Kessler´s Knigge

17.12.2010 23:34

O tom, kdo nebo co je to Knigge, jsem do minulého týdne neměl ani tušení. Teprve, když jeden ze studentů vyhověl mému přání a jako krátký odpočinkový videoklip mezi výkladem o barokní fuze, rorátních zpěvech a odlišnosti Rybovy pastorální mše od latinských skladeb označených jako missa brevis či solemnis navrhl, abych do vyhledávače YouTube napsal jméno Kessler a společně s ostatními jsem se smál nad desatery (sic!) tohoto německého baviče, nedalo mi samozřejmě, abych se nezačal pídit po tom, co vlastně znamená to druhé slovo v titulu klipů.
Jak jsem byl překvapen, když jsem zjistil, že se nejedná o žádný nářeční výraz pro vtípek, fórek či špílec, ale o jméno šlechtice, který je v Německu synonymem pro vybrané společenské chování, asi tak, jako u nás Jiří Guth-Jarkovský. Existují dokonce pěkné stránky, na kterých se můžete dozvědět spousta podrobností asi tak, jako kdybyste se dívali na sérii pořadů s Ladislavem Špačkem či četli jeho knížky o etiketě. Dokonce mají zajímavé diskusní fórum, ve kterém se řeší nejrůznější zcela aktuální věci, čtenář najde odpovědi na otázky, jaké si můžete položit ve všelijak problematických a problémových situacích.
Svobodný pán Adolph Franz Friedrich Ludwig Knigge (1752-1796) byl německý osvícenec, známý především svým spisem Über den Umgang mit Menschen (O styku s lidmi či O zacházení s lidmi, volněji O chování k lidem). Paradoxně je ale tento titul, který Kniggovi přinesl jeho slávu a její specifikaci, zavádějící. Nemá totiž až tak příliš společného s manuálem dobrého chování v tom smyslu, v jakém jej vytvořil Erasmus Rotterdamský v roce 1529 v knize De civitate pro syna knížete Adolfa Burgundského či v obdobných intencích, v jakých starší literatura předkládá vzory správného křesťana, rytíře či později měšťana, u nás už třeba u M. Jana Husa (Dcerka) či J. A. Komenského, po celé Evropě pak v nesčetných příkladech třeba v barokní literatuře, ale spíše je to spis sociologický či psychologický, což je zřejmé, když se podíváme na jednotlivé kapitoly knížky. Ty mají názvy např. O zacházení s dětmi, O zacházení s lékaři, O zacházení se vzteklouny, O zacházení s darebáky, O zacházení se sebou samým.
O tom, že by bylo zajímavé se zabývat i autorem knihy, není pochyb. Knigge byl muž z vyšších kruhů, v jeho pozoruhodném životopise narazíme nejen na J. W. Goetha či saského vévodu Carla Augusta, ale i na svobodné zednáře, rosikruciány či dnes díky Danu Brownovi proslulý řád iluminátů (Andělé a démoni), vztah k Velké francouzské revoluci a jakobínům.

Nás ale bude zajímat pokračování oné story, kterou jsem zmínil na začátku. Pobaven videoklipem, pustil jsem si pak ještě o přestávce nejrůznější desatera Michaela Kesslera, ať už to je Deset osvědčených rad, co nemáme dělat (Zehn Dinge, die sie nicht tun sollten) na pánské toaletě, na pískovišti či u zubaře. Při jiné příležitosti jsem znovu využil zábavný námět s dotazem, zda studenti tuhle legraci znají. Znají, na srandičky si je užije. Poradili mi, abych si otevřel stránky www.loupak.cz a tam napsal do vyhledávače jméno performera. Promítnuté klipy mají ještě český překlad. Ne že bych jej nějak postrádal, zvládnu to i bez něj, druhá věc je ale, že tam je celá série kompletně. Tak kdo se chce pobavit právě tímto způsobem (je to samozřejmě zase něco jiného než Vlasta Burian či Felix Holzmann, možná něco trochu z němé grotesky, ale jinak navazující než třeba Mistr Bean), dole je odkaz. Sám jsem pak našel ještě další cestu, jak se Kesslerových srandiček dobrat.

Etiketa, Knigge, L. Špaček
https://cs.wikipedia.org/wiki/Etiketa
Na stránce je pěkně řečeno, že za prvé etiketa je původně slůvko označující podobnou věc jako je viněta (chcete-li vigneta), a za druhé nemá nic společného s etikou, nýbrž dobrými mravy, bontónem, slušností a zdvořilostí (o některých z nich jsou zde samostatné články).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Guth-Jarkovsk%C3%BD
https://www.ladislavspacek.cz/
https://www.rancer-petr.cz/etiketa
https://www.chovani.eu/

https://de.wikipedia.org/wiki/Adolph_Freiherr_Knigge
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ilumin%C3%A1ti

Michael Kessler
https://www.michaelkessler.tv/
https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Kessler

Deset rad…
https://www.youtube.com/results?search_query=kessler+knigge+10+dinge&aq=4
https://www.loupak.cz/video/hledat/?q=kessler
www.loupak.cz

https://www.videacesky.cz/tag/kesslers-knigge

Zpět