnosti se radikální liší od ní samé?

Znáte např pojem. „halucinace“? Může někdo jiný uvést druhého do takového stavu? Co znamená slovo sugesce? O čem byste řekli, že je nebo může být sugestivní?
Teď jsem si vzpomenul také na Viktorku a básníka Blatného.

 

Berenice
https://www.odaha.com/edgar-allan-poe/proza/berenice
Jakou řečí je úvodní moto? Jak „obskurně“ (další slovo z té série vedle „bizarnosti“, schizofrenie, déja vu, rarit atd.) je popisován pokoj, ve kterém se vše odehraje? Kdo je Berenice? Jakého zdraví je – signifikantně (příznačně, další slůvko) – vypravěč? Jakého Berenice? Jak se změnila? Napadá vás v tuto chvíli také slovo „dekadence“? Co naznačuje, že se stane něco nepatřičného? Proč hovoří o „zvrácenosti“? Co se vlastně stalo – jak se rozešla realita s představou a jakými důsledky?
Znáte knihu Utrpení knížete Sternenhocha českého filozofa Ladislava Klímy?
https://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/ladislav-klima/utrpeni-knizete-sternenhocha-groteskni-romaneto.html

 

Ostatně společný je – neočekávaný konec, resp. konec, který překonává veškerá očekávání. To je víc než „pointa“.
Takže v čem je šokující konec u Berenice?

Do jaké skupiny patří povídka Pád do Malströmu?
https://www.odaha.com/edgar-allan-poe/proza/pad-do-maelstromu  Jednoduše vypráví příběh? O čem je? V čem je poeovský paradox?
Jaký má Poe vztah k přírodě? Má tento vztah k přírodě v americké literatuře nějaké kořeny či jiné projevy. Uveďte aspoň jeden příklad?

 

Přečtěte si aspoň ještě povídky Jáma a kyvadlo (byla také zfilmována), Předčasný pohřeb a Sud vína (někde bývá uváděno Sud vína amontilladského).

 

Kdybyste si to chtěli přečíst anglicky – tak to najdete na této adrese:
https://www.gutenberg.org/browse/authors/p#a481
https://en.wikisource.org/wiki/The_Fall_of_the_House_of_Usher

Zpět