Kde na jabloních harmoniky rostou

14.03.2014 13:42

V roce 1983 vyšla v regionálním nakladatelství Kruh v Hradci Králové pozoruhodná, byť vcelku útlá kniha s podtitulem Dokumenty ze života písmácké a houslařské rodiny a hlavním názvem Kde na jabloních harmoniky rostou. Písmáckou a houslařskou rodinou je myšlena rodina zakladatele české houslařské školy Věnceslava Metelky a titul je citace poetického textu z dopisu Kateřiny Šimůnek (takto se opravdu podepsala) svému drahému milému a budoucímu otci čtyř dětí Václavovi Metelkovi, který začal používat vlastenecké jméno Věnceslav a v té době se vydal do světa na zkušenou.

Impulsem k uspořádání výboru z deníků a korespondence bylo nedávné nalezení tohoto materiálu (v roce 1978) v Pasekách nad Jizerou „v kasárnách“,  domě čp. 89, kde žila Metelkova rodina. Původně měl být vybudován v paseckém Památníku zapadlých vlastenců, které je částečně věnováno právě osudům rodiny písmáků a houslařů, archiv, kde měl být historický materiál uložen, posléze nicméně došlo k tomu, že zde zůstaly pouze xerokopie a originály byly předány do Památníku národního písemnictví. Tak to komentuje v edičních poznámkách (je jich několik) Jaromír Jech, který celou publikaci z rukopisné pozůstalosti sestavil.

Publikace sestává z několika oddílů, v první části z deníku Věnceslava Metelky, v dalších z korespondence jeho syna Václava s ním, v další z korespondence nejmladšího Věnceslavova syna Josefa se svým otcem a konečně v poslední části deníkové záznamy Věnceslava, který se touto formou zoufalých nářků „vypisoval“ z nešťastného osudu otce, jehož nejnadějnější syn Václav (v osmnácti letech) a dcera Paulína (v nedožitých dvaceti letech) zemřeli.  Jednotlivým oddílům je  předsazen Prolog a životopisné části, v nichž je vždy popsáno jedno z dílčích témat osudů celé rodiny, kapitoly uvádí mota převážně z textů Věnceslava Metelky, publikace je doplněna sadou fotografií, tedy snímků členů písmácké rodiny, rukopisů a architektury či hudebních nástrojů, které Metelkovi zhotovili.

Kniha je zajímavá jednak jako portrét „zapadlých vlastenců“, jako historický dokument (jednotlivé texty), ale také v řadě detailů. Neumím, byť sám muzikant, posoudit houslařinu a odborné názvosloví (je mi jasné, co je grifbret, tedy z německého Griffbrett, hmatník, ale o mnoho více ne), ale zajímavé jsou třeba časové údaje o „vandru“, tzn. bylo by třeba zajímavé zakreslit na mapě přesuny na vzdálenost často i v řádech stovek kilometrů na cestách za prací (člověk to zná třeba už z Haška, a u Metelků již z jiných pramenů, přesto to překvapí), dále jsou texty zajímavé jazykově: v závěru je dokonce slovníček s vysvětlením. Na jednom místě se píše název vesnice Roprachtice (dnes známé z filmu Zapomenuté světlo) „Ropratice“, tedy tak, jak se místně dodnes běžně říká. Nechal jsem si vysvětlit výraz „je kopno“, což znamená beze sněhu (možná jako v letošní zimě, 2013). Nesouvisí to prý s výrazem „koptit“, jak jsem si mylně myslel, tedy prášit hlínou, ale s možností začít kopat, tedy jarní zemědělskou činností. Našel jsem ale i jiné vysvětlení (viz dole).

Kde na jabloních harmoniky rostou, Kruh, Hradec Králové, 1983, připravil Jaromír Jech, (Kniha vychází k 175. výročí narození Raisova zapadlého vlastence Věnceslava Metelky)

Článek ke 200. výročí narození V. M. (2007)
https://krkonose.krnap.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=9633&Itemid=27
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bnceslav_Metelka
https://www2.paseky.cz/metelka.php

Kniha Kde na jabloních harmoniky rostou byla dramaturgickým východiskem pro jeden z pořadů Toulky českou minulostí (č. 801), z knihy je převzat nejen název, ale řada informací i textových citací.
https://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/801-schuzka-kde-na-stromech-harmoniky-rostou--791970
Pokračování v dalším díle Toulek:
https://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/802-schuzka-nezapadly-vlastenec--794628

Zápisky V. M. byly předlohou románu K. V. Raise Zapadlí vlastenci, kde jsou Paseky nazývány Pozdětínem.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zapadl%C3%AD_vlastenci
https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/37/06/69/zapadli_vlastenci.pdf

Památník zapadlých vlastenců (součást KRNAPu)
https://www.krnap.cz/pamatnik-zapadlych-vlastencu-paseky-nad-jizerou/
https://www.paseky.cz/turisticke-informace/pamatnik-zapadlych-vlastenc
https://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/1154-krkonosske-muzeum-pamatnik-zapadlych-vlastencu-v-pasekach-n-j.html

Paseky n. Jiz.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paseky_nad_Jizerou
I dnes je to zajímavé místo, např. zdejší pěvecký sbor.
https://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2005/2/raisovi-zapadli-vlastenci-a-jejich-dnesni-nezapadli-pokracovatele/
https://www.paseckehudebnislavnosti.cz/svatovaclavskysbor.html

Sklenařice (rodiště V. Metelky)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sklena%C5%99ice

„kopno“
https://neviditelnypes.lidovky.cz/btw-kopno-c7d-/p_zviretnik.aspx?c=A070313_215026_p_zviretnik_druhttps://neviditelnypes.lidovky.cz/btw-kopno-c7d-/p_zviretnik.aspx?c=A070313_215026_p_zviretnik_dru

Zpět