Konference o Václavu Čtvrtkovi v Jičíně

16.01.2012 22:08

Nejdůležitější jičínskou kulturní událostí tohoto podzimu byla bezesporu mezinárodní konference Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka, která se konala ve dnech 20. – 22. října 2011 na Lepařově gymnáziu. Několikadenní konferencí ke stému výročí narození spisovatele vyvrcholil v Jičíně – po dubnovém křtu nové knihy Kačenka a tlustý dědeček a v září otevřené výstavě Jičínské inspirace Václava Čtvrtka letošní kulturní program nazván Rok Václava Čtvrtka, jenž je poctou pohádkáři, který – ještě jako Václav Cafourek – strávil v Jičíně část dětství a který zásadním způsobem ovlivnil tvářnost města. 

Právě vzhledem k mnohovrstevnatosti celé události, jejíž popis už sám by zabral několik stránek textu a souvislosti, které mne napadají, dalších několik desítek, jsem poněkud na rozpacích, co s tímto článkem. Jako aktualita je už skoro pasé, do naznačených vazeb a kontextů se neodvažuji pouštět, obávaje se, že bych do Vánoc už neudělal nic jiného. Naštěstí tu je představa sborníku, ke které se organizátoři konference upínají jako ke klíčovému dokumentu, jímž se (ostatně je to tak s každou událostí tohoto druhu) celé jednání zhodnotí.

Myslím si, že v tuto chvíli mi nezbývá, než jen prostě okomentovat soubor dokumentárních fotografií, které jsem pořídil během tří dnů konání čtvrtkovské konference na Lepařově gymnáziu, které bylo hlavním místem jednání, v Knihovně Václava Čtvrtka, kde se konalo v páteční večer přátelské setkání, a v Regionálním muzeu a galerii, kde vzpomínky pamětníků a současníků uzavřely celou konferenci. Podle těchto míst je záznam rozdělen na Rajčeti příslušným způsobem do tří alb.

V první albu vítá účastníky konference u schodiště v přízemí Lepařova gymnázia Rumcajs, Manka a Cipísek, u prezentace před aulou, kde bude probíhat jednání, se mihne dr. Eva Bílková, jedna z hlavních organizátorek konference. Snímky střídají prostor sálu auly a chodby, před zahájením jsou zachyceni mj. pan profesor Vladimír Úlehla, Marie Faruzelová, vedoucí odboru kultury či Karel Chutný, ředitel okresního archivu či Alena Pospíšilová, knihovnice, která rovněž na konferenci vystoupila. Konferenci zahájila ředitelka knihovny Jana Benešová, starosta Jičína ing. Martin Puš a ředitel gymnázia Mgr. Miloš Chlumský.

S prvním příspěvkem vystoupila dr. Vladimíra Gebhartová, vysokoškolská pedagožka (kterou dobře znám z fakulty už z dob studií), někdejší šéfredaktorka dětského časopisu Sluníčko, která byla jedním z těch, kdo Václava Čtvrtka osobně znal.  Kousek za snímky Veselých pohádek a originálního scénáře televizního večerníčka O Rumcajsovi, které paní Gebhartová nechala kolovat po sále, jsem o přestávce vyfotil Dragu Zlatníkovou, básnířku a překladatelku. Následují snímky autorů jednotlivých příspěvků, které najdeme v programu konference  v tom pořadí, jak vystoupili (konference.html, detaily je možné lehce dohledat, nemá smysl, abych opisoval několik stran textu, omlouvám se i všem dalším, kteří nenajdou svá jména explicitně v tomto textu). Jmenovitě zmíním jen dr. Svatopluka Pastyříka z hradecké univerzity, který v loňském roce za mě na gymnáziu vzhledem k mé hospitalizaci převzal moderování literárněvědného kolokvia, se kterým přijel v rámci pohádkového festivalu, Jitku Bílkovou, dcery Evy Bílkové, která je absolventkou gymnázia, už zmíněného místního historika pana profesora Úlehlu, který na konferenci vystoupil se dvěma příspěvky a Karla Čermáka, sběratele a autora několika knih a kalendářů o Jičíně. Na fotografiích z dvoudenního jednání jsou v závěru alba ještě tři fotografie univerzitního profesora, historika Roberta Kvačka, který vystoupil v plénu s „nicotnou“, jak podotknul, nicméně nesmírně humornou příhodou o tom, jak se na zámku v Dobříši setkal s Janem Drdou a Václavem Čtvrtkem, kteří v krátkých kalhotech čistili houby. Na třech následujících (nepříliš povedených) snímcích je Mgr. Pavel Kracík, rovněž absolvent jičínského gymnázia a organizátor Jičínské besedy, významné místní kulturní organizace.

