Knihy o Albrechtovi z Valdštejna (I)

24.05.2012 03:37

Tento příspěvek si nemůže klást za úkol nic víc, než pokusit se shromáždit ty nejznámější knihy, které byly věnovány frýdlantskému vévodovi. Může to být jen zlomek už proto, že Albrecht z Valdštejna je historickou osobností, o které bylo napsáno nejvíce knih hned po Napoleonovi. Neumím analyzovat důvody, proč tomu tak je, zda je to „velikostí“ osobnosti, tím, jak pokrývá problematiku určitého úseku evropských dějin, jeho „kontroverzností“, tím, že je to osobnost „historická“, tedy přitahující určitý okruh čtenářů, kteří čtou historické romány, tím, že jeho život klade určité otázky, které u jiných postav v historii čtenářské publikum neiritují, nebo co já vím ještě.
Pokusím se tedy v tuto chvíli vzpomenout si na knížky, které byly o Valdštejnovi napsány, případně jakýsi první seznam doplnit tím, co mi umožní vyhledávání na webu.

První část příspěvku se věnuje knihám v oblasti beletrie, v originále v němčině:

Friedrich Schiller: Wallenstein
Wallenstein je obvyklé označení dramatické trilogie německého básníka, jejíž první část se nazývá Valdštejnův tábor, druhá a třetí Piccolomini a Valdštejnova smrt. Schiller sám označoval někdy první a druhou část jako Wallenstein I a třetí jako Wallenstein II. Trilogie hovoří o pádu válečníka, přičemž se orientuje na skutečných historických událostech. Líčí, jak Valdštejn ztroskotal na vrcholu své moci, kdy je úspěšným velitelem císařských vojsk a dostává se do konfliktu s císařem Ferdinandem II. Dílo se odehrává v letech 1933/34, tedy 14 let po začátku třicetileté války v českém městě Plzeň, kde se Valdštejn zdržuje se svými vojsky. V posledních dvou výstupech se dějiště mění, přemisťuje do Chebu, kam Valdštejn prchá. Zde byl v roce 1634 zavražděn.
Více na Wikipedii na stránce
https://de.wikipedia.org/wiki/Wallenstein_%28Schiller%29
Friedrich Schiller dal Valdštejnovu jménu tuto jazykovou podobu. Ve skutečnosti se jmenoval Waldstein, tak také používají příslušníci rodu své jméno dodnes (např. Ernest Waldstein, který je jakýmsi mluvčím rodu, doktor přírodních věd, žijící ve Vídni).
Jiné komentáře:
https://www.radio.cz/cz/rubrika/cestujeme/cheb-mesto-kde-byl-zavrazden-albrecht-z-valdstejna
Na výstavě v Lützenu (2012) byl jeden panel věnován okřídleným výrokům pocházejícím z Schillerova díla, které se dodnes používají. Maik Raichel, ředitel muzea, komentoval při prohlídce výstavy, například skutečnost, že výraz „Znám své Pappenheimské.“ měl v originále jiný význam, totiž pozitivní, zatímco dnes je výrazem opovržení.

Alfred Döblin: Valdštejn (Wallenstein), 1920
Rozsáhlá románová freska o bouřlivých událostech třicetileté války. Děj začíná krátce po bitvě na Bílé hoře a po útěku Fridricha Falckého z Čech. Končí smrtí Valdštejna a jeho protihráče Ferdinanda II. Autor charakterizuje povahové rysy obou protagonistů i jejich mocenské ambice. Román je v mnohém básnickou fikcí, i když autor čerpal z historických pramenů a tak se barvité obrazy z dvorského života střídají s válečnými scénami v rafinovaném kontrapunktu.
Překlad Miloslav Novotný, Vincenc Svoboda a Ladislav Drůbek, Praha: Vydavatelství Družstevní práce, 1931
Nověji vyšlo v Odeonu 1981, 720 stran, překl. Vratislav Slezák
https://www.databazeknih.cz/knihy/valdstejn-38536
Nové německé vydání: Walter Verlag, Olten 2001
Mamutí román o více než 1000 stranách, který vyšel v roce 1920 ve dvou svazcích v nakl. S. Fischer, tenkrát s mnoha jazykovými a tištěnými chybami. V 60. letech si dal Walter Muschg tu práci, že prošel rukopis a opravil na 2000 detailů. Autorův přístup je ovlivněn skutečností, že on sám byl válečný lékař, kniha se v mnohém liší od podání historie, jak ji známe u Friedricha Schillera, Golo Manna či Richardy Huchové. (Z recenze FAZ, 2002)
Více než jiní autoři, kteří se zabývají Valdštejnem, ukazuje expresionista Döblin hnus a odpor k válce a k těm, kteří ji vyvolávají. Podle recenzenta Süddeutsche Zeitung je tento román, napsaný ještě před Döblinovým nejznámějším dílem Berlin – Alexanderplatz (Berlín – Alexandrovo náměstí, 1930) jedním z vrcholů německého historického románu, srovnatelným se Smrtí Vergila Hermanna Brocha či tetralogií o Josefovi Thomase Manna. Recenzent chválí precizní práci švýcarského germanisty Erwina Kobela při nové edici románu. (Süddeutsche Zeitung, 2002)

https://www.perlentaucher.de/buch/alfred-doeblin/wallenstein.html
A. Döblin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alfred_D%C3%B6blin 

Zpět