Literární cvičení III

06.08.2010 20:13

Literární díla/texty a práce s nimi III
četba, otázky, interpretace, kontext

Úkol číslo 1

Jakub Arbes / Newtonův mozek
Jaký útvar představuje toto dílo, resp. jej tak označil autor? Jakou vypravěčskou perspektivu (resp. trik) používá (tj. kdo vypráví o kom)? Jak charakterizuje svého přítele? O kterých oborech se hovoří (na straně 5 na webu)?

Vysvětlete výrazy – eskamotáž, magie, alchymie, astrologie, magnetismus, somnambulismus, mystika, chiromantie, theosofika (sic! – teosofie), geomaantie, pragnostika, fyziognomika – které dnes považujeme za vědu?

Znáte některá jména autorů, o kterých se Arbes zmiňuje (s. 6)?

Jaké příhody uvádí – eskamotérské? Jak bychom vlastně mohli „přítele“ charakterizovat?

Proč se stal přítel vojákem? (s.14)

Všimněte si – typické pro Arbesa – že vždy hovoří o jakési „podivné ochablosti“, tj. zvláštním duševním stavu – když se něco má přihodit. (s. 23)

Co se přihodí po smrti přítele?
Pak se odehrává onen „efektní“ příběh – pokuste se jej charakterizovat.

Uveďte jiné knihy Jakuba Arbesa, jakým prozaickým žánrům se věnoval? Ke které části Prahy se váží jeho knihy? Co je to „kartounka“? Které myšlenkové hnutí ovlivňovalo jeho názor na uspořádání společnosti?

Ke zodpovězení otázek si otevřete stránky
https://gympb.zizala.pb.cz/Cestina/Knihovna/  - příslušný soubor pdf.

Eduard Bass / Cirkus Humberto

Ve které kapitole je vlastní začátek příběhu? Kde příběh začíná? Které jméno je uvedeno jako „to první“? Kdy zhruba se příběh začíná? (v textu, s.6) je přesné datum.

Která zvířata byla v cirkuse? Jaká čísla předváděl děd Humberto, jaká jeho potomci – např. Petr Berwicz

…Petr Berwitz se tím nezříkal programu dědova. Zvláště zůstal věren babiččině lásce ke lvům a k jiným šelmám. Rozšiřoval svůj zvěřinec nákupy i výměnou a zůstal mezi těmi několika velkými direktory, kteří pěstovali i drezuru divokých zvířat. Starý babiččin Hasan už byl dávno mrtev a jeho kůže ležela v cestovním voze mezi postelemi, ale v klecích menažérie přebíhalo za mřížemi pět lvů dva samci, tři lvice, dva tygři, tři medvědi, všichni vycvičeni i pro vystoupení v aréně. Tenkrát ještě neznali rychlou stavbu mříží kolem manéže a předvádění větších skupin šelem ve velkém prostoru. Staří krotitelé se produkovali tak, že vstupovali ve zvěřincích do klecí se šelmami. Klece byly hrubě tesané bedny s jednou stranou zamřížovanou. Nebylo v nich místa na větší skoky. Diváci žasli už nad smělostí muže nebo ženy, kteří se odvážili s bičem a vidlicí mezi řvoucí a naježené lvy. Sama produkce byla krátká, lvi museli na povel vstát, přijít, sednout nebo lehnout, někdy se krotitel s některým spolehlivým zvířetem křižkoval a nakonec mu dal ruku nebo hlavu do otevřené tlamy. Takové vystoupení se opakovalo třebas desetkrát za odpoledne, kolikrátkoli se podařilo sbubnovat diváky.

Rozumíte slovům direktor, menažérie, sbubnovat, křižkoval? Čím se lišila tehdejší vystoupení od dnešních? Která vystoupení bývají v cirkusech? Znáte některé cirkusy, které dnes u nás jezdí? Co znamená slovo šapitó, co manéž? Které země byly historicky významné, co se týče cirkusů? Co si myslíte o dnešním názoru, že cirkusová vystoupení je týrání zvířat? Která synonyma znáte pro slovo klaun (clown)?

Pokuste se rozlišit pojmy „cirkus“, „varieté“, „music hall“, „šantán“, „kabaret“, případně uveďte jiné žánry pódiové lidové zábavy.

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ant%C3%A1n

Použijte Wikipedii a řekněte,

- jaký dvojí význam má slovo šanson (chanson)

- uveďte několik jmen francouzských šansoniérů zvl. 2. poloviny 20. století

- máme u nás nějakou známou šansoniérku?

- patří k šansoniérům např. Maurice Chevalier, Radůza, Ester Kočičková či Eva Pilarová? (ne všechny patří)

- co jsou šantány, co kuplety – kdo využívá tento žánr, případně téma v dnešní populární zábavě (mám dva různé typy)?

