Lidová píseň dnes

30.09.2012 14:07

Lidová píseň, před stopadesáti lety jedna z oblastí kultury, která patřila – vedle pohádky a divadla – k ideovým pilířům společenského dění (Prostonárodní české písně a říkadla K. J. Erbena vyšly v druhém, rozšířeném vydání v roce 1864), když sto let před tím a váhou tradice několika set let přispěla k formování českého národa, který se stal – právě na tomto základě a nikoli základě zemském jako v jiných evropských zemích – i základem samostatného českého státu ve století dvacátém, je dnes v poněkud jiné situaci. Zatímco onen „národní základ“ je ve vědomí obyvatel naší země stále velice zřetelný, což lze ukázat například na tom, že jiné dílo zmíněného klasika, totiž Kytice, která je dílem literárním, „umělým“, autorským, ale přihlašujícím se k lidové slovesnosti jako stylovému východisku, ožívá v nových a nových interpretacích (hudební zpracování čtyř básní A. Dvořák, 1896, divadelní hra v Semaforu 1972, film F. A. Brabce, 2000), samotná lidová píseň toto postavení ztratila.

Celý článek, který byl psán pro stránky www.fidle.cz, najdete na adrese
https://www.fidle.cz/lidova-pise-a-lidova-kultura/99-lidova-pise-dnes.html

Zpět