K. J. Erben / Pohádky

20.01.2014 13:54

K. J. Erben / Pohádky
knihy z půdy / dětské knížky

Tak tahle knížka, vydaná ve Státním nakladatelství dětské knihy v roce 1953, je z těch nejstarších, co mám, kromě těch několika mála od předchozích generací. To je ale jiná kategorie, svět zprostředkovaných vzpomínek a rodinných legend z doby světa, který se zjevoval v secesních tvarech, a o kterém mi vyprávěla máma. Tato knížka je mé vlastní dětství, je ohmatanější než ty novější, které měly moje děti, a když ji držím v ruce, uvědomuju si, že každý člověk si v sobě z toho, co četl a viděl, vytváří svůj klasický obraz. U Erbena je to tím spíš, že tady ta intenzita klasičnosti je obsažená ve věci samé, tedy v textu pohádek, nad kterými se můžeme podivovat (hned v té úvodní jsem se vždycky pozastavoval, proč král ve Zlatovlásce hovoří o hadovi jako o rybě), ale kterou nebudeme nikdy zpochybňovat. A také v samotném tvaru knihy, který je, přestože vyšel v době, která měla k dokonalosti daleko, dokonalý.

„Á-čtyřkový“ formát, v němž vyniknou celostránkové ilustrace Josefa Lady, stejně tak jako grafická úprava přední desky s barevným písmem, mluvící inciálou „P“ a obrázkem rytíře na koni s princeznou, která se ho drží kolem krku, a hradem v pozadí v centru, menší nebarevné ilustrace před a za textem jednotlivých pohádek, to vše vytváří harmonii knížky, když ji vezmete do ruky a listujete jí. Pohádek je jednom osm, zato ty nejkrásnější: Zlatovláska, Boháč a chudák, Tři zlaté vlasy Děda-Vševěda, Sněhurka, Almužna, Pták Ohnivák a liška Ryška, Hrnečku, vař!, Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Šedesát čtyři stran s obsahem. Modrý žabák na zadní desce a informace „Vázaný výtisk 14 Kčs, 301-14-1“. Vázaným výtiskem se myslí opravdu šitá vazba, přestože papírová, nikoli lepená, se vší parádou, tzn. i kapitálkem, který je pro mě znakem kvalitně odvedeného řemesla (byť je to samozřejmě vazba průmyslová). Jen pro případně nutné vysvětlení, kapitálek je taková ta malá textilní páska na horním a dolním okraji hřbetu knihy mezi vazbou a vlastním knižním blokem, knihaři někdy vysvětlují, že kromě estetické funkce (není vidět „dovnitř“) je tu proto, že chrání před prachem.

Hovořit o pohádkách samotných je pro mě v tuto chvíli obtížné. Musel bych asi „přepnout“ z osobní sentimentality do „odborné“, literární polohy, a nevím, nevím, zda bych předtím nemusel jít do vědecké knihovny a přečíst hromadu toho všeho, co už asi bylo o těchto pohádkách napsáno. Zde jsou základní informace, které se najdou na webu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_poh%C3%A1dky_%28Karel_Jarom%C3%ADr_Erben%29
https://svet-literatury.wz.cz/autori/erben.htm

Přece jen ještě poznámku: Přestože člověk narazí na všemožné, audioknihy, zfilmování pohádek atd., je obtížné najít opravdu věrohodné informace o jednotlivých vydáních, výborech atd., a dokonce původních textech, přestože na Wikizdrojích jsou k dispozici díla z jiných oblastí Erbenovy literární činnosti (Kytice, Prostonárodní písně a říkadla, Vybrané báje a pověsti…). Na webu najdeme mj. konkrétní pohádky, vybral jsem Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého: text je upraven, nicméně citlivě tak, že je v zásadě převeden do dnešního jazykového úzu, není nic kráceno. Ovšem není to originál. Jiné možnosti jsou audio v MP3. Klasická knížka je v tomto případě ovšem nenahraditelná.

https://www.detskestranky.cz/clanek/901-dlouhy_siroky_a_bystrozraky.htm

Zpět