Literární cvičení V

09.08.2010 12:04

Úkol číslo 1

Karel Hynek Mácha / Máj

Začneme klasickým chytákem – jak začíná Máj? Není to „Byl pozdní večer…“ Ještě v jiných edicích, než je tato, je zveřejněna „dedikace“. Proč tady tyto části jsou, proč začíná (ze stejného důvodu, který nemá nic společného s uměleckým posláním) báseň „oslavou přírody a lásky“?
https://www.mlp.cz/maj/

Byl pozdní večer – první máj –

večerní máj – byl lásky čas.

Hrdliččin zval ku lásce hlas,

kde borový zaváněl háj.

O lásce šeptal tichý mech;

kvetoucí strom lhal lásky žel,

svou lásku slavík růži pěl,

růžinu jevil vonný vzdech.

Jezero hladké v křovích stinných

zvučelo temně tajný bol,

břeh je objímal kol a kol;

a slunce jasná světů jiných

bloudila blankytnými pásky,

planoucí tam co slzy lásky.

Co je zvláštního ve druhém verši? Jak jsou uspořádány rýmy v prvním čtyřverší? Je tu někde vnitřní rým? Najděte skrývačku ve třetím verši, která je zvukově návěštím tragičnosti (objevil R. Jakobson, i zaměňte za y). Jsou další čtyřverší uspořádány podobně? Najděte personifikaci, najděte zvláštní prvky zvukové organizace verše – vedle rýmů (bl-oudila bl-ankytnými, bl-pl, pásky-planoucí ad.) – najděte další, jen v tomto úryvku je jich habaděj.

Jak vnímáte následující básnické fígle?

tak bledě jasná jasně bledá,

Dál blyštil bledý dvorů stín,

jenž k sobě šly vždy blíž a blíž,

jak v objetí by níž a níž

se vinuly v soumraku klín,

až posléz šerem v jedno splynou.

tam bříza k boru k bříze bor

schválně vytrhávám ze souvislostí, aby byla zřejmá ta formulace

Kde se nacházejí tyto verše?

Je pozdní večer první máj –

večerní máj – je lásky čas.

Zve k lásky hrám hrdliččin hlas:

„Jarmilo! Jarmilo!! Jarmilo!!!“

Jak se podobá či nepodobá toto čtyřverší k počátečním?

Klesla hvězda s nebes výše,

mrtvá hvězda sinný svit;

padá v neskončené říše,

padá věčně v věčný byt.

Její pláč zní z hrobu všeho,

strašný jekot hrůzný kvil.

„Kdy dopadne konce svého!“

Nikdy – nikde – žádný cíl.

Někdy se hovoří o „filozofickém“ básníku. Myslím si, že to není výstižné, i když v textu jsou používány výrazy abstraktní – najděte.

„Sok – otec můj! Vrah – jeho syn,

on svůdce dívky mojí! –

Neznámý mně. – Strašný můj čin

pronesl pomstu dvojí.

Proč rukou jeho vyvržen

stal jsem se hrůzou lesů?

Čí vinu příští pomstí den?

Čí vinou kletbu nesu?

Ne vinou svou! – …

Text naznačuje souvislosti příběhu. Pokuste se ho popsat (když nevíte, s použitím učebnice nebo webových čtenářských deníků, ale prosím ne CTRL C – CTRL V, to jsem se s tím nemusel hrabat. Zkuste vyjít opravdu z tohoto úryvku a popsat všechen „obsah“.

Hluboké ticho. – Z mokrých stěn

kapka za kapkou splyne,

a jejich pádu dutý hlas

(15)

dalekou kobkou rozložen,

jakoby noční měřil čas,

zní – hyne – zní a hyne –

zní – hyne – zní a hyne zas.

„Jak dlouhá noc – jak dlouhá noc –

však delší mně nastává. – – –

Pryč myšlenko!“ – A hrůzy moc

myšlenku překonává. –

Hluboké ticho. – Kapky hlasba

svým pádem opět měří čas.

