Kokořínsko a Křivoklátsko

12.08.2011 19:39

Je to taková oblíbená mnemotechnika. Čtyři nejznámější hrady v Čechách začínají všechny na hlásku/písmeno „k“. Karlštejn, Kokořín, Křivoklát, Kost. Kokořínsko a Křivoklátsko jsou také dvě chráněné krajinné oblasti, obě vyhlášené v druhé polovině sedmdesátých let (1976 a 1978), obě pojmenované podle dvou výrazných historických dominant.
CHKO Kokořínsko v kaňonovité krajině (výraz Kokořínský důl) na Mělnicku ve středních Čechách, nazývané v minulosti Polomené hory zaujímají rozlohu 271,57 km². Křivoklát a Křivoklátsko, CHKO o rozloze 628 km², se nachází rovněž částečně ve středních Čechách, ale zasahuje i do Čech západních (administrativně v Středočeském a Plzeňském kraji, opticky na mapě Čech nicméně obě destinace zaujímají dejme tomu vůči „kulturnímu středu“, jímž je Praha, zhruba podobné postavení).
Křivoklát leží na Berounce stejně jako Karlštejn. Krajinou vede naučná stezka z Roztok přes Křivoklát do Zbečna, na níž jsou výhledy na Berounku, rozhledna na Velké Bukové, přírodní rezervace Eremit, vodní nádrž Klíčava atd. Zajímavý je rovněž hrad Točník, středisko keltské kultury Nižbor aj. Kolem Křivoklátska a jeho navržení za národní park se v loňském roce rozhořely bouřlivé diskuse pod tématem „lesnický park Křivoklátsko jako akce proti národnímu parku“ (viz odkazy dole).

Kokořínsko je podrobně zpracováno na wiki-adrese „Kokořínsko“, jednak je popsána složitá historie vzniku CHKO na území několika okresů (zvl. Mělníku a České Lípy) a další vývoj, následuje deskripce prostoru mezi potoky Pšovkou a Liběchovkou, rozpracovány jsou i články jednotlivých přírodních rezervací a přírodních památek, vesnické památkové rezervace atd. Pokud bych měl přece jen akcentovat některé položky, pak by to byla RP Kokořínský důl s pískovcovými sloupy Pokličky či PR Vlhošť, skalní seskupení Bludiště na Cinibulkově stezce, Čertovy hlavy nad Želízí, hrad Houska a samozřejmě hrad, podle něhož je celá oblast pojmenována.

Kokořín, Kokořínsko

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_Koko%C5%99%C3%ADnsko
https://www.kokorin.cz/cile.htm
https://www.kokorinsko.net/cile.htm
https://www.velokokorin.info/
https://www.melnik2000.cz/kokorinsko/


Křivoklát, Křivoklátsko https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_K%C5%99ivokl%C3%A1tsko
https://www.brdy.info/
https://www.krivoklatsko.cz/cz/
fotogalerie (amatérské, výborné)
https://www.brdy.info/krivoklatsko/krivoklat.php
https://www.brdy.info/krivoklatsko/tocnik.php
https://www.brdy.info/krivoklatsko/skryje.php
https://www.brdy.info/krivoklatsko/nizbor.php
Hrad Křivoklát

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99ivokl%C3%A1t

Témata
Diskuse o národním parku

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pelc-lesnicky-park-krivoklatsko-je-akci-proti-narodnimu-parku  a další na stránce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_K%C5%99ivokl%C3%A1tsko

Zpět