Literární cvičení IX

11.08.2010 01:16

Úkol číslo 1

Guillaume Apollinaire
G. A. je vynálezcem několika věcí – v básnictví. Pokuste se uvést to nejdůležitější.
https://ld.johanesville.net/apollinaire

Co dělal G. A. na začátku století v Paříži? Které země navštíví při cestách? Který výtvarný směr zejména propagoval? Kdo je nejznámějším představitelem kubismu, kdo naivního umění? Jak se mění Apollinairův verš? Co je to asociace? Jak přijímá A. moderní dobu? Která je první proslulá sbírka, která druhá? Ve které využívá princip „pásma“, ve které „piktogramů“? Která je nejznámější divadelní hra tohoto básníka? Použil A. slovo „surrealismus“? Kde? Znamená totéž jako pozdější směr 20. a 30. let v básnictví a výtvarném umění?
Pokud jste nenapsali charakteristiku Pásma, přečtěte si komentář zde
https://ld.johanesville.net/apollinaire-11-alkoholy
a zkuste jednak a) ony údaje opakovat, b) jednak najít v textu
Z které části básně je první ukázka (s. 2)? Jaké metody je ukázka druhý verš? Mají verše přísnou formální stavbu? Jaký pocit máte z této poezie? Na co A. vzpomíná?

Pak je tady ještě jednou celý text
https://ld.johanesville.net/apollinaire-01-alkoholy

K čemu přirovnává sochu Krista v kapli? Jakého uměleckého prostředku (figury) používá? Kterými místy/městy putuje A. v básni? Co nalézá v Praze? Víte, kdo je autorem tohoto překladu?

Ještě si prolistujeme jiné zdroje.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:La_muse_inspirant_le_po%C3%A8te.jpg
Proč uvádím tento odkaz? A proč tento?
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%A1_ch%C5%99ipka

Byl jeden z nejpopulárnějších členů umělecké komunity v Paříži. Jeho přáteli a spolupracovníky byli Pablo Picasso, Max Jacob, André Salmon, Marie Laurencin, André Breton, Pierre Reverdy,  Jean Cocteau, Erik Satie, Ossip Zadkine, Marc Chagall, Marcel Duchamp a další. ‚

Wikipedie – klikněte na jednotlivé odkazy, aspoň základní charakteristika.

Na A. navázal André Breton. André Breton – kdo byli jeho předchůdci a současníci, o nichž se zmiňuje článek, který si rozkliknete. Aragon, Tzara, Péret, Eluard, Ernst, Miró … Které z nich můžete zařadit k surrealistům, které k dadaistům?

Proč je sem řazen tento odkaz?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Apollinaire.jpeg

Alespoň nahlédněte na tyto dva soubory a snažte si zapamatovat nějaká jména. Podrobněji to bude v jiném úkolu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dadaismus

https://cs.wikipedia.org/wiki/Surrealismus

 

 

 

Úkol číslo 2
Jaques Prévert
https://ld.johanesville.net/prevert

https://www.spisovatele.cz/jacques-prevert

Kdo byli Patafyzikové? Čemu se věnoval kromě básní? Co se mu přihodilo v roce 1948? Jaký úspěch měla sbírka Paroles / Slova?
Jak na vás působí báseň Jako zázrakem?
https://ld.johanesville.net/prevert-02-pribehy

Začátek

Jako zázrakem

pomeranče na větvích pomerančovníku

Jako zázrakem

muž kráčí po cestě

a klade jako zázrakem

nohu před nohu aby mohl jít

Jako zázrakem dům z bílého kamene

stojí tu za ním na zemi

Jako zázrakem

muž zastaví se pod pomerančovníkem

utrhne pomeranč oloupá jej a sní

odhodí daleko slupku a vyplivuje jadérka

ukojí jako zázrakem

svou velikou ranní žízeň

Jako zázrakem

úsměv mu hraje v tváři

Dívá se na slunce které vychází

a které září

jako zázrakem

Jakého druhu to jsou zázraky?

 

Čtěte dál na uvedené adrese.

Jak vnímáte tuto milostnou poezii?
Který z citátů na https://ld.johanesville.net/prevert/citaty se vám nejvíc líbí?

 

Úkol číslo 3
Jan Skácel

[7.2.1922-7.11.1989]

Proč zdůrazňuji data narození a úmrtí? Z kterého kraje pocházel? Kdy začal publikovat, které sbírky z 60. let můžete uvést? Jak se k němu choval zdejší režim? Dostal nějaká zahraniční ocenění?

Jak byste charakterizovali jeho poezii?
hvíle

Za žádnou pravdu na světě.

Ale jestli chceš,

za malý pětník ticha.

 

Je chvíle, která půlí krajinu.

 

Pokorný okamžik,

kdy někdo z nás dýchá.

 

Odkud jsou tyto verše (najdete je na Literárním doupěti)

Psal takovéhle verše pro děti
https://ld.johanesville.net/skacel-04-uspavanky
Zkuste tu básničku „vysvětlit“ – no víme, že to nejde, ale každou básničku lze 1) popsat, 2) najít nějaký fígl, na kterém to stojí. Tady bych si všiml onoho „rozhraní“ vědomého a snu, do něhož se vědomí „překlopí“, a začal bych porovnávat, zda v té básni není něco podobného. Pak bych se zeptal, co vše se „převrací“ a zda to dává dohromady nějaký „svět“.
Mne vždycky bavila taková ta „prostota“ – je to jen zdánlivé. Znáte některé autory, u nichž je ona „jednoduchost“ takto ohromující? Pokud ne, tak se ke cvičení vraťte, až budete mít víc literárních cvičení s poezií za sebou.
Teď ještě jedna ukázka
https://ld.johanesville.net/skacel-05-proc-ten-ptacek-z-vetve-nespadne

Tady je ta dětská poezie v předchozím ohledu „jednoduchosti“ úplně dokonalá.


Zpět