„Temnější noc! – – – Zde v noční klín

ba lůny zář, ba hvězdný kmit

se vloudí tam – jen pustý stín,

tam žádný – žádný – žádný svit,

pouhá jen tma přebývá.

tam všecko jedno, žádný díl –

vše bez konce – tam není chvil,

nemine noc, nevstane den,

tam času neubývá. –

Co vše vnímá vězeň – v noci před popravou? (pro celý text jsem nechal číslo stránky uprostřed)
Zkuste „rozlousknout“ jednotlivá slova – pojmy, např. „nemine noc, nevstane den“ : kontrast a dva zápory, tj. zvláštní druh negace a paradoxu = věčnost, paradoxní k lidskému bytí, podobně třeba „zní – hyne…“ =?, „všechno jedno – žádný díl“, „pryč myšlenko“ atd. / opakuje se ještě v básni někde tato pasáž?

Jeden hlas:

„Teď pravý čas! – připravte stán –

neb zítra strašný lesů pán

mezi nás bude uveden.“

Sbor duchů

(sundavaje lebku):

Odkud je tato pasáž – „k čemu je to dobré?“ – jakou úlohu hraje v básni?

Po modrém blankytu bělavé páry hynou,

lehounký větřík s nimi hraje;

a vysoko – v daleké kraje

bílé obláčky dálným nebem plynou,

a smutný vězeň takto mluví k nim:

„Vy, jenž dalekosáhlým během svým,

co ramenem tajemným zemi objímáte,

vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe,

vy truchlenci, jenž rozsmutnivše sebe,

v tiché se slzy celí rozplýváte,

vás já jsem posly volil mezi všemi.

Kudy plynete u dlouhém dálném běhu,

i tam, kde svého naleznete břehu,

tam na své pouti pozdravujte zemi.

Ach zemi krásnou, zemi milovanou,

kolébku mou i hrob můj, matku mou,

vlasť jedinou i v dědictví mi danou,

šírou tu zemi, zemi jedinou! –

Jak rozumíte této pasáži? Kolikrát se opakuje, v jakých souvislostech?

Co je obsahem 1., 2., 3. zpěvu? Co je obsahem 4. zpěvu?

Byl asi sedmý rok, poslední v roce den;

hluboká na něj noc. – S půlnocí nový rok

právě se počínal. V okolí pevný sen,

jen blíže jezera slyšeti koně krok.

Mého to koně krok. – K městu jsem nocí jel;
atd.

Co je principem romantického hrdiny? Jak v Máji funguje subjektivizace? Jakou úlohu má – ještě jednou (už jsme to měli zodpovědět) příroda? Otázek by ještě bylo…

Úkol číslo 2

Charles Dickens / Oliver Twist

 

zdroj / text https://simonides2000.webovastranka.cz/wiki/1827/607_Soubory

 

 

Otevřete si soubor s textem románu Charlese Dickense Oliver Twist (na uvedené adrese, asi patnáctá položka – před zřetelným „Kerouacem“. O čem píše v předmluvě? Z jakého společenského prostředí si vybral autor děj? Jak charakterizuje zloděje? Co se píše o Sikesovi na straně 2? Jak působí „seznam osob“ – které byste vyzdvihli? Viděli jste zfilmovaný román?
Co je charakteristické na způsobu, jak Dickens uvádí kapitoly? Znáte nějakého jiného spisovatele, který to dělá podobně? Čím je charakteristické téma, kterým začíná autor v první kapitole?

Kam se dostává Oliver ve 4. kapitole – co říká „o životě“ pohřebník? (s. 20) Na co se v kapitole naráží (ohledně tzv. „poměrů“, výroků „porot“ atd., dala by se tady najít ironie?) O čem vyjednává pan Bumble. Jak argumentuje pan Sowerberry, že si „vezme kluka sám“?

Jak byste komentovali následující odstavec?

Když toho večera přivedli malého Olivera před „pány“ a ti mu oznámili, že ještě dnes půjde do služby k rakváři jako hoch pro všechno a kdyby si na to místo stěžoval nebo se kdy vrátil znovu obci na krk, že ho pošlo na moře, kde ho někdo buďte utopí, anebo mu rozmlátí hlavu, jak se zrovna nahodí, dal najevo tak málo pohnutí, že ho jednomyslně prohásili za otrlého mladého ničemu a panu Bumblovi nařídili, aby ho okamžitě odvedl.

