Klávesové nástroje Johanna Gottfrieda Silbermanna

28.04.2013 00:17

Klávesové nástroje Johanna Gottfrieda Silbermanna
hudební skvosty minulosti

V posledním příspěvku jsem podal základní charakteristiku varhan největšího saského barokního stavitele varhan Johanna Gottfrieda Silbermanna. Ten ovšem ve své dílně ve Freiberku nestavěl pouze varhany, nýbrž i ostatní klávesové nástroje, cembala, clavichordy či „kladívková křídla“ (Hammerflügeln) , vlastně kladívkové klavíry. Zvláště v době svého pobytu ve Štrasburku stavěl jakožto tovaryš a společník svého bratra Andrease klávesové nástroje se strunami. Ve dvacátých létech  osmnáctého století dosáhla jejich výroba vrcholu „clavier“ byl vyvážen ve velkém počtu i do zahraničí.

Silbermann sám se účastnil technického rozvoje tohoto nástroje. V roce 1723 nechal vytisknout grafiku s článkem, v němž se píše o „cimbalu d’amour“, velkém clavichordu. August II. mu poskytl privilegium vyrábět tyto nástroje a zaručil patnáctiletou ochrannou dobu při výrobě. Od Pantaleona Hebenstreita, učitele tance, hudebníka a skladatele, obdržel Silbermann licenci vyrábět nástroj, který byl po něm pojmenován, „pantaleon“, na nějž se hrálo paličkami. Silbermann vymyslel nástavec s kladívky místo paliček a nástroj se stal oblíbeným, než byl vytlačen klavírem.

Velký význam měl i rozvoj kladívkových klavírů, které Silbermann nazýval – vzhledem ke zvuku, který byly schopny vydat, včetně rozlišení síly zvuku – „Piano et Forte“. Vymyslel také tlumítko, které se ovšem ještě neovládalo pedálem, ale ručně vsunutím předsazeného prkénka prostřednictvím dvou tlačítek. Převzal kladívkovou mechaniku Bartolomea Cristoforiho, který je považován za vynálezce klavíru, a v letech 1925 až 1932 ji modifikoval svým vlastním způsobem.

Dnes jsou dohady, které zachované nástroje patří Silbermannovi a které případně jeho synovci. Zachovány jsou nástroje ve Státních uměleckých sbírkách v Drážďanech na zámku Pillnitz, v koncertním sále zámku Sanssouci  a další v Novém paláci v Postupimi, další v Germánském národním muzeu v Norimberku.

https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Silbermann
G. Silbermann, fortepiano, Neupertova kopie, Muzeum hudebních nástrojů v Berlíně
https://www.youtube.com/watch?v=Tgt5dlL9s9E
různá muzika na barokní klávesové, ale i jiné nástroje– uživatel „Cembalo und Barock“
https://www.youtube.com/watch?v=ocCIB2bPq_Y&playnext=1&list=PL0B4FF9310BE11E54&feature=results_main

 

Zpět