- co je Chat noir, Červená sedma

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ant%C3%A1n

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cirkus

K jakému tvaru odkazuje slovo „cirkus“(v řečtině a latině)?
Kteří „performeři“ dnes v cirkuse (na rozdíl od římských) nejsou? – artisté, gladiátoři, kouzelníci, závody na vozech drezúra zvířat
Znáte některé filmy, které mají námět cirkusu?

Za otce klasického evropského cirkusu je považován Philip Astley (1742–1814). Na počátku byly drezúry koní, další artisté následovali. Exotická zvířata byla poměrně pozdní novinkou. Časem uvedl do programu např. čínské stínové divadlo nebo balet. V 18. století byly známé některé francouzské cirkusy, německé cirkusy Renz a Busch byly záležitostí konce 19. století, měly mezinárodní věhlas (Berlín, Vídeň, Vratislav, Hamburg) a rozšířily program nebývalo – např. o krasojezdectví, zpěvačky, siamská dvojčata atd., koně ale byly stále na prvním místě. U Renze měli významné místo klauni – bylo jich na pódiu až čtrnáct. (podle Wikipedie, něm. str.)

franc. – varieté
americký – vaudeville

Do konce 19. století byl cirkus v pevných budovách. Koncem 19. stol. se v USA rozšířil stanový cirkus, 1830 Aron Turner, ředitel cirkusu, použil „deštníkovitou“ celtu-stan s jedním sloupem, stany se pak vyráběly od r. 1873 v Kostnici, Paul Busch vyrazil 1884 na svou první cestu se šapitó. Nastala zlatá éra putovního cirkusu. (přeloženo z německé Wikipedie)

Podívejte se na text Eduarda Basse a řekněte, jak mluví příslušníci cirkusové rodiny? Napište příklady.

 Pokuste se přeložit (s. 94) text – oni se přece taky italsky neučili:

Ah, Praga! Si,si! Je la connais bien! Le bellissima citt,! Le pont, le Burg! Grandioso! Magnifique! La citt, di Bambino Gesú! Guten Tag, gute Nacht, topri ten, topra noc, echo!

Přečtěte si kousek textu a najděte některé postavy – pokuste se je krátce charakterizovat. / příklady Vendelín Malina, Bernhard Berwitz (s. 99), Vašek Karas aj.

Možná že byste našli mnohé v archivu českého televizního seriálu, nedíval jsem se, zda existuje.

Karel Poláček / Michelup a motocykl

Text najdete na téže adrese. Jak byste charakterizovali po pár odstavcích Roberta Michelupa? Byl v Americe? Co představuje „motocykl“ v knize, co ve své době? Znáte nějaké jiné dílo (třeba hudební), které oslavuje dopravní prostředek? Mám na mysli J. Ježka. Znáte Chaplinův film Moderní doba? Jaký pohled měli spisovatelé mezi válkami na vymoženoti moderní techniky. Uveďte alespoň dva příklady.

Čím je Poláčkův román humorný? Z čeho si dělá legraci. Najděte v textu nějakou komickou scénu.

https://ireferaty.lidovky.cz/2/1490/Michelup-a-motocykl

Úkol číslo 2

Jaroslav Havlíček Petrolejové lampy
https://gympb.zizala.pb.cz/Cestina/Knihovna/HAVLICEK-Petrolejove%20lampy.pdf

Jak je kniha rozvržena (kapitoly či části, mají názvy atd.)?‘
Jakou povahu má Štěpka Kiliánová?

V prvních dnech nového století měla Štěpka na bratrance štěstí. Setkala se s ním třikrát v jediném týdnu.
Poprvé na něho narazila v neděli dopoledne na náměstí, když pospchala v pln parádě na Vejrychovsko pro trochu smetany. Stál u kašny, hůl měl zavěšenu v předloktí a řídil si hodinky podle radničních opakovaček. Udeřila ho pěstí do žeber, až se prohnul, divže mu hodinky nevypadly z ruky.
Vztekle se ohlédl a zasykl skrze zuby nesrozumitelnu nadávku. Nezatvářil se o nic přívětivěji, ani když seznal, kdo se to k němu tak bouřlivě hlásí.
(začátek druhé části Sytý u stolu) – v souboru s. 168

Přečtěte si ještě kousek, dá se dle toho napsat část její charakteristiky, a ostatně i jeho. (Najděte jiná místa, která charakterizují postavy románu.)
Proč  chce Štěpka Malinu doprovodit? O čem se baví, jaké vztahy v rodině z textu vyplývají? Čtěte dál, jaká změna v chování „hejtmana“ se odehrála při třetím setkání. – Jak to hodnotíte vzhledem k celkovému ději. Tušíte ve větě, že kdyby chodil tancovat, nebyl by tak „prkenný“, děs příštího děje? Autorský komentář na konci první kapitoly to ale naznačuje.

Jaký byl vztah mezi Pavlem (hejtmanem) a Janem – (ve 2. kapitole) – proč se chce Jan oženit?
Jak na to reaguje Pavel – k čemu dospěje? Koho si chce vzít a proč? (s. 180)

Jak se chová hejtman po svatbě? V kap. 18 se řeší, co má vlastně „s nohama“, jak se chová, jak vypadá? V 19. kap. ostudná cesta – jak mluví (příští rok už tu nebudu, v hrobě se popovídáme, oslavíme to atd.) Co pociťuje Štěpka – pokusili byste se rekapitulovat celý její osud?