Čtěte kousek dál. Vypadá to stále tak „vesele“?
Kdo byl Noe, jak se choval k Oliverovi? (s. 26), kde Oliver spal? Co Oliverovi chybí nejvíc?

Kam putuje Oliver v osmé kapitole? Koho po cestě potká? Kam se v Londýně dostane? Kdo je Lišák? Kdo je Jack Dawkins? Kdo je Fagin?

- a pak už se vypravují ty základní příběhy, přesto stojí nahlédnout aspoň na jednu-dvě kapitoly, pokud už by se vám to nechtělo číst celé.

Jaký obraz „o lidstvu“ podává autor? Jak se říká tomuto směru evropské literatury? Znáte jiné autory, které lze k tomuto směru přiřadit?

Hlavní postavy a děj najdete na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oliver_Twist
Znáte film – před pár lety natočený ? Najděte si nějaké informace o něm.
Víte, jak vypadá tanec, který má jméno podle hrdiny Dickensova románu?

o autorovi  https://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Dickens
Podobají se osudy hrdinů románu osudu autora?  Pod jakým pseudonymem vydával Dickens svá díla? Který román vznikl e série povídek? Odkud pochází Sam Weller? Jak se jmenuje historický román z roku 1780? Která povídka vypráví o Vydřigrošovi, kterému se o Vánocích objeví duch společníka? Odkud pochází Uriah Heep? Najdete jiné „ikony“, které se dnes používají jiným způsobem? Jak bylo použito jméno Uriah Heep? Které jméno použil známý kouzelník?

https://cs.wikipedia.org/wiki/David_Copperfield_%28rom%C3%A1n%29 


Úkol číslo 3

N. S. Gogol / Revizor
Přečtěte si poznámky pro herce na začátku, kde jsou charakteristiky jednotlivých postav. Co říká autor o Dobčinském a Bobčinském, o pošmistrovi, jaké vlastnosti má hejtman? Souhlasí charakteristika Chlestakova s tím, co se o něj dozvíme ve hře?

Kdo jsou jedním slovem lidé, kteří jsou na jevišti před první replikou? Co je komické hned při prvních replikách – odpovědích na tu první? Jaké formy řeči používá hejtman? Je to typické pro celou hru? Jakých efektů se tím dosahuje? Co znamená slovo „inkognito“, kdy se obvykle používá? Co způsobuje mínění prominentů, že revizor přijíždí inkognito?
Najděte všechny možné formy předstírání, přetvářky, „masky“ atd.
Jak se chovají Bobčinskij a Dobčinskij
Najděte nějaká komická jména – v průběhu řeči je jich tam větší množství.
(zvl. např. s. 11)
Výstup druhý – jakou úlohu má vstupní monolog Osipa, sluhy Chlestakova?
Co je jeho tématem (vždy to u té dvojice „sluha – pán“ bývá – ostatně uveďte příklady sluha-pán, např. v renesanční n. klasicistické literatuře (jedno drama má dokonce takové jméno).
O čem se baví, když přijde „pán“? – výstup 3. je krátký – monolog Chlestakova, o čem? – a ještě chvíli se to táhne, pak přijde hejtman – a „dvě různá mínění“ jsou konfrontována (co si myslí hejtman, co si myslí Ch.? proč to je komické?) – toto je důležitý „začátek“ – a pak už to běží: jakou úplatu nabízejí ti kteří?, vlastně se to rozběhne teprve ve 3. jednání – pokuste se vyjmenovat některé, kteří prosí či nabízejí
Co je to „subordinace“, co znamená slovo „devótní“? Co je podstata korupce? Je Revizor zajímavý i pro dnešek?
Ještě se podívejte na tyto adresy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gogol

Které tři další důležitá díla byste vybrali ze seznamu, který je zde uveden?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mrtv%C3%A9_du%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n#Pikareskn.C3.AD_rom.C3.A1n
- co se tu píše o termínu „pikareskní“? Které jiné druhy románu jsou zde uvedeny? Kam je zařazen Tolstoj a Rolland? Kam Stendhal? Kam Dostojevskij? Koho uvádí román-fejeton jako hlavního představitele?

Zpět