Druhé album zachycuje přátelské setkání v jičínské knihovně, která nese jméno českého pohádkáře a která byla hlavním organizátorem konference, v druhý den jejího konání. Fotografie v tomto albu zaznamenávají právě něco z tohoto večera. Mezi přítomnými byla také paní Tengbom, dcera Václava Čtvrtka, která přiletěla ze Švédska. Na několika snímcích je zaznamenána instalace z přilehlé Galerie radosti a vitríny s Čtvrtkovými knížkami.

Poslední, třetí album v první části připomíná zmíněnou výstavu s názvem „Jičínské inspirace v díle Václava Čtvrtka“, která byla otevřena ve výstavní chodbě muzea v září. Návštěvníky vítá ředitel muzea Mgr. Michal Babík, promluvila rovněž Mgr. Mgr. Hana Fajstauerová, zahlédneme řadu tváří předchozího jednání. V druhé části souboru hovoří pamětníci o různých aspektech přítomnosti Václava Čtvrtka v Jičíně. Ing. Ivan Matějka, bývalý starosta a divadelník, o tom, jak v dramatizaci hrál Rumcajse, František Vích o restauračním zařízení ve Kbelnici u Jičína, které neslo Rumcajsovo jméno, a pak jsme se od Františka Dopity dozvěděli, jak jméno pohádkového lesa Řáholec našlo své místo na mapě. A na závěr dr. Jaroslav Veselý, zakladatel nadace „Jičín – město pohádky“ jeden z „otců“ festivalu, a Věra Rychterová, v průběhu času jeho prezidentka či ředitelka. Z jedné vitríny na výstavě jsem si teď přepsal Čtvrtkův text:

Hlavní je to, aby člověk pamatoval na to, že čas je nenávratný, nenahraditelný. Aby hleděl ten čas využít pro ty ostatní kolem sebe, protože člověk žije tak dlouho, dokud na něj lidé vzpomínají. Tím má život prodloužený, i když o tom už neví. Proto by měl vždycky žít tak, aby bylo na co v dobrém vzpomínat.

Na závěr si v tuto chvíli dovolím přece jen alespoň jednu stručnou poznámku, kterou jsem řekl už v muzeu. Jičín má tři pilíře – které určují jeho tvářnost. Prvním z nich je stopa vévody Albrechta z Valdštejna, nejen soubor staveb, které zde v torzu zanechal, ale krajinně-architektonický projekt, který reprezentuje i vyšší ideu „metropolis“ v krajině, druhým pohádková tradice, která v osobě Václava Čtvrtka zahrnuje předchozí přímé i kontextuální literární a kulturní vazby (J. Š. Kubín, K. Čapek a další pohádkáři v našem kraji, R. Pilař atd.), třetím je skutečnost, že Jičín je místem narození světově proslulého rakouského spisovatele Karla Krause. Ke všem třem těmto pilířům – Valdštejn / Pohádka / K. Kraus – se v Jičíně konaly konference, které přesáhly rámec regionálního významu. Dvě z nich se konaly v aule budovy vzdělávací instituce, kterou založil Albrecht z Valdštejna. Na krausovskou konferenci se sjela do Jičína elita germanistů z celé Evropy, dokonce i zámoří. Valdštejnská konference a byla první z těch, které poprvé ukázala v celé řadě aspektů interdisciplinární rozměr tématu, přijeli na ni příslušníci rodu z Rakouska, a o několik let později byla na jedné z pražských konferencí s názvem Tvář naší země / Krajina domova, konaných pod záštitou Václava Havla, označena za průkopnický čin, nakročení určitým směrem, kterým se vydali její následovníci. Přál bych si, aby se i tato kulturní událost stala prvním krokem ve vážném zájmu o dětskou literaturu a kulturu, která je – například vedle českého humoru či českého filmu – jedním z nejvýraznějších rysů české národní identity. Věnovat jí pozornost je investice do budoucnosti země.
 

Odkazy na místa o konferenci
V tisku a na webových stránkách kulturních organizací a institucí

https://knihovna.jicin.cz/konference.html (zde je pod textem zveřejněn rovněž celý program konference)
https://www.muzeumhry.cz/cs/vystavy/aktualni-vystavy/198-jicinske-inspirace-v-dile-vaclava-ctvrtka
https://www.pohadka.cz/news/mezinarodni-konference-pohadkove-vzkazani-vaclava-tvrtka/

Jednotlivé akce Roku Václava Čtvrtka v Jičíně
O Kačence a tlustém dědečkovi, duben 2011
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/vaclav-ctvrtek-o-kacence-a-tlustem-dedeckovi/
Jičínské inspirace v díle Václava Čtvrtka
https://jan-k-celis.webnode.cz/news/jicinske-inspirace-v-dile-vaclava-ctvrtka/

Alba dokumentárních fotografií na jankcelis.rajce.idnes.cz
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Pohadkove_vzkazani_Vaclava_Ctvrtka/
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Pohadkove_vzkazani_Vaclava_Ctvrtka_II/
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Pohadkove_vzkazani_Vaclava_Ctvrtka_III/

Zpět