Jak tragicky to dopadá? Opustí Štěpka Pavla? – např. s. 327

Popište přesně zakončení celého románu (stačí si přečíst poslední tři odstavce) – a pak to formulujte co nejpřesněji.

Jiné Havlíčkovy knížky
přečtěte si obsah Vlčí kůže  - zde
https://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/jaroslav-havlicek/vlci-kuze.html - jaký literární útvar to je? kde se kniha odehrává, kdy? jaké příběhy tam jsou – je tu něco společného s příběhy v Petrolejových lampách? Je kniha v nějakém konkrétním vztahu k Petrolejovým lampám? – přečtěte si na Wikipedii https://cs.wikipedia.org/wiki/Petrolejov%C3%A9_lampy

o části, kde se odehrávají Petrolejové lampy, o Vejrychovsku, se dozvíte zde https://eldar.cz/cody/clanky/historie/povesti_jilemnicka.htm - kdo byl Vejrych? ve které době žil, uveďte nějaký příklad jeho kousků

Kdo zpracoval látku ve filmu, kdo hrál hlavní role? https://cs.wikipedia.org/wiki/Petrolejov%C3%A9_lampy_%28film%29

jiné knihy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neviditeln%C3%BD
https://ireferaty.lidovky.cz/2/446/Helimadoe-Havlicek-Jaroslav

a další

Vítězslav Hálek / Muzikantská Liduška

„Toníčku, kdo dýl?“
„Dívejme se sobě do očí, kdo dýl?“
A Toníček se díval s Liduškou do očí, kdo dýl.
Svatý bože, což to za krásné oko! Kde jest v světě barva, ….. nezkalené čistoty? A ta milá duše.. přechází zrak, když to vše vidí pohromadě.

Čím byl Toník? Jakou situaci zachycuje začátek knihy?

2. kapitola, zamotává se to – „zápletka“ – kdo je Krejza, jaké jsou pomluvy, uveďte příklad charakteristického humoru (tj. moudrého pohledu na svět – u starého Součka)

Čím je zábavný  hospodský? Jak přivolává lidi do hospody? Která místa jsou „důležitá“ ve vesnici, které osoby (uveďte jich víc než jednu, např. str. 11).

Jak je to s „trojúhelníkem“ Liduška – Toník – Krejza (součástí manipulace jsou rodiče) – jaké byly tenkrát zvyklosti ohledně vzniku rodiny?
https://ireferaty.lidovky.cz/2/283/Muzikantska-Liduska-Halek-Vitezslav

Jak se zachovala Liduška – jsou v příběhu nějaké dramatické scény, které bychom dnes označili jako „hollywoodské“? Byla povídka zfilmovaná? Kde je klíčová scéna a co se tam odehraje?
Jak dopadla Liduška poté, co sešlo ze svatby? Znáte nějakou tragickou postavu, kdy se dívka pomátla z lásky? Porovnejte v češtině významy slov „zbláznit se“ – „pomátnout se“, „zešílet“, „zcvoknout“ .

Málokdy se zasměje, často pláče, a to vždy, když si vzpomene, že tam Toník není. Lidé si arciť toho pláče nevšímají Říkají, že je bláznivá, a myslí, že tím řekli vše. (s. 34 ze 38)

Jak na vás působí jazyk? Kdy byl příběh napsán? Psal Hálek také nějaká dramata? Jaký měl vztah k dějinám?

Co říkáte slovu „selanka“? Co znamená, proč některé knihy z 19. století působí dnes nudně?

Vítězslav Hálek psal také poezii:

Vítězslav Hálek / Večerní písně

text najdete na stejné adrese
https://gympb.zizala.pb.cz/Cestina/Knihovna/HALEK-Vecerni%20pisne.pdf

Začínají:
Přilítlo jaro zdaleka
a všude plno touhy,
vše tlačilo se k slunci ven,
že snilo sen tak dlouhý.

Vylítly z hnízda pěnkavy
a drobné děti z chýše,
a pestré kvítí na lukách
přesladkou vůni dýše.

Nejsem si jist, nemá-li tam být přesladkou vůní (instrumentál) dýše, ale jsem si skoro jist, že má být báseň rozdělena na sloky.
Jak je báseň formálně vystavěna? Jak je uspořádána sbírka? Mají ostatní básně podobnou nebo identickou strukturu? Proč působí Hálek i dnes svěže?
Listujete-li textem, uveďte některé přírodní motivy sbírky. Jsou v ní ještě jiné ideje/motivy než příroda? Co říká o úloze básníka? Našli byste nějaké motivy, které najdeme v Nerudových Písních kosmických, v nichž se poetika obou básníků sbližuje? Čemu se podobá poslední číslo sbírky?

